Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Status rolnika ryczałtowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.09.2015

Nie posiadam na własność gospodarstwa rolnego, ale mają je moi rodzice. Czy nie posiadając wykształcenia rolniczego i gospodarstwa rolnego na własność, gdy wydzierżawię grunt rolny lub rodzice ten grunt mi użyczą pod uprawę roślin ozdobnych, mogę już być rolnikiem ryczałtowym i korzystać ze zwolnienia? Czy taką umowę muszę gdzieś zgłaszać, płacić podatek i czy jest jakiś określony obszar, który muszę wydzierżawić? Czy muszę mieć specjalne konto bankowe? Dodam, że pracuję na umowę i nie interesuje mnie KRUS.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Sprawa nie jest oczywista. Rolnikiem ryczałtowym jest zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Pozwolę sobie zauważyć, że na gruncie ustawy o VAT ilekroć jest mowa o gospodarstwie rolnym, rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a zgodnie z tam obowiązującymi regulacjami – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów (sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Produktami rolnymi są w myśl postanowień ustawy towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Natomiast za działalność rolniczą ustawa o VAT uznaje „produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin »in vitro«, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Jak Pan zatem widzi nie jest warunkiem dla prowadzenia działalności rolniczej posiadanie prawa własności gospodarstwa rolnego”.

 

Zwolniona od podatku VAT jest na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 u. VAT dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

 

Moim zdaniem z żadnego z cytowanych przepisów nie wynika, iż status rolnika ryczałtowego nie może przysługiwać osobie będącej dzierżawcą, albowiem produkty rolne (towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT) nie muszą pochodzić z własnej działalności rolniczej, a nie z własnego gospodarstwa; zaś działalnością rolniczą powyżej opisaną można prowadzić nie tylko we własnym gospodarstwie.

 

Reasumując, dzierżawca gospodarstwa rolnego może być rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 3 u. VAT.

 

Obowiązkiem rolnika ryczałtowego w myśl ustawy o VAT jest co do zasady:

 

  • podawanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT RR,
  • złożenie oświadczenia i przechowywanie oryginałów faktur VAT RR oraz kopii oświadczeń składanych w przypadku umów kontraktacji,
  • posiadanie rachunku bankowego (ustawa nie wskazuje, by miał to być „specjalny” rachunek bankowy, a jedynie rachunek bankowy należący do rolnika ryczałtowego).

 

Nie jest zatem, z punktu widzenia podatku VAT, konieczna jakakolwiek rejestracja umowy dzierżawy.

 

Na marginesie pozwolę sobie zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym „podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 

1) właścicielami gruntów [z zastrzeżeniem że, jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym],

2) posiadaczami samoistnymi gruntów;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 

  1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
  2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych”.

 

Zatem jeżeli osoba fizyczna / osoby fizyczne oddają gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej w dzierżawę, to dzierżawca nie staje się podatnikiem podatku rolnego, a pozostaje nim w dalszym ciągu wydzierżawiający. Niektóre umowy dzierżawy rejestruje się w ewidencji gruntów i budynków, jednak w zasadzie tylko umowa dzierżawy gruntów rolnych zawarta z osobą spoza kręgu osób wymienionych w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (czyli nie z małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym; małżonkiem emeryta, rencisty, jego zstępnego lub pasierba) może zostać wpisana do ewidencji i stanowić podstawę domniemania prowadzenia działalności rolniczej potrzebną dla KRUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 3 =

26.05.2019

Rolnik ryczałtowy nie musi przechowywać faktur. To bzdura.

abe

17.08.2017

w żadnej ustwie nie ma napisane, aby byc rolnikeim trzeba posiadac 1 ha gruntów rolniczych. można miec 1000 m.kw. i tez byc rolnikiem.

rolnik

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Rolnik ryczałtowy a emeryt

Były pracownik Lasów Państwowych, obecnie emeryt, dzierżawi od Nadleśnictwa ok. 2 ha gruntów rolnych. W ramach współpracy z Kołem Łowieckim świadczy usługi orania poletek łowieckich. Czy można zakwalifikować wymienionego emeryta jako tzw. rolnika ryczałtowego? Emeryt ma umowę dzierżawy gruntów rolnych podpisaną bezterminowo, czynsz dzierżawny płaci do Nadleśnictwa, nie płaci podatku rolnego do gminy. Zakwalifikowanie go do grupy rolników ryczałtowych zwolni Koło z wystawiania PIT-ów, na które rolnik nie wyraża zgody.

Podwójne ubezpieczenie

Zamierzam kupić gospodarstwo rolne, otrzymałem pozytywną decyzję o dofinansowaniu. Jednym z warunków otrzymania pomocy jest podleganie ubezpieczeniu w KRUS. Muszę to zrobić w ciągu 6 tygodni, tymczasem nie mogę rozwiązać umowy o pracę szybciej niż za 4 miesiące, nie mogę przejść też na inną umowę. Czy jest jakakolwiek możliwość podlegania podwójnemu ubezpieczeniu przez ten okres? Inaczej stracę szansę na dofinansowanie…

Umowa o pracę a dotacja z programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Rodzice zapiszą mi za dwa miesiące ziemię uprawną, więc jakiś czas temu złożyłem wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy z tytułu „Ułatwiania startu młodym rolnikom”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zostałem zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów. Obecnie jestem zatrudniony i posiadam umowę o pracę. Czy w związku z tym muszę zrezygnować z pracy i zająć się wyłącznie uprawą ziemi?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »