.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Park rozrywki na działce zagrodowej

• Opublikowano: 06-08-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą na terenie własnego gospodarstwa rolnego. Chodzi o zainstalowanie urządzeń rekreacji i sportu dla dzieci na świeżym powietrzu (dmuchańców, placu zabaw, parku linowego, zjeżdżalni). Czyli chodzi o uruchomienie w celach zarobkowych parku rozrywki. Jednak na tym terenie obowiązuje MPZP, który dla moich działek nie przewiduje usług – jest to ziemia o przeznaczeniu zabudowa zagrodowa. Czy da się zrealizować ten pomysł mimo takich zapisów planu, w końcu planuję postawić urządzenia, które nie są trwale związane z gruntem? Czy może mi na przeszkodzie stanąć fakt, że parki rozrywki uznawane są za usługi uciążliwe? Z jakimi konsekwencjami musiałbym się liczyć, gdybym taką działalność otworzył?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Park rozrywki na działce zagrodowej

Obowiązek użytkowania działki zgodnie z MPZP

Ilekroć działka ma w MPZP określone konkretne przeznaczenie, nie można dokonywać zabudowy ani wykorzystywać jej w sposób z nim niezgodny. Działka zagrodowa to działka rolna upoważniająca wyłącznie rolnika do zabudowy zagrodowej, czyli rolnej z zabudową służącą prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Nie ma znaczenia, że obiekty, jakie chce Pan na działce umieścić, nie są z gruntem trwale związane. Kluczowe jest to, jak Pan z działki będzie korzystał, a planuje Pan prowadzić usługi, w tym uciążliwe, wymagające spełnienia szeregu wymogów prawnych związanych z bezpieczeństwem, ale i wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o dozorze technicznym, o systemie oceny zgodności, o bezpieczeństwie imprez masowych czy Rozporządzenia MG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 

Działka musiałaby być zatem w MPZP usługowa, w sam plan nie zakazywałby usług uciążliwych.

 

Za naruszenie MPZP – grzywna, przywrócenie stanu poprzedniego

Za naruszenie MPZP grozi po pierwsze grzywna do 5000 zł – za brak zmiany sposobu użytkowania, co tutaj w praktyce wymagałoby zmiany MPZP, a to bardzo trudne, długotrwałe i mało kiedy kończy się powodzeniem). Po drugie – otrzyma Pan nakaz przywrócenia stanu pierwotnego, tj. zgodnego z tym, jaki przewiduje MPZP, który wywodzi się ze stosowanego na zasadzie analogii art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Na przykład Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 10 stycznia 2020 r., II SA/Gl 1528/19, stanął na stanowisku, że art. 59 ust. 3 ww. ustawy znajduje zastosowanie również w odniesieniu do terenów, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu, a teren jest wykorzystywany niezgodnie z planem.

 

Oprócz tego także sąsiedzi mogliby mieć wobec Pana roszczenia o immisje z art. 144 Kodeksu cywilnego, w tym żądać w tym zakresie odszkodowań.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu