.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje opóźnionej zapłaty grzywny

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.12.2009

W 2005 roku zostałem skazany na karę pozbawienia wolności na dwa lata w zawieszeniu oraz na karę grzywny. Ostatnio zorientowałem się, że zapomniałem o zapłaceniu tej grzywny i dokonałem zapłaty dopiero kilka miesięcy temu. Czy dalej (i jak długo) figuruję w rejestrze karnym jako osoba karana?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje opóźnionej zapłaty grzywny

Zapłata grzywny po terminie

Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji.

 

Jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę nieprzekraczającą stu dwudziestu stawek dziennych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca.

 

Jeżeli skazany, mimo możliwości, nie uiści grzywny w terminie ani też nie podejmie orzeczonej zastępczej formy jej wykonania określonej w art. 45 i zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równy dwóm stawkom dziennym; kara zastępcza nie może przekraczać 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

Tym samym jeśli sąd nie podjął żadnej z powyższych czynności do czasu zapłaty grzywny przez Pana, to nie poniesie Pan już żadnych negatywnych konsekwencji.

Kiedy nastąpi zatarcie skazania po wyroku pozbawienia wolności na dwa lata w zawieszeniu?

Jeśli chodzi o zatarcie skazania, to w Pana przypadku następuje ono z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od pozytywnego zakończenia okresu próby, nie wcześniej jednak niż przed wykonaniem kary grzywny.

 

Okres próby rozpoczyna się od momentu uprawomocnienia się wyroku skazującego.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jeśli w Pana przypadku spełnione zostały wszystkie omówione warunki, tj.:

 

  • zapłacono karę grzywny w całości,
  • 2-letni okres próby zakończył się pozytywnie, a także dalszy 6-miesięczny okres od zakończenia okresy próby,

    to nastąpiło zatarcie skazania z mocy prawa.

Wniosek o zatarcie skazania

Z chwilą zatarcia skazania zostaje ono uznane za niebyłe. Nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych. Osoba taka w świetle prawa jest niekarana, a wszystkie adnotacje o jej karalności powinny zostać usunięte z dokumentów, w których je umieszczono, czego można skutecznie się domagać.

 

Jeżeli więc skazanie to nadal figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, powinien Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o zatarcie skazania. Sąd powinien wówczas wydać postanowienie stwierdzające fakt zatarcia skazania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton