Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie pozwu a koszty procesowe

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.06.2018

W sprawie w sądzie pracy przeciwko pracodawcy, dotyczącej naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, sąd skierował strony na mediację. Zakończyła się ona niezawarciem ugody i mediator sporządził dla sądu protokół. Sprawa jest na etapie wymiany pism procesowych, ale nie wyznaczono terminu rozprawy. Zdecydowałam się jednak na wycofanie pozwu i zrzeczenie się roszczeń. Jeśli złożyłabym teraz w sądzie cofnięcie pozwu, czy potrzebna jest do tego zgoda pozwanego? Czy w tej sytuacji sąd nakaże mi zwrot pozwanemu kosztów procesowych i muszę je zapłacić, nawet jeśli pozwany nie zwróci się o to do mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycofanie pozwu a koszty procesowe

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

 

Jeżeli wycofa Pani pozew i jednocześnie zrzeknie się roszczenia, nie jest wymaga na to zgoda pozwanego, bowiem zrzeczenie roszczenia jest jednocześnie skutkiem materialnoprawnym. Cofnięcie pozwu powoduje, że sąd umorzy postępowanie w sprawie. Pozwany może natomiast domagać się od powoda zwrotu kosztów procesu.

 

W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Jak pokazuje jednak moja praktyka nawet w przypadku braku wniosku o zasądzenie kosztów sąd zasądza koszty, bowiem jeżeli w sprawie pozwany pracodawca złożył choćby odpowiedź na pozew, w której zażądał kosztów, to dla większości sądów jest to wystarczające żądanie.

 

Jeżeli chodzi o koszty sądowe, to sąd nie powinien się od Pani domagać ich uiszczenia. Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

 

Reasumując, opłata sądowa nie powinna być od Pani dochodzona, a jeżeli chodzi o koszta postępowania po stronie pozwanego pracodawcy, to występują jedynie wówczas, gdy złoży stosowny wniosek. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby pracodawca wystąpił do sądu z pismem, w którym cofa żądanie zasądzenia od Pani na jego rzecz kosztów postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 9 =

»Podobne materiały

Powołanie biegłego w postępowaniu uproszczonym

Dostałam odszkodowanie za 12 lat bezprawnego korzystania z mojej działki przez zakład energetyczny. Mimo wyroku (potwierdzonego przez sąd II instancji) linię energetyczną usunięto dopiero 4 miesiące później – w 2009 roku. Biegły wycenił koszty użytkowania tylko do końca 2008 r. Wystąpiłam

 

Pozew o ustalenie stosunku prawnego

Jestem w trakcie rozwodu, sprawa odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Mieszkając w Polsce, zawarliśmy z mężem intercyzę w formie aktu notarialnego, jednak amerykański sąd jej nie uznał. Teraz mąż dochodzi podziału majątku znajdującego się w Polsce. Słyszałam, że mogę wnieść do polskiego sądu pozew o

 

Odpis protokołu

Przed sądem żona wraz z siostrą zawarły ugodę: żona nie podważa testamentu ich matki (która chorowała psychicznie), ale siostra spłaca żonie połowę majątku. Szwagierka nie wywiązuje się z umowy. Co powinna zrobić żona? Czy postarać się o odpis protokołu z tamtej rozprawy i wystąpić przeciw

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »