.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczanie najmu po rozdzielności majątkowej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 25.05.2019

W połowie grudnia 2016 zawarliśmy z mężem rozdzielność majątkową u notariusza (domyślnie wszystkie składniki majątku po połowie). Wcześniej obowiązywała nas wspólnota majątkowa. Posiadamy mieszkanie, które w czasie wspólnoty kupiliśmy i jest wynajmowane cały czas w ramach najmu prywatnego. Do tej pory z podatku w całości rozliczałam się ja jako małżonka na podstawie złożonego oświadczenia w urzędzie skarbowym o opodatkowaniu całości dochodu przez jednego z małżonków w formie ryczałtu. Czy od momentu powstania rozdzielności istnieje możliwość rozliczania w dalszym ciągu przychodów tylko przeze mnie, np. na podstawie umowy zawartej z mężem, że zrzeka się praw do dochodu z najmu albo nieodpłatnego użyczenia swojej połowy mieszkania? Czy należy w urzędzie złożyć wówczas stosowne oświadczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczanie najmu po rozdzielności majątkowej

Fot. Fotolia

O ile do korzystania z opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie jest konieczne składanie oświadczenia w obrębie kolejnych rocznych okresów rozliczeniowych, dopóki podatnik w sposób wyraźny nie wyrazi woli opodatkowania w innej formie, o tyle chcąc skorzystać z opodatkowania całości przychodów zryczałtowanym podatkiem tylko przez jednego z małżonków w kolejnym roku podatkowym, małżonkowie powinni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne pisemne oświadczenie, w trybie przepisu art. 12 ust. 6–8 ustawy z 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, w zakresie opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych podobnych umów, co do zasady traktowani są jako wspólnicy o równych prawach do udziału w zysku. Na podstawie wspólnego, pisemnego oświadczenia małżonków przychód taki może być w całości opodatkowany u jednego z nich. Oświadczenie to składa się we właściwym urzędzie skarbowym do 20 stycznia roku podatkowego, a gdy rozpoczęcie osiągania przychodów (pierwszy przychód) z tego źródła nastąpiło w trakcie roku podatkowego – w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu. Zaprzestanie stosowania wynikającego z oświadczenia sposobu rozliczenia ryczałtu możliwe jest, w świetle ust. 8 komentowanego artykułu, jedynie w razie łącznego spełnienia tam opisanych warunków. Zgodnie bowiem m z treścią art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

 

„8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

8a. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

9. Zasady określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do ulg podatkowych związanych z działalnością prowadzoną w formie spółki”.

 

A więc w dalszym ciągu obowiązywać będzie forma opodatkowania wskazana przez Panią w oświadczeniu, chyba że przeprowadzicie Państwo podział majątku i przedmiot majątkowy w toku podziału trafi do Pani.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton