.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak zmusić szwagra do wydania nieruchomości w której mieszka, ale nie należy do niego?

• Opublikowano: 29-10-2023 • Autor: Kiecana Kamil

Przebywamy na stałe za granicą. W naszym domu w Polsce mieszkał teść z synem bez żadnej umowy. Teść zmarł i żona właśnie go pochowała. Za miesiąc lub dwa będziemy chcieli przyjechać do Polski uporządkować różne spraw. Czy szwagier może nas nie wpuścić do naszego domu? Czy ma jakieś prawa do zajmowania naszej własności lub jakiejś jej części? W księdze wieczystej nie ma żadnych wpisów na jego rzecz. Jaka jest nasza sytuacja prawna, gdybyśmy chcieli, aby opuścił naszą nieruchomość?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak zmusić szwagra do wydania nieruchomości w której mieszka, ale nie należy do niego?

Posiadacz samoistny; posiadacz zależny

Zgodnie z treścią przepisu art. 336 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).”.

 

„Art. 339. Domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym.”

„Art. 341. Domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym. Domniemanie to dotyczy również posiadania przez poprzedniego posiadacza.”

„Art. 342. Nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze.”

„Art. 343. § 1. Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania.

§ 2. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.

§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do dzierżyciela.”

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakaz samowolnego naruszania posiadania

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego „zakaz, o którym mowa w art. 342, ma charakter bezwzględny, to oznacza, że niedozwolona jest ingerencja w sferę cudzego posiadania niezależnie od jego rodzaju (samoistne, zależne, prekaryjne czy dzierżenie). Zakazuje się zatem samowolnego naruszania posiadania bez względu na to, czy posiadaczowi przysługuje prawo do rzeczy i czy włada rzeczą w dobrej lub złej wierze. Bez znaczenia jest to, czy jest to posiadanie nieuprawnione, czy bezprawne. (...)

Zakres podmiotowy. Zakaz samowolnego naruszania posiadania zobowiązane są przestrzegać wszystkie podmioty, a więc właściciel (np. właściciel nie może odebrać samowolnie rzeczy złodziejowi), współposiadacz rzeczy oraz osoba, której przysługuje jakieś prawo do rzeczy (np. któreś z praw rzeczowych ograniczonych) (K. Zaradkiewicz, Glosa do uchwały SN z 5.05.1999 r., III CZP 7/99, s. 62).

Możliwość dochodzenia odszkodowania. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika dopuszczalność dochodzenia roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z samowolnego naruszenia posiadania. Jest to jednak kwestia w doktrynie szeroko komentowana i dość kontrowersyjna. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego posiadacz może dochodzić roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z samowolnego naruszenia posiadania wówczas, gdy samowolne naruszenie posiadania może być uznane za czyn niedozwolony będący źródłem szkody (uchwała SN z 15.11.1968 r., III CZP 101/68, OSNC 1969/9, poz. 153; B. Lackoroński [w:] Kodeks cywilny..., t. 2, red. K. Osajda, 2018, kom. do art. 342)” (B. Sitek [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, LEX/el. 2023, art. 342. lex).

 

Wydanie nieruchomości właścicielom

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że jedynym uprawnieniem, jakim dysponuje szwagier, jest faktyczne posiadanie wskazanej nieruchomości (domu) należącego do Pana i żony. Nie można jednak samowolnie wyrzucić szwagra z domu, gdyż chronią go wyżej wymienione przepisy o posiadaniu. Natomiast w razie sporu należy wezwać go formalnie do opuszczenia domu we wskazanym terminie. Jeśli pismo okaże się nieskuteczne, należy rozważyć skierowanie sprawy na drogę sądową w zakresie wydania nieruchomości jej właścicielom.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Kiecana Kamil

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym, finansowym oraz prawie szkolnictwa wyższego. Podejmuje się obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu