.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Małżeństwo jednopłciowe za granicą a własność nieruchomości w Polsce

• Opublikowano: 23-07-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Posiadam nieruchomość w Polsce. Niedługo zawieram małżeństwo jednopłciowe z Anglikiem, w Wielkiej Brytanii. Czy mogę dopisać męża do mojej nieruchomości w kraju? Na jakiej zasadzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Małżeństwo jednopłciowe za granicą a własność nieruchomości w Polsce

Przeniesienie własności nieruchomości

Niestety na gruncie przepisów prawa polskiego brak jest rozwiązań, które umożliwiałyby zastosowanie w stosunku do konkubinatu rozwiązań analogicznych jak w przypadku małżeństwa. Dodatkowo w Pana przypadku chodzi o małżeństwo jednopłciowe, które na gruncie przepisów prawa polskiego nie będzie traktowane jako związek małżeński. Wobec powyższego podjęcie działań, których celem byłoby przeniesienie części własności nieruchomości na Pana małżonka, wiąże się z pewnymi trudnościami natury formalnej, a także obowiązkiem podatkowym.

Małżeństwo jednopłciowe

W przypadku gdy chodzi o małżeństwo złożone z kobiety i mężczyzny, to wówczas sprawa byłaby prosta, gdyż możliwe byłoby zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego mocą której wspólność majątkowa małżeńska zostałaby rozciągnięta na nieruchomość stanowiącą majątek wspólny. Zgodnie bowiem z art. 47§ 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Niestety to rozwiązanie nie może być w Państwa sprawie zastosowane.

Darowizna i podatek od niej

Zatem aby przenieść własność w zakresie np. 1/2 z posiadanego przez Pana udziału w nieruchomości, powinien Pan rozważyć następujące opcje.

 

Pierwszą jest sporządzenie darowizny na rzecz małżonka. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. W związku z tym, że przedmiotem darowizny byłaby nieruchomość, to oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Warto wskazać, że przedmiotem darowizny powinna być tylko część z posiadanego przez Pana udziału w nieruchomości, a nie całość. Niestety sporządzenie darowizny wiąże się z obowiązkiem podatkowym, gdyż nie może być zastosowane zwolnienie podatkowe tak jak w przypadku darowizn między małżonkami. Zatem zajdzie konieczność opłacenia podatku.

 

Podstawą opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru. Natomiast sam obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Obowiązek podatkowy będzie spoczywał na obdarowanym tj. na małżonku. Natomiast stawka podatku to wysokość ustalona dla tzw. III grupy podatkowej i przedstawia się zgodnie z art. 15.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedaż nieruchomości małżonkowi

Sprzedaż części nieruchomości jest kolejnym rozwiązaniem umożliwiającym „dopisanie” małżonka do własności nieruchomości. Natomiast małżonek musiałby zapłacić za część nieruchomości i również odprowadzić podatek. Zatem opcja związana z darowizną wydaje się być opcją znacznie lepszą dla Państwa. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + pięć =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu