.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do prowadzenia pojazdów

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 07.01.2017

Niedawno odebrałem zawiadomienie z UM, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie skierowania mnie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do prowadzenia pojazdów. Przekroczyłem bowiem 24 punkty karne. Czy mogę przed wydaniem decyzji przez starostę dostarczyć badania psychologiczne lub rozpocząć kurs zmniejszający liczbę punktów? W tej chwili mam ich 26 na koncie. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami „starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:

 

1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;

2) badanie lekarskie, jeżeli:

 

a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b) istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia;

 

3) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli:

 

a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

c) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

d) kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;

 

4) kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli:

 

a) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

b) w okresie próbnym popełniła co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 

5) kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu”.

 

Tak więc starosta w tym zakresie działa prawidłowo.

 

Owszem WORD-y organizują tzw. szkolenia doszkalające dla kierowców. Szkolenia takie są płatne i dopuszczalne tylko w momencie, gdy kierowca uzbierał więcej niż 6 punktów, ale mniej niż 24. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o postępowaniu z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24. W związku z tym, iż ma Pan już 26 punktów nawet odbycie takiego kursu nie spowoduje zmniejszenia stanu punktów na Pańskim koncie. Składając wniosek do WORD-u, musi Pan złożyć pisemne oświadczenie, iż w dniu składania wniosku liczba ta nie przekroczyła 24 punktów, inaczej nawet mimo odbycia kursu nie odniesie on skutku.

 

Co do kwestii dotyczącej odbycia badania, to na badanie może się Pan udać dopiero po wydaniu decyzji o skierowaniu na badanie. W chili obecnej otrzymał Pan jedynie zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

 

Jeżeli któreś z Pańskich punktów przedawniają się w najbliższym czasie, to może Pan starać się przedłużyć postępowanie, tak by punkty te przedawniły się i znikły z Pańskiego konta. W tym celu powinien Pan odbierać przesyłki polecone z urzędu w ostatnim dniu awizowania, a wszelkie czynności, na które organ wyznaczy Panu termin, wykonywać w ostatnim dniu terminu. Jeżeli otrzyma Pan decyzję od organu, to winien ja Pan zaskarżyć zgodnie z pouczeniem zawartym na decyzji, również w ostatnim dniu terminu. Jeżeli jednak nie ma punktów „przedawniających’’ się na dniach, to tego rodzaju postępowanie Panu nie pomoże i będzie musiał Pan ponownie przystąpić do egzaminu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton