Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup miejsc garażowych na firmę i odliczenie VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.12.2019

Prowadzę z ojcem działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Jesteśmy na ryczałcie i podatku VAT. Chciałbym zakupić dwa miejsca garażowe (garaż podziemny) na firmę w bloku mieszkalnym i jedno miejsce postojowe na zewnątrz przed blokiem na firmę. Czy w przypadku prowadzenia działalności i posiadania dwóch samochodów ciężarowych możemy kupić ww. miejsca garażowe i postojowe i odliczyć z tego tytułu podatek VAT? Co się dzieje z garażami i miejscem postojowym, jeśli zamknę działalność gospodarczą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup miejsc garażowych na firmę i odliczenie VAT

Fot. Fotolia

Zupełnie nic nie stoi na przeszkodzie, by spółka jako podatnik VAT (abstrahuję tu od cywilistycznej konstrukcji współwłasności) nabyła miejsca parkingowe/garaże, może być ich znacznie więcej niż trzy. Znaczenie ma tu, czy nabyte dobra będą służyć spółce – jako podatnikowi podatku od towarów i usług – do wykonywania czynności opodatkowanych. To jest bowiem warunkiem, by podatnikowi czynnemu VAT przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Skoro w omawianym zakresie nie ma regulacji szczególnych, które ograniczałyby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zastosowanie znajduje przywołana reguła ogólna z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nie muszą na tych miejscach parkować tylko ciężarówki, parking może być przeznaczony dla klientów itp., niemniej jednak w razie kontroli trzeba wykazać ów związek pozwalający na odliczenie, tj. związek z czynnościami opodatkowanymi (ze sprzedażą).

 

Odnośnie zaś likwidacji działalności, to co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej – regułę tę stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na marginesie pozwolę sobie dodać, że w przypadku utraty prawa do odliczenia na skutek np. zmiany przeznaczenia (czyli nie do wykonania czynności opodatkowanych) towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, należy dokonać korekty w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta dotyczy odpowiednio jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki