.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku śmierci pracownika

Pracownik nabył prawo do emerytury, ale po pół roku ją zawiesił i wrócił do pracy. Po kilku tygodniach zmarł. Zakład wypłacił odprawę pośmiertną. Czy jego spadkobiercom przysługuje odprawa emerytalna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypłata odprawy emerytalnej

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej w skrócie K.p.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pana pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, iż próbuje znaleźć Pan rozwiązanie dla następującego problemu. Pracownik przed kilkoma laty nabył prawo do emerytury (potwierdzone decyzją ZUS-u). Świadczenie emerytalne pobierane było przez kilka miesięcy, a następnie na wniosek zostało zawieszone, a to z uwagi na ponowne podjęcie zatrudnienia. W trakcie zatrudnienia pracownik zmarł. Pracodawca wypłacił odprawę pośmiertną, ale odmówił spadkobiercom wypłaty odprawy emerytalnej.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 921 § 1 K.p., zgodnie z którym pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Wątpliwości w przedmiotowej sprawie nie budzi fakt, iż zmarły pracownik uzyskał prawo do emerytury. W chwili przejścia na emeryturę pracownik nie ubiegał się o wypłatę odprawy emerytalnej. Nabycie prawa do odprawy uzależnione jest od zrezygnowania ze świadczenia pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, a nie tylko od uzyskania uprawnień emerytalnych lub rentowych.

 

Innymi słowy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej, ale tylko w sytuacji przejścia pracownika na emeryturę. Wykładnia literalna przepisu art. 921 § 1 K.p. nie budzi wątpliwości. Pozwoli Pan, iż ponownie przytoczę odpowiedni fragment przepisu „(…) którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna”. Konieczne jest zatem przejście na emeryturę.

W jakiej sytuacji przysługuje odprawa emerytalna?

W opisanym przez Pana stanie faktycznym należy wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to sytuacja obecna, będąca następstwem śmierci pracownika. Zgodnie z tym pracownik, mimo iż nabył uprawnienia do emerytury, odpowiednio potwierdzone decyzją ZUS, nie przeszedł na emeryturę, albowiem zmarł w czasie zatrudnienia. Na potwierdzenie powyższego wskazać należy na pogląd przedstawiony w literaturze przedmiotu zgodnie z którym „ustawodawca wymaga, aby ustanie stosunku pracy pozostawało w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Nie wystarcza więc prosty związek czasowy między ustaniem stosunku pracy a rozpoczęciem korzystania z uprawnień emerytalnych lub rentowych. Musi istnieć jeszcze określony związek rzeczowy (funkcjonalny) między tymi faktami” (M. Gersdorf i in., Najnowsze wydanie: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008).

 

Mając na uwadze powyższe, odprawa emerytalna nie przysługuje. Inaczej moim zdaniem kształtuje się sytuacja sprzed laty, kiedy to jak wynika z Pana pytania pracownik nabył prawo do emerytury, przeszedł na nią, a dopiero następnie zawiesił jej wypłacanie celem podjęcia na nowo zatrudnienia. Wówczas odprawa emerytalna się należała, a to z tego powodu, że między nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego, odpowiednio potwierdzonego decyzją ZUS, a przejściem rozwiązaniem stosunku pracy istniała korelacja czasowa. Pracownik rozwiązał stosunek pracy z uwagi na przejście na emeryturę. Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne z chwilą ustania stosunku pracy, jeżeli w chwili ustania stosunku pracy uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego.

 

W drugiej sytuacji odprawa emerytalna nie przysługiwałaby wówczas, gdyby pracownik uzyskał decyzję ZUS potwierdzającą jego prawdo do emerytury, zawiesił swoje świadczenie i w dalszym ciągu był zatrudniony. W opisanym przypadku pracownik jednak pobierał emeryturę przez kilka miesięcy, a dopiero następnie ją zawiesił.

 

Odprawa emerytalna jako świadczenie pracownicze przedawnia się z upływem 3 lat od dnia kiedy stała się wymagalna, tj. od dnia rozwiązania stosunku pracy z chwilą przejścia na emeryturę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu