.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup samochodu bez ubezpieczenia OC - jak uniknąć płacenia kary?

• Opublikowano: 11-08-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Chciałbym oddać na złom samochód, który nie ma ubezpieczenia OC. Auto posiadam już od jakiegoś czasu, kupiłem je bez OC, ale dowiedziałem się o tym miesiąc po kupnie (poprzedni właściciel nie miał ubezpieczenia). Co mogę zrobić, aby uniknąć kary za brak OC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup samochodu bez ubezpieczenia OC - jak uniknąć płacenia kary?

Brak ubezpieczenia OC

Za brak ubezpieczenia OC przed zakupem pojazdu odpowiada poprzedni właściciel – tym więc nie musi się Pan martwić. Niestety w zakresie braku ubezpieczenia po dokonaniu zakupu odpowiada już Pan. Powinien Pan od razu w dniu zakupu dokonać zakupu ubezpieczenia OC – wtedy uniknąłby Pan kary z UFG. Jeżeli jednak Pan tego nie zrobił – to odpowiada Pan za brak OC za czas od dnia zakupu. Co do zasady nie ma możliwości uniknięcia odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli UFG upomni się o to w wezwaniu. Jeżeli jednak został Pan wprowadzony w błąd przez sprzedawcę, który powinien Pana poinformować o braku ubezpieczenia OC samochodu, proponuję spróbować unieważnić umowę sprzedaży samochodu, wtedy dojdzie do sytuacji, iż umowa zostanie unieważniona, a więc odpowiedzialny z tytułu braku ubezpieczenia powinien być sprzedający.

Unieważnienie umowy sprzedaży samochodu

Zgodnie z treścią art. 84 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.):

„§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli w ramach zawarcia umowy druga strona umowy zapewniała o właściwościach umowy innych, niż okazały się w rzeczywistości, w szczególności w zakresie istnienia i obowiązywania ważnego ubezpieczenia OC, to jak najbardziej możemy mówić o przedmiotowej wadzie umowy i wprowadzeniu Pana w błąd w zakresie warunków umowy. W art. 84 K.c. chodzi o sytuację, gdy człowiek dokonuje czynności prawnej, żywiąc jakieś błędne wyobrażenie co do rzeczywistości.

 

Dla oceny błędu miarodajna jest chwila składania przez błądzącego oświadczenia woli. Jak wskazano w wyroku WSA w Gliwicach z 25.09.2009 r. (sygn. akt III SA/Gl 631/09): „Hipotezą art. 84 § 1 K.c. objęte jest pozostawanie pod wpływem błędu w momencie składania oświadczenia woli, a nie wprowadzenie się dopiero w tym momencie w stan fałszywego wyobrażenia”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

Z uwagi na powyższe, jak wynika z art. 88 K.c.:

„§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał”.

 

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu powoduje nieważność całej czynności prawnej, w której skład wchodzi wadliwe oświadczenie woli, a więc dochodzi do unieważnienia całej umowy z obowiązkiem zwrotu świadczeń wzajemnych.

 

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż chcąc skorzystać z powyższej instytucji, a także doprowadzić do unieważnienia całej czynności prawnej zawartej między Państwem umowy, powinien Pan złożyć pisemne oświadczenie drugiej stronie umowy o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, co spowoduje unieważnienie umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu