Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urządzenie budowlane (ogrodzenie) – wymagana odległość od drogi

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 28.10.2011

Jaka musi być odległość ogrodzenia stałego od granicy drogi powiatowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

 

  1. autostrada: w terenie zabudowy – 30 m, poza terenem zabudowy – 50 m,
  2. droga ekspresowa: w terenie zabudowy – 20 m, poza terenem zabudowy – 40 m,
  3. droga ogólnodostępna:
    • krajowa: w terenie zabudowy – 10 m, poza terenem zabudowy – 25 m,
    • wojewódzka, powiatowa: w terenie zabudowy – 8 m, poza terenem zabudowy – 20 m,
    • gminna: w terenie zabudowy – 6 m, poza terenem zabudowy – 15 m.

 

Tak więc zgodnie z powyższym odległość budynku od drogi publicznej będzie zależna od rodzaju tej drogi – w przypadku drogi powiatowej będzie to odległość 8 lub 20 m w zależności od zabudowy terenu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze wojewódzkiej, powiatowej, gminnej może nastąpić w odległości mniejszej, ale wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.

 

Obiekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane to jednak wyłącznie budynek lub budowla wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1) i wyłącznie do tego typu obiektów odnoszą się przepisy ustalające odległość od dróg publicznych.

 

Natomiast ogrodzenia nie są obiektami budowlanymi, a urządzeniami budowlanymi (art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego) związanymi z obiektami budowlanymi. Nie należy więc stosować przy określaniu odległości ogrodzeń od dróg przepisów dotyczących umiejscawiania obiektów budowlanych względem dróg publicznych.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Aby wiec ustalić, ile powinna wynosić odległość ogrodzenia od drogi powiatowej, należy sięgnąć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Potwierdza to też art. 35 ust. 2 ustawy o drogach publicznych: „w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod przyszłą budowę dróg pas o szerokości uwzględniającej ochronę użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. W pasie terenu, o którym mowa wyżej, mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane (ogrodzenia) związane z obiektami budowlanymi”.

 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zmniejszenie odległości ogrodzeń od drogi ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi (w przypadku drogi powiatowej będzie to Powiatowy Zarząd Dróg).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus zero =

»Podobne materiały

Betonowe ogrodzenie między sąsiadami

Mam działkę na wsi. Sąsiad bez mojej zgody wymienił ogrodzenie między działkami na pełne z płyt betonowych o wysokości ok. 2 m. Pozostawił też starą, zniszczoną podmurówkę na mojej działce. Płot powoduje spore zacienienie mojej działki (jest wąska), co wpływa na obniżenie jej wartości. Rozmowy

 

Brak zgody zarządu dróg na remont budynku

Jestem właścicielem murowanego domu (ok. 80-letniego) usytuowanego przy drodze wojewódzkiej, która powstała już po jego wybudowaniu. Złożyłem do starostwa zgłoszenie robót budowlanych, które mają na celu ulepszenie budynku. Otrzymałem postanowienie, w którym nałożono na mnie obowiązek uzupełnienia w

 

Budowa ogrodzenia bez zgłoszenia

Ojciec wykonał ogrodzenie bez uprzedniego zgłoszenia. Część uzgodnień zostało wykonanych, ale nie złożono kompletu dokumentów zgłoszeniowych. Od strony drogi krajowej wykonano bramę wjazdową, która podobno stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Niestety zostało wszczęte postępowanie w nadzorze bu

 

Niezgłoszenie remontu ogrodzenia

30 lat temu ogrodziłem swoją działkę, cofając się sporo od drogi. Kilka lat temu zrobiłem remont ogrodzenia, którego jednak nigdzie nie zgłaszałem. Sąsiad doniósł na mnie do inspektoratu budowlanego, że mój płot jest niezgodny z przepisami. Czego mam obawiać się w trakcie kontroli? W 1996 r. dokupił

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »