Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje opóźnionej zapłaty grzywny

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.12.2009

W 2005 roku zostałem skazany na karę pozbawienia wolności na dwa lata w zawieszeniu oraz na karę grzywny. Ostatnio zorientowałem się, że zapomniałem o zapłaceniu tej grzywny i dokonałem zapłaty dopiero kilka miesięcy temu. Czy dalej (i jak długo) figuruję w rejestrze karnym jako osoba karana?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji.

 

Jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę nieprzekraczającą stu dwudziestu stawek dziennych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca.

 

Jeżeli skazany, mimo możliwości, nie uiści grzywny w terminie ani też nie podejmie orzeczonej zastępczej formy jej wykonania określonej w art. 45 i zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równy dwóm stawkom dziennym; kara zastępcza nie może przekraczać 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

Tym samym jeśli sąd nie podjął żadnej z powyższych czynności do czasu zapłaty grzywny przez Pana, to nie poniesie Pan już żadnych negatywnych konsekwencji.

 

Jeśli chodzi o zatarcie skazania, to w Pana przypadku następuje ono z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od pozytywnego zakończenia okresu próby, nie wcześniej jednak niż przed wykonaniem kary grzywny.

 

Okres próby rozpoczyna się od momentu uprawomocnienia się wyroku skazującego.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jeśli w Pana przypadku spełnione zostały wszystkie omówione warunki, tj.:

 

  • zapłacono karę grzywny w całości,
  • 2-letni okres próby zakończył się pozytywnie, a także dalszy 6-miesięczny okres od zakończenia okresy próby,

    to nastąpiło zatarcie skazania z mocy prawa.

 

Z chwilą zatarcia skazania zostaje ono uznane za niebyłe. Nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych. Osoba taka w świetle prawa jest niekarana, a wszystkie adnotacje o jej karalności powinny zostać usunięte z dokumentów, w których je umieszczono, czego można skutecznie się domagać.

 

Jeżeli więc skazanie to nadal figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, powinien Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o zatarcie skazania. Sąd powinien wówczas wydać postanowienie stwierdzające fakt zatarcia skazania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - cztery =

»Podobne materiały

Rozłożenie grzywny na raty

Odbyło się postępowanie karne. Mam do zapłacenia grzywnę oraz koszty sądowe. Ponieważ jestem w trudnej sytuacji finansowej, chciałbym rozłożyć grzywnę na 70 rat. Jednak wyczytałem, że maksymalna liczba rat to 36. Czy da się to jakoś obejść i rozłożyć grzywnę na 70 rat?

 

Kara dla nieletniego za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu

Mój szesnastoletni syn jadąc rowerem został zatrzymany przez patrol policji. Badanie alkomatem wykazało 0,23‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Sporządzono protokół i sprawę przekazano do sądu grodzkiego i rodzinnego. Chciałabym się dowiedzieć jaka kara grozi za takie wykroczenie? Według polic

 

Który Kodeks karny stosować – nowy czy stary?

Przestępstwo z art. 284 § 2 zostało popełnione w 1996 r. Jaka jest treść obecnego przepisu 284 § 2 w dawnym Kodeksie karnym i jaką karą jest zagrożone oraz jaki jest okres przedawnienia według dawnego K.k. dla tego przestępstwa? Czy oskarżony może odpowiadać za popełnione przestępstwo z da

 

Umorzenie odwieszonego wyroku pozbawienia wolności

Kolega cztery lata temu otrzymał wyrok za posiadanie narkotyków (był wtedy w wojsku) – dwa lata w zawieszeniu na pięć. Niedługo potem wyjechał za granicę, ale w międzyczasie kara została odwieszona. Czy gdy wróci do Polski, zostanie od razu zatrzymany i przewieziony do więzienia? Czy może star

 

Kradzież paliwa w miejscu pracy - co grozi?

Przez kilka miesięcy dopuszczałem się kradzieży paliwa w miejscu pracy. Teraz sprawa wyszła na jaw, zostałem zwolniony. Co mi grozi, jeśli spłacę cały dług? Czy jest możliwość, że sprawa nie zostanie skierowana do sądu (została zgłoszona na policję)?

 

Podanie nieprawdziwych danych

Czy są jakieś sankcje za podanie nieprawdziwych danych w profilu na portalu internetowym?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »