Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie wydania rzeczy kilka lat po eksmisji

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 11.06.2020

Kilka lat temu tata został eksmitowany (znęcanie się fizyczne i psychiczne, alkohol) z mieszkania, gdzie jest współwłaścicielem. Po nakazie eksmisji oczywiście został wymeldowany z mieszkania. Po upływie kilku lat od eksmisji zgłasza się po swoje rzeczy pozostawione i grozi, że wejdzie po nie do mieszkania z policją. Pewne rzeczy, nie ukrywam, są po prostu śmieszne, jak np. ścierki czy ręcznik. Są takie, o których pierwsze słyszymy i nie mamy pojęcia, jak np. zegarek. Jakie prawa ma zarówno on, jak i my w tym momencie? Czy po takim czasie ma prawo w ogóle żądać wydania tych rzeczy oraz wejść do mieszkania z policją?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie wydania rzeczy kilka lat po eksmisji

Przywrócenie posiadania po eksmisji osoby

Przyznam, że działania ojca są niezrozumiałe. Jedyną możliwość wzruszenia stanu faktycznego stanowi przywrócenie posiadania. Podstawę odpowiedzi będą stanowiły cytaty z wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26.09.2013 r., sygn. akt IX Ca 450/13.

 

Zgodnie z art. 344 Kodeksu cywilnego posiadacz może w każdym wypadku samowolnego naruszenia posiadania skorzystać z ochrony sądowej. Ochrona posiadania ma charakter obiektywny i przysługuje posiadaczowi niezależnie od tego, czy działanie osoby, która naruszyła posiadanie, było zawinione.

Naruszenie posiadania przez osobę po eksmisji

Naruszeniem posiadania jest takie zachowanie określonej osoby, którego skutkiem jest wkroczenie w sferę władztwa posiadacza. Podkreśla się, że o naruszeniu posiadania można mówić jedynie wtedy, gdy jest ono wyrazem działań człowieka i obejmuje takie akty, które już nastąpiły. Sądowa ochrona przysługuje posiadaczowi, gdy naruszenie jego posiadania było samowolne. Przez samowolne naruszenie posiadania rozumie się wkroczenie w sferę cudzego posiadania przez osobę, która nie jest do tego uprawniona, a więc czyni to bezprawnie. Samowolę można rozumieć także, jako niedozwolone wyręczanie władzy powołanej do załatwienia sporów [por. m.in. J. Ignatowicz (w:) Komentarz, t. II, 1972, s. 788 i n.; E. Gniewek, Komentarz, 2001, s. 806 i n.; S. Rudnicki, Komentarz, 2007, s. 549 i n.]. Zatem wkroczenie w sferę cudzego posiadania nie jest samowolne, jeżeli wkraczający działa zgodnie ze swym uprawnieniem i czyni to w sposób przewidziany przez odpowiednie przepisy. Jako okoliczność wyłączającą samowolę należy uznać współudział organu państwa działającego w ramach swoich uprawnień, we wkroczeniu w sferę cudzego posiadania.

 

W tej sytuacji nie stanowi samowolnego naruszenia posiadania odebranie przedmiotu posiadania za pośrednictwem organu prowadzącego egzekucję.

 

Powyższe należy uzupełnić uwagą o kognicji sądu w sprawach  o naruszenie posiadania, która zgodnie z art. 478 Kodeksu postępowania cywilnego sprowadza się do badania jedynie ostatniego stanu posiadania i faktu jego naruszenia.

 

W tych warunkach należy uznać, że sąd nie zajmuje się kwestią zgodności posiadania z prawem. Dopuszczalny jest jednak zarzut z prawa w pewnym zakresie. Pozwany, bowiem może podnieść zarzut, że stan posiadania powstały wskutek naruszenia jest zgodny z prawem. Zarzut ten będzie skuteczny jedynie wówczas, gdy zgodność ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego (art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego). Dopuszczenie w procesie powyższego zarzutu jest znacznym ograniczeniem sądowej ochrony posiadania oraz uzupełnia uwagi dotyczące okoliczności wyłączających samowolę naruszenia posiadania.

Wydanie rzeczy ojcu kilka lat po eksmisji

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, należy uznać, że ojciec nie ma możliwości dochodzenia roszczenia o przywrócenie posiadania, gdyż stan faktyczny odpowiada treści prawomocnego wyroku. Także nie może żądać wydania ruchomości bez przeprowadzania sprawy o podział majątku. Trudno w ogóle mówić o rzeczach ojca – tutaj raczej mamy do czynienia z majątkiem wspólnym rodziców. Jak są jakieś rzeczy osobiste, możecie Państwo oddać, co do innych ojciec musiałby udowodnić swoje prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus 5 =

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy przedwstępnej zawartej z przyszłym pracownikiem – czy jest możliwe?

Nauczyciel zwrócił się z prośbą o możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne, a tym samym – o rozwiązanie umowy. Zostało podpisane porozumienie o rozwiązaniu umowy, zacząłem więc szukać nowego nauczyciela, z którym podpisałem umowę przedwstępną. Teraz okazało się, że odchodzącemu nauczyc

 

Żona nie chce wrócić z dzieckiem do kraju

Mieszkam z żoną i kilkuletnią córeczką w Irlandii. Od około roku żona ma kochanka. Dowodów na jej zdradę nie brak, bo żona romansu nie ukrywa. Zaproponowałem ratowanie naszego małżeństwa i powrót do Polski, gdzie oboje mamy niezłe perspektywy. Żona powiedziała kategorycznie, że do Polski nie wróci i

 

Wadliwa instalacja

Niedawno zakupiłem mieszkanie od dewelopera. Chciałem zamontować sprzęt AGD, więc wezwałem elektryka z uprawnieniami. Po podłączeniu sprzętu doszło do wybuchu. Elektryk stwierdził, że instalacja jest wadliwa. Zgłosiłem to deweloperowi, żądając naprawy i zwrotu kosztów zepsutego sprzętu. Ten jednak n

 

Nieruchomość uznawana za niczyją a zasiedzenie

Jestem wraz z siostrą (relacje złe) ustawowym spadkobiercą (bez testamentu) po mojej babci działki wraz z domem (niezamieszkałą ruiną). Babcia była zameldowana w tym miejscu i była dzierżawcą wpisanym do ksiąg urzędu gminy, natomiast w księgach wieczystych nie ma wzmianki o żadnym właścicielu. W tej

 

Uchylenie czy zmiana postanowienia po umorzeniu postępowania?

Zostałam pogryziona przez psa. Sprawa była rozpatrywana przed sądem rodzinnym, bo w chwili ww. incydentu pies był pod opieką nieletniego. Postępowanie zostało umorzone. Postanowiłam złożyć zażalenie. Czego powinnam się domagać? Uchylenia czy zmiany postanowienia?

 

Sprzedaż pracownikowi samochodu należącego do spółki z o.o.

Spółka z o.o., będąca płatnikiem VAT, planuje zakupić samochód osobowy z homologacją ciężarową (za ok. 100 000 zł). Jak przeprowadzić ten zakup, by móc sprzedać samochód później jak najtaniej pracownikowi? Po jakim czasie można go odsprzedać pracownikowi, za jaką cenę i co z podatkami?

 

Praca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i emerytura w Polsce

W bieżącym roku osiągnąłem wiek emerytalny i wystąpiłem o emeryturę na postawie: ukończonych studiów, służby wojskowej oraz mojej pracy w Polsce w latach 1978 do 1988. Mój wniosek do ZUS-u został przyjęty do realizacji. Od lat 90. ubiegłego wieku przebywam i pracuję w Zjednoczonych Emiratach Arabski

 

Wymeldowanie lokatora z prywatnego domu

Jestem właścicielem prywatnego domu. Czy jest jakiś sposób na wymeldowanie lokatorki? Jest to obca osoba zameldowana u mnie na stałe – ale bez żadnej umowy. Dotychczas zwracała mi za media. Teraz przestała to robić. Żąda pokwitowań. Co robić i jak się jej pozbyć?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »