Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje opóźnionej zapłaty grzywny

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.12.2009

W 2005 roku zostałem skazany na karę pozbawienia wolności na dwa lata w zawieszeniu oraz na karę grzywny. Ostatnio zorientowałem się, że zapomniałem o zapłaceniu tej grzywny i dokonałem zapłaty dopiero kilka miesięcy temu. Czy dalej (i jak długo) figuruję w rejestrze karnym jako osoba karana?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje opóźnionej zapłaty grzywny

Zapłata grzywny po terminie

Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji.

 

Jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę nieprzekraczającą stu dwudziestu stawek dziennych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca.

 

Jeżeli skazany, mimo możliwości, nie uiści grzywny w terminie ani też nie podejmie orzeczonej zastępczej formy jej wykonania określonej w art. 45 i zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równy dwóm stawkom dziennym; kara zastępcza nie może przekraczać 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

Tym samym jeśli sąd nie podjął żadnej z powyższych czynności do czasu zapłaty grzywny przez Pana, to nie poniesie Pan już żadnych negatywnych konsekwencji.

Kiedy nastąpi zatarcie skazania po wyroku pozbawienia wolności na dwa lata w zawieszeniu?

Jeśli chodzi o zatarcie skazania, to w Pana przypadku następuje ono z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od pozytywnego zakończenia okresu próby, nie wcześniej jednak niż przed wykonaniem kary grzywny.

 

Okres próby rozpoczyna się od momentu uprawomocnienia się wyroku skazującego.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jeśli w Pana przypadku spełnione zostały wszystkie omówione warunki, tj.:

 

  • zapłacono karę grzywny w całości,
  • 2-letni okres próby zakończył się pozytywnie, a także dalszy 6-miesięczny okres od zakończenia okresy próby,

    to nastąpiło zatarcie skazania z mocy prawa.

Wniosek o zatarcie skazania

Z chwilą zatarcia skazania zostaje ono uznane za niebyłe. Nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych. Osoba taka w świetle prawa jest niekarana, a wszystkie adnotacje o jej karalności powinny zostać usunięte z dokumentów, w których je umieszczono, czego można skutecznie się domagać.

 

Jeżeli więc skazanie to nadal figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, powinien Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o zatarcie skazania. Sąd powinien wówczas wydać postanowienie stwierdzające fakt zatarcia skazania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus dwa =

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Czy podczas trwania urlopu na poratowanie zdrowia mogę rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę za porozumieniem stron w trybie natychmiastowym?

 

Wezwanie po przedstawienia PIT-a mojego i małżonki w celu udokumentowania dochodów

Zostałem wezwany do udokumentowania dochodów (przedstawienie PIT-a mojego i małżonki) w celu weryfikacji oświadczenia o dofinansowanie wczasów pod gruszą. Dodam, że małżonka pracuje w innej firmie i nie wyraża zgody na udostępnienie swojego PIT-a. Jakie grożą konsekwencje, gdy nie przedstawię dokume

 

Darowizna mieszkania wykupionego z bonifikatą

W dniu 18.11.2006 r. babcia wykupiła od urzędu miasta mieszkanie z bonifikatą w wysokości 80%. Mieszkanie to babcia przepisała mi w akcie darowizny. Czy jeżeli babcia nie musi zwracać bonifikaty, to ten obowiązek przechodzi na mnie? Czy ja – jako nowy nabywca – mogę sprzedać to mieszkani

 

Kara za przetrzymanie książek

Około dziesięć lat temu wypożyczyłem książki z biblioteki. Niedługo później przeprowadziłem się za granicę i zapomniałem o zwrocie. Teraz otrzymałem pismo z firmy windykacyjnej z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania – wynika z niego, że powinienem zapłacić 2000 zł i 300 zł kosztów post

 

Czy możliwość odwołania darowizny się przedawnia?

Czy możliwość odwołania darowizny się przedawnia? Czy można ją cofnąć po upływie trzech lat od zniewagi darczyńcy przez obdarowanego? Chodzi o mojego tatę, który w czasie trwania małżeństwa zdradzał mamę, w wyniku czego został ojcem dwójki dzieci. Zamieszkał w tej samej małej miejscowości z konkubin

 

Niedotrzymanie obietnicy spłaty w zamian za zrzeczenie się spadku

Jestem najstarszym dzieckiem nieżyjących już rodziców, którzy byli rolnikami. Po śmierci ojca w roku 1974 przeprowadzona została sprawa spadkowa. Mama poprosiła mnie i moje dwie siostry o zrzeczenie się praw do spadku na rzecz młodszego brata, który miał wykształcenie ogrodnicze i deklarował, że pop

 

Zakłócanie spokoju przez sąsiadów

Sprawa dotyczy sąsiadów moich rodziców, którzy puszczają bardzo głośno muzykę. Bywa nawet tak, że w domu nikogo nie ma, a odbiornik gra na cały regulator. Policja jedynie upomina sąsiadów i z racji tego, że rodzice mieszkają na wsi, pojawia się rzadko. Moja mama cierpi na depresję z tego powodu (jes

 

Otwarcie gabinetu – aspekty prawne

Chciałabym otworzyć gabinet terapeutyczny (pracowaliby w nim m.in. psycholog i logopeda). Czy do tego celu można wykorzystać mieszkanie? Jakie są wymogi sanitarne i aspekty prawne związane z otwarciem gabinetu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »