Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczanie najmu po rozdzielności majątkowej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 25.05.2019

W połowie grudnia 2016 zawarliśmy z mężem rozdzielność majątkową u notariusza (domyślnie wszystkie składniki majątku po połowie). Wcześniej obowiązywała nas wspólnota majątkowa. Posiadamy mieszkanie, które w czasie wspólnoty kupiliśmy i jest wynajmowane cały czas w ramach najmu prywatnego. Do tej pory z podatku w całości rozliczałam się ja jako małżonka na podstawie złożonego oświadczenia w urzędzie skarbowym o opodatkowaniu całości dochodu przez jednego z małżonków w formie ryczałtu. Czy od momentu powstania rozdzielności istnieje możliwość rozliczania w dalszym ciągu przychodów tylko przeze mnie, np. na podstawie umowy zawartej z mężem, że zrzeka się praw do dochodu z najmu albo nieodpłatnego użyczenia swojej połowy mieszkania? Czy należy w urzędzie złożyć wówczas stosowne oświadczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczanie najmu po rozdzielności majątkowej

Fot. Fotolia

O ile do korzystania z opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie jest konieczne składanie oświadczenia w obrębie kolejnych rocznych okresów rozliczeniowych, dopóki podatnik w sposób wyraźny nie wyrazi woli opodatkowania w innej formie, o tyle chcąc skorzystać z opodatkowania całości przychodów zryczałtowanym podatkiem tylko przez jednego z małżonków w kolejnym roku podatkowym, małżonkowie powinni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne pisemne oświadczenie, w trybie przepisu art. 12 ust. 6–8 ustawy z 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, w zakresie opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych podobnych umów, co do zasady traktowani są jako wspólnicy o równych prawach do udziału w zysku. Na podstawie wspólnego, pisemnego oświadczenia małżonków przychód taki może być w całości opodatkowany u jednego z nich. Oświadczenie to składa się we właściwym urzędzie skarbowym do 20 stycznia roku podatkowego, a gdy rozpoczęcie osiągania przychodów (pierwszy przychód) z tego źródła nastąpiło w trakcie roku podatkowego – w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu. Zaprzestanie stosowania wynikającego z oświadczenia sposobu rozliczenia ryczałtu możliwe jest, w świetle ust. 8 komentowanego artykułu, jedynie w razie łącznego spełnienia tam opisanych warunków. Zgodnie bowiem m z treścią art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

 

„8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

8a. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

9. Zasady określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do ulg podatkowych związanych z działalnością prowadzoną w formie spółki”.

 

A więc w dalszym ciągu obowiązywać będzie forma opodatkowania wskazana przez Panią w oświadczeniu, chyba że przeprowadzicie Państwo podział majątku i przedmiot majątkowy w toku podziału trafi do Pani.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + X =

»Podobne materiały

Jak przeprowadzić podział majątku przed rozwodem?

Chcemy z żoną dokonać podziału wspólnego majątku przed rozwodem. W skład majątku wchodzą środki pieniężne, przedmioty użytkowe, samochód, dom, kilka mieszkań oraz działka. Uzgodniliśmy z żoną, że środki pieniężne dzielimy po połowie, przedmioty według potrzeb (nie ma przedmiotów konfliktowych), nato

 

Wspólność majątkowa a darowizna dla męża podczas małżeństwa

Jestem 8 lat po ślubie, mamy wspólność majątkową. W tym roku rodzice męża chcą przekazać drogą darowizny mężowi gospodarstwo rolne wraz z domem. Nasze małżeństwo trwa i wszystko układa się dobrze. Dom wraz z gospodarstwem ma być darowane tylko na męża. Czy ja też będę miała jakieś prawa do tego domu

 

Czy po uzyskaniu pełnoletności mogę odrzucić spadek?

Mój tata zmarł, kiedy byłam małoletnia, teraz mam lat 18. Czy mogę złożyć wniosek o odrzucenie spadku?

 

Mandaty karne po śmierci ukaranego

Mój ojciec zmarł, ale miał niezapłacone mandaty (wszczęto postępowania). Otrzymaliśmy zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego dłużnika. Czy komornik może zająć konto bankowe?

 

Jaki wyrok za jazdę po alkoholu w recydywie?

Mam problem alkoholowy. Przed rokiem zostałem skazany za czyn z art. 178a § 1 Kodeksu karnego na karę grzywny. Orzeczono także wobec mnie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 4 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz funduszu, które to świadczenie spłacam w ratach. Przed

 

Rozliczenie kosztów związanych z działalnością gospodarczą spółki

W spółce jawnej, przekształconej ze spółki cywilnej, jest dwóch wspólników – ojciec i syn. Spółka wykorzystuje pomieszczenia, które są własnością córki i siostry wspólników (wcześniej były własnością ojca). Na jakiej podstawie w spółce można rozliczć koszty, które są ewidentnie związane z dzia

 

A1 dla kierowcy z działalnością gospodarczą

Jestem kierowcą, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Średnio 2,5 tygodnia spędzam na terenie niemalże całej UE, resztę miesiąca w Polsce. Pracuję na zlecenia zagranicznej firmy spedycyjnej i świadczę usługi transportowe na ich samochodach. Wypełniłem wniosek o wydanie zaświadczenia A1. Ni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »