.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo dożywocia po śmierci właściciela

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 15.04.2015

Moja zmarła mama wpisała wujka w akcie notarialnym do KW z prawem dożywotniego korzystania z przydzielonego mu pokoju w domu. Czy obecnie, po śmierci mamy (jestem spadkobiercą), to dożywocie nadal funkcjonuje? Mam też sąsiadkę wpisaną imiennie do aktu notarialnego – może korzystać z mojej piwnicy i części ogrodu. Obecnie sprzedała swoje mieszkanie innej osobie – czy nowy właściciel też ma wspomniane prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, Pana mama i wujek zawarli umowę dożywocia, umowa ta jest uregulowana w art. 908 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”. Dla ważności umowy konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego (art. 158). Prawo dożywocia może być wpisane do księgi wieczystej nieruchomości.

 

Umowa ta jest umową obligacyjną o rozszerzonej skuteczności. Nadanie jej skutków rzeczowych powoduje, że jest ona skuteczna wobec wszystkich. Każdorazowy nabywca nieruchomości obciążonej prawem dożywocia musi zatem honorować prawa dożywotnika (Pana wujka).

 

Prawo dożywocia jest prawem majątkowym o charakterze ściśle osobistym, Kodeks cywilny w art. 912 przesądza o niezbywalnym charakterze tego prawa. Stąd też prawa dożywotnika wygasają wraz z jego śmiercią, a więc nie wchodzą w skład spadku po zmarłym dożywotniku (art. 922 § )

 

Potwierdza to poniższy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.03.1968 r., sygn. akt II CZ 67/68:

 

„Uprawnienia dożywotnika lub każdego z dożywotników są uprawnieniami ściśle osobistymi, określone więc tymi uprawnieniami roszczenia przysługują tylko dożywotnikowi. Prawa dożywotnika są niezbywalne (art. 912 k.c.) i wygasają wraz z jego śmiercią”.

 

Aczkolwiek skutku takiego nie ma już w przypadku śmierci zobowiązanego, czyli Pana mamy, i nie dotyczy Pana jako spadkobiercy. Pana wujek może się jednak zrzec tego prawa. Zrzeczenie się dożywocia musi nastąpić w formie aktu notarialnego. Jeśli tego nie uczyni, winien mu Pan ten pokój udostępnić.

 

W zakresie natomiast pytania o sąsiadkę, to, o ile dobrze rozumiem, ustanowiona została służebność osobista na rzecz Pana sąsiadki (w akcie notarialnym winno się pojawić to określenie). Art. 296 Kodeksu cywilnego mówi bowiem, że „nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista)”. W takim przypadku zastosowanie mieć będzie reguła z art. 300 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą „służebności osobiste są niezbywalne”. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania.

 

Zbycie nieruchomości nie powoduje zatem przejścia uprawnień do korzystania z Pana nieruchomości z sąsiadki na nabywcę mieszkania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl