Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużone mieszkanie w którym nie mieszkam

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 14.02.2020

Jestem współwłaścicielem (50%) własnościowego mieszkania spółdzielczego, ale w nim nie mieszkam ani nie jestem tam zameldowany. Mieszka tam moja była żona z synem. Od jakiegoś czasu nie płaci ona czynszu i zadłużyła mieszkanie na znaczną kwotę. Wczoraj dostałem od spółdzielni wezwanie do zapłaty zaległości w ciągu 7 dni pod groźbą oddania sprawy do firmy windykacyjnej. Czy mimo tego, że nie mieszkam w tym mieszkaniu, spółdzielnia może ode mnie wyegzekwować cały dług (zaległy czynsz) byłej współmałżonki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadłużone mieszkanie w którym nie mieszkam

Fot. Fotolia

Współwłasność powodem egzekwowania długów

Jak najbardziej spółdzielnia może egzekwować od Pana cały dług. Także, jeśli nie mieszka Pan w przedmiotowym mieszkaniu ani nie jest w nim zameldowany. Dopóki istnieje pomiędzy Państwem współwłasność tego mieszkania, spółdzielnia ma prawo domagać się od Pana opłat, niezależnie od tego, czy Pan tam zamieszkuje, czy też nie. Wynika to z faktu, że jest Pan współwłaścicielem tego mieszkania i na Panu, podobnie jak na byłej żonie, spoczywa ciężar pokrywania za nie wydatków.

 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 4 nakłada na członków spółdzielni, właścicieli praw spółdzielczych własnościowych nawet jeżeli nie są członkami spółdzielni obowiązek kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz oczywiście kosztów utrzymania swoich lokali.

Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli mieszkania

Odpowiedzialność współwłaścicieli jest solidarna, a zatem od wierzyciela zależy, czy żąda zapłaty od wszystkich współwłaścicieli, czy tylko jednego z nich. Jeżeli jeden nie płaci, zawsze wierzyciel, czyli w tym momencie spółdzielnia, będzie próbował egzekwować od drugiego ze współwłaścicieli. Zgodnie z art. 369 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Ponieważ nabyliście Państwo to prawo wspólnie, jesteście zobowiązania solidarnie do zapłaty. Dodatkowo jeżeli syn jest pełnoletni, też odpowiada wraz z Państwem solidarnie za zapłatę opłat, co wynika wprost z ust 6 art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który to przepis mówi, że „za opłaty wobec spółdzielni odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu”.

 

Aby nie być gołosłowną, zacytuję Panu fragment komentarza, który dodatkowo wyjaśnia istotę odpowiedzialności solidarnej:

 

Stefaniak Adam, Komentarz do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, wyd. XIV:

 

„Za zaległe opłaty eksploatacyjne ponoszą ex lege solidarną odpowiedzialność podmioty zobowiązane do świadczenia pieniężnego z osobami wymienionymi w art. 4 ust. 6 u.s.m. (solidarność bierna), z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność tych osób jest ograniczona w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 61 u.s.m. Istota tej solidarności polega na tym, że spółdzielnia może żądać zapłaty całości lub części zaległych opłat od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie spółdzielni przez którąkolwiek z tych osób zwalnia pozostałych (art. 366 § 1 k.c.). A zatem każdy z dłużników odpowiada za całość długu (z zastrzeżeniem art. 4 ust. 61 u.s.m.) aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela (art. 366 § 2 k.c.). Sytuacja spółdzielni jest tu wyraźnie korzystna, zwłaszcza że przedmiot świadczenia jest podzielny. Zamiast odpowiedzialności pro parte za zaległe opłaty, każdy z dłużników wymienionych w art. 4 ust. 6 u.s.m. odpowiada za całość długu. W takim wypadku spółdzielnia decyduje od kogo, w jakim rozmiarze i w jaki sposób chce dochodzić zaspokojenia. Dopóki choć jeden z dłużników solidarnych znajduje się w takiej sytuacji majątkowej, że prowadzenie przeciwko niemu egzekucji jest skuteczne, spółdzielnia może liczyć na zaspokojenie swych roszczeń w całej rozciągłości”.

Rozwiązaniem podział majątku wspólnego

Poza wycenionym pytaniem dodam, że sytuacja ta trwać będzie, dopóki nie dokona Pan podziału majątku wspólnego z byłą żoną, więc żeby wyeliminować podobne problemy na przyszłość, powinien Pan taką opcję rozważyć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus IV =

»Podobne materiały

Rozdzielność majątkowa a kredyty żony

Sąd ustanowił rozdzielność majątkową z datą wsteczną (od 1 marca 2011 r.). We wrześniu 2011 r. żona (bez mojej wiedzy i zgody) zaciągnęła kilka kredytów. Przez wiele lat mieszkaliśmy w spółdzielczym mieszkaniu lokatorskim, które otrzymaliśmy w trakcie trwania małżeństwa. Na początku 2011 r. żona wyp

 

Umowa przedwstępna na zakup mieszkania przed ślubem a wspólność majątkowa

Trzy miesiące temu podpisałem umowę przedwstępną zakupu mieszkania. Środki pozyskałem ze spadku. Niedługo płacę ostatnią ratę za mieszkanie. Planuję ślub z moją narzeczoną. Krótko po nim nastąpi podpisanie aktu notarialnego mieszkania. Czy muszę zakupić mieszkanie w obecności narzeczonej? Jak się do

 

Podział majątku bez rozwodu

Od roku 1999 jestem w związku małżeńskim, w 2001 roku kupiliśmy mieszkanie, na które założona jest księga wieczysta pod kredyt, który będzie spłacany do 2018. Od roku 2011 mamy z mężem rozdzielność majątkową. Od trzech lat mąż nie mieszka z nami, posiada swój dom, prowadzi firmę prywatną. Chcielibyś

 

Zaprzestanie płacenia alimentów na dorosłego syna

W wyroku rozwodowym sąd zasądził na rzecz moich dzieci alimenty. Co zrobić, aby alimenty trafiały bezpośrednio do syna i córki? Do dnia dzisiejszego płacę do rąk matki, pomimo że syn jest już pełnoletni, skończył studia, jest prezesem jakiejś fundacji. Nadto doktoryzuje się. Z tego, co można wy

 

Pełnomocnictwo od osoby chorej

Mąż ma 80 lat, leży w szpitalu po udarze, nie potrafi się podpisać, a ja nie mam żadnych upoważnień. Jesteśmy małżeństwem bezdzietnym, zgromadziliśmy pewien majątek: dom, lokal, mieszkanie, a mąż zdeponował pewną znaczną kwotę na swoim koncie. Chciałabym zapewnić mu opiekę w dobrym ośrodku pielęgnac

 

Dokarmianie ptaków na balkonie przez sąsiada

Mój sąsiad notorycznie dokarmia ptaki na balkonie, przez co ja mam bardzo zanieczyszczony balkon i zero możliwości wyjścia na niego przez dzieci. Prośby nie pomagają. Co mogę zrobić? 

 

Zatrzymanie samochodu jako dowodu

Moja matka kupiła w komisie samochód, który – jak się później okazało – prawdopodobnie był kradziony (jak twierdzą policjanci, ma przebite numery VIN). Samochód został zatrzymany jako dowód, jednak choć minęło już kilka tygodni, nadal nie przeprowadzono ekspertyzy. Co moja matka może zro

 

Urządzenie budowlane (ogrodzenie) – wymagana odległość od drogi

Jaka musi być odległość ogrodzenia stałego od granicy drogi powiatowej?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »