Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykreślenie z CEIDG a dalsze prowadzenie firmy - wystawianie faktur, rozliczanie VAT

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 17.03.2020

Moja jednoosobowa firma została wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Stało się tak z powodu zmiany adresu zamieszkania i niedokonania stosownych zmian we wpisie. W natłoku problemów po prostu o tym zapomniałem. Nadal zwyczajnie pracowałem, wystawiałem faktury, rozliczałem VAT i po 6 miesiącach, gdy chciałem w gminie zmienić dane adresowe firmy, dowiedziałem się, że moja firma nie istnieje. Nie otrzymywałem żadnej korespondencji – mimo zgłoszenia na poczcie adresu korespondencyjnego. Pół roku pracowałem i rozliczałem VAT w urzędzie skarbowym i co teraz? Zarejestrowałem już firmę na nowo, ale co z tymi miesiącami, gdy mnie nie było w rejestrze firm, a działalność była prowadzona?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykreślenie z CEIDG a dalsze prowadzenie firmy - wystawianie faktur, rozliczanie VAT

Fot. Fotolia

Ustawowe powody wykreślenia podatnika z rejestru VAT

Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług („ustawy VAT) urząd skarbowy ma prawo z określonych w ustawie powodów dokonać wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Oto treść tego przepisu:

 

„9. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

1) podatnik nie istnieje lub

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub

5) posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub

6) wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.”

 

To nie wszystko. Niespełnianie przytoczonych przesłanek nie daje jednak podatnikowi pewności, że nie zostanie on wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT. Bowiem kolejny przepis – artykuł 9a ustawy VAT – rozszerza jeszcze o kolejne punkty podaną listę powodów do wykreślenia podatnika z rejestru VAT. I tak, wykreśleniu z rejestrów VAT podlega również podatnik, który:

 

 • zawiesił wykonywanie działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
 • nie złożył pomimo obowiązku deklaracji VAT przez kolejnych 6 miesięcy lub dwa kwartały,
 • złożył deklaracje przez kolejnych 6 miesięcy lub 2 kwartały, jednak nie wykazał w nich sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,
 • prowadząc działalność, wiedział lub miał podstawy przypuszczać, że jego kontrahenci, z którymi współpracował bezpośrednio lub pośrednio, brali udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

 

Wystawianie faktur pomimo wykreślenia z rejestru VAT

W artykule 88 ust. 3a ustawy o VAT wyliczone są sytuacje, które uniemożliwiają odliczenie naliczonego podatku VAT od faktury dokumentującej zakup. Zgodnie z tym przepisem nabywca nie ma podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jeśli:

 

 • faktury zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku,
 • wystawione faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane,
 • wystawione faktury podają kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • faktury wystawione przez nabywcę nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego.

 

Zatem w Pana przypadku widzę duże ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT z faktur tzw. kosztowych (zakupowych) z perspektywy brzmienia art. 88 ust. 3a ustawy VAT.

 

Z kolei jeśli chodzi o podatek VAT należny (czyli VAT na fakturach sprzedażowych), pomimo braku formalnej rejestracji podatnik, który dokonuje czynności opodatkowanych, jest podatnikiem podatku VAT z mocy prawa, co oznacza, iż ma obowiązek odprowadzania podatku VAT w deklaracjach VAT i jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie tego podatku.

 

Zatem w pierwszej kolejności należy sprawdzić faktury zakupowe (kosztowe) za okres wyrejestrowania z urzędu podatnika i zdecydować, czy będzie Pan dokonywać korekty VAT naliczonego.

 

Złożenie VAT-R i skorygowanie VAT 

W tej sytuacji widzę dwa rozwiązania. Przede wszystkim jak najszybciej proszę jeszcze raz złożyć VAT-R i wtedy:

 

 • albo skorygować VAT naliczony za te pół roku – to podejście bardzo bezpieczne,
 • albo nic z tym okresem, gdy Pan był wyrejestrowany, nie robić, ale to rozwiązanie dotknięte jest ryzykiem po rejestracji na VAT-R; istnieje realna obawa zakwestionowania prawa do odliczania VAT.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 + pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki