Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku śmierci pracownika

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.04.2015

Pracownik nabył prawo do emerytury, ale po pół roku ją zawiesił i wrócił do pracy. Po kilku tygodniach zmarł. Zakład wypłacił odprawę pośmiertną. Czy jego spadkobiercom przysługuje odprawa emerytalna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej w skrócie K.p.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pana pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, iż próbuje znaleźć Pan rozwiązanie dla następującego problemu. Pracownik przed kilkoma laty nabył prawo do emerytury (potwierdzone decyzją ZUS-u). Świadczenie emerytalne pobierane było przez kilka miesięcy, a następnie na wniosek zostało zawieszone, a to z uwagi na ponowne podjęcie zatrudnienia. W trakcie zatrudnienia pracownik zmarł. Pracodawca wypłacił odprawę pośmiertną, ale odmówił spadkobiercom wypłaty odprawy emerytalnej.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 921 § 1 K.p., zgodnie z którym pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Wątpliwości w przedmiotowej sprawie nie budzi fakt, iż zmarły pracownik uzyskał prawo do emerytury. W chwili przejścia na emeryturę pracownik nie ubiegał się o wypłatę odprawy emerytalnej. Nabycie prawa do odprawy uzależnione jest od zrezygnowania ze świadczenia pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, a nie tylko od uzyskania uprawnień emerytalnych lub rentowych.

 

Innymi słowy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej, ale tylko w sytuacji przejścia pracownika na emeryturę. Wykładnia literalna przepisu art. 921 § 1 K.p. nie budzi wątpliwości. Pozwoli Pan, iż ponownie przytoczę odpowiedni fragment przepisu „(…) którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna”. Konieczne jest zatem przejście na emeryturę.

 

W opisanym przez Pana stanie faktycznym należy wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to sytuacja obecna, będąca następstwem śmierci pracownika. Zgodnie z tym pracownik, mimo iż nabył uprawnienia do emerytury, odpowiednio potwierdzone decyzją ZUS, nie przeszedł na emeryturę, albowiem zmarł w czasie zatrudnienia. Na potwierdzenie powyższego wskazać należy na pogląd przedstawiony w literaturze przedmiotu zgodnie z którym „ustawodawca wymaga, aby ustanie stosunku pracy pozostawało w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Nie wystarcza więc prosty związek czasowy między ustaniem stosunku pracy a rozpoczęciem korzystania z uprawnień emerytalnych lub rentowych. Musi istnieć jeszcze określony związek rzeczowy (funkcjonalny) między tymi faktami” (M. Gersdorf i in., Najnowsze wydanie: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008).

 

Mając na uwadze powyższe, odprawa emerytalna nie przysługuje. Inaczej moim zdaniem kształtuje się sytuacja sprzed laty, kiedy to jak wynika z Pana pytania pracownik nabył prawo do emerytury, przeszedł na nią, a dopiero następnie zawiesił jej wypłacanie celem podjęcia na nowo zatrudnienia. Wówczas odprawa emerytalna się należała, a to z tego powodu, że między nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego, odpowiednio potwierdzonego decyzją ZUS, a przejściem rozwiązaniem stosunku pracy istniała korelacja czasowa. Pracownik rozwiązał stosunek pracy z uwagi na przejście na emeryturę. Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne z chwilą ustania stosunku pracy, jeżeli w chwili ustania stosunku pracy uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego.

 

W drugiej sytuacji odprawa emerytalna nie przysługiwałaby wówczas, gdyby pracownik uzyskał decyzję ZUS potwierdzającą jego prawdo do emerytury, zawiesił swoje świadczenie i w dalszym ciągu był zatrudniony. W opisanym przypadku pracownik jednak pobierał emeryturę przez kilka miesięcy, a dopiero następnie ją zawiesił.

 

Odprawa emerytalna jako świadczenie pracownicze przedawnia się z upływem 3 lat od dnia kiedy stała się wymagalna, tj. od dnia rozwiązania stosunku pracy z chwilą przejścia na emeryturę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus V =

»Podobne materiały

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem, gdy rodzicie mieszkają w dużej odległości od siebie

Czy matka dwumiesięcznego dziecka może zabierać je w podróż na odległość 100 km w celu widzeń z jego ojcem, który, aby do tego spotkania doszło, przebywa odległość trzykrotnie większą? Matka jest przeciwna tym podróżom, wprost trudno oprzeć się wrażeniu, że chce utrudnić ten kontakt. Tłumaczy się, ż

 

Czy mogę zająć wierzytelności dłużnika przysługujące mu od innej osoby?

Jestem wierzycielem dłużnika, który zarazem jest wierzycielem wobec innej osoby. Ta osoba bezumownie korzysta z lokalu należącego do mojego dłużnika. Czy mogę zająć wierzytelności dłużnika przysługujące mu od tej osoby z tytułu bezumownego korzystania z jego lokalu?

 

Czy mogę naprawić sprzęt przed rozstrzygnięciem sprawy o rękojmię?

Kupiłem używaną koparkę. Już po pierwszym dniu pracy nastąpiła poważna awaria – pękł wysięgnik. Okazało się, że w tym miejscu był zespawany, a naprawa została zamaskowana – nie mogłem tego stwierdzić podczas dokonywania zakupu. Wystąpiłem do sprzedającego z roszczeniem z tytułu rękojmi,

 

Jak najszybciej i najprościej znieść współwłasności mieszkania ze spadku po rodzicach?

Prawie rok temu zmarła mama. Oboje z siostrą zostaliśmy spadkobiercami. Zdecydowaliśmy, że sprzedamy mieszkanie i podzielimy się po połowie. Siostra chciała kupić mniejsze mieszkanie i nawet jej zaproponowałem, że zapłacę za nią podatek, bo gdzieś musi mieszkać. Niestety siostra zmieniła zdanie

 

Zachowek dla syna przy sprzedaży lub darowiźnie mieszkania należącego do ojca

Mój ojciec zamierza sprzedać obcej osobie posiadane przez siebie mieszkanie lub podarować je wnukowi (mojemu synowi), pomijając mnie całkowicie w spadku. Czy w obu tych przypadkach mam prawo domagać się zachowku (od syna lub nabywcy mieszkania)? Proszę o informacje jakie mam prawo do zachowku jako s

 

Posiadanie narkotyków, zatrzymanie i dozór policyjny

Mam pytanie m.in. o dozór policyjny. Otóż policja przeszukała mój dom, znalazła 4 woreczki ze śladowymi ilościami marihuany, a ja zostałem zatrzymany. Sprawa dotyczy „zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających, substancji psyc

 

Dobrowolne poddanie się karze za jazdę po pijanemu - jaka kara, koszty, czy warto brać prawnika?

Prowadziłem samochód po pijanemu – w badaniu wyszło 2 promile. Trzecie badanie wykazywało spadek, ale nie zostało uwzględnione. Nie było kolizji ani poszkodowanych. Poddałem się dobrowolnie karze. Zatrzymano mi prawo jazdy. Czy mogę odwołać się od tej kary, czy lepiej czekać na wyrok? Sprawa t

 

Zakaz prowadzenia działalności podczas prowadzenia firmy

Przypadkowo dowiedziałem się, że jakiś czas temu dostałem zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na kilka lat. Co mam zrobić jak prowadzę aktualnie firmę? Zawiesić firmę, zgłosić to gdzieś? Nie miałem świadomości, że mam taki zakaz, być może nie odebrałem jakiejś korespondencji. ZUS normalnie p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »