.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urządzenie budowlane (ogrodzenie) – wymagana odległość od drogi

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 28.10.2011

Jaka musi być odległość ogrodzenia stałego od granicy drogi powiatowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

 

  1. autostrada: w terenie zabudowy – 30 m, poza terenem zabudowy – 50 m,
  2. droga ekspresowa: w terenie zabudowy – 20 m, poza terenem zabudowy – 40 m,
  3. droga ogólnodostępna:
    • krajowa: w terenie zabudowy – 10 m, poza terenem zabudowy – 25 m,
    • wojewódzka, powiatowa: w terenie zabudowy – 8 m, poza terenem zabudowy – 20 m,
    • gminna: w terenie zabudowy – 6 m, poza terenem zabudowy – 15 m.

 

Tak więc zgodnie z powyższym odległość budynku od drogi publicznej będzie zależna od rodzaju tej drogi – w przypadku drogi powiatowej będzie to odległość 8 lub 20 m w zależności od zabudowy terenu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze wojewódzkiej, powiatowej, gminnej może nastąpić w odległości mniejszej, ale wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.

 

Obiekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane to jednak wyłącznie budynek lub budowla wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1) i wyłącznie do tego typu obiektów odnoszą się przepisy ustalające odległość od dróg publicznych.

 

Natomiast ogrodzenia nie są obiektami budowlanymi, a urządzeniami budowlanymi (art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego) związanymi z obiektami budowlanymi. Nie należy więc stosować przy określaniu odległości ogrodzeń od dróg przepisów dotyczących umiejscawiania obiektów budowlanych względem dróg publicznych.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Aby wiec ustalić, ile powinna wynosić odległość ogrodzenia od drogi powiatowej, należy sięgnąć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Potwierdza to też art. 35 ust. 2 ustawy o drogach publicznych: „w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod przyszłą budowę dróg pas o szerokości uwzględniającej ochronę użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. W pasie terenu, o którym mowa wyżej, mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane (ogrodzenia) związane z obiektami budowlanymi”.

 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zmniejszenie odległości ogrodzeń od drogi ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi (w przypadku drogi powiatowej będzie to Powiatowy Zarząd Dróg).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »