Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stawka przy sprzedaży oprogramowania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.09.2016

Tworzę oprogramowanie, które następnie sprzedaje w formie licencji na korzystanie. Udzielanie licencji do korzystania z dzieła jest opodatkowane na ryczałcie 17% stawką (o ile w ogóle zasadne jest stosowanie ryczałtu, odnosząc się do tej interpretacji). Czy jest jakaś metoda na obniżenie podatku do 5,5 bądź 3%, zmieniając formę sprzedaży, np. czy sprzedaż na fizycznym nośniku coś zmienia? Czy sprzedaż zagranicznemu kontrahentowi np. 100 kluczy licencji nie może być potraktowana jako handel i objęte stawką 3% (chodzi o przypadek, w którym osobiście nic nie sprzedaję do klienta końcowego, tylko hurtowo do dystrybutora)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opodatkowania ryczałtem, na mocy art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w ogóle wyłączone są PKWIU 58.29.50 usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych – jest tak, bowiem są to usługi wymienione w załączniku nr 2 (w pozycji 21).

 

Jednakże zagonie z zasadami wyrażonymi w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy opodatkowaniem ryczałtem, według stawki 17%, podlegają przychody związane z wydawaniem:

 

  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

 

Odejście do innej stawki i niewypadnięcie z ryczałtu jest możliwe, ale podstawą jest odpowiednie „zaprojektowanie” usługi i jeśli wszystko ma funkcjonować długo i sprawnie oraz jednocześnie bez obaw w przypadku zainteresowania fiskusa, dobrze jest mieć informację z GUS-u potwierdzającą klasyfikację do odpowiedniego PKWiU.

 

Przykładowo niektórzy podatnicy stosują stawkę 8,5% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, niejako licencji udzielając w formie abonamentu za pośrednictwem internetu i grupując to do PKWiU 58.29.40.0, tj. Oprogramowanie komputerowe on-line. Podobnie wskazują niektórzy przedstawiciele doktryny, np. T. Krywan: „(…) w mojej ocenie sprzedaż przez Internet abonamentu na korzystanie z programu komputerowego stanowi usługę klasyfikowaną w grupowaniu o symbolu 58.29.40.0 (grupowanie to obejmuje oprogramowanie komputerowe on-line]. Tego typu usługi nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. W konsekwencji uważam, że przychody z tytułu ich świadczenia mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Właściwa dla tych przychodów jest według mnie stawka ryczałtu 8,5%, tj. stawka ryczałtu przewidziana dla przychodów z działalności usługowej (zob. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b u.z.p.d.)”.

 

Przypomnę, że działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Natomiast działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. W mojej ocenie zatem odpada, ze względu na brak przedmiotu o charakterze towaru czy wyrobu możliwość ucieczki do stawek 5,5% i 3%, a jedynie możliwe jest rozważanie „migracji” do stawki 8,5% właściwej dla przychodów z działalności usługowej (czyli można nią objąć takie przychody, które nie są objęte innymi stawkami i nie zostały wyłączone z opodatkowania ryczałtem). Określenie działalność usługowa oznaczające na gruncie ww ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) (z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 dotyczącym właśnie działalności usługowej w zakresie handlu i działalności gastronomicznej).

 

Podstawą do optymalizacji zatem musi być taka konstrukcja usługi, która pozwoli GU-Sowi przyporządkować ją do PKWiU nieobjętego ani wyłączeniem, ani stawką wyższą niż 8,5%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - trzy =

»Podobne materiały

Ryczałt a odliczenie podatku odprowadzanego w Niemczech

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jedynym źródłem mojego dochodu jest świadczenie usług dla niemieckiej firmy. Dochody z tego tytułu zostają w Niemczech opodatkowane 5% podatkiem. Czy mogę odliczyć w Polsce podatek odprowa

 

Księgowanie faktur wystawianych w euro

Sprzedaję produkty państwom Unii Europejskiej, wystawiam faktury w euro. Jak zaksięgować faktury wystawiane w euro? Według jakiego kursu? 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »