.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwe treningi motocrossowe sąsiada

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.02.2018

Mieszkam w domu jednorodzinnym, obok mojej posesji znajduje się niezabudowana działka sąsiada z ustalonymi warunkami zabudowy. Problem w tym, że od pewnego czasu syn sąsiada jeździ po działce crossem, co jest dla mnie bardzo uciążliwe z powodu hałasu, a w ciepłe, suche dni także kurzu, który przechodzi na moją działkę. Mam malutkie dzieci i uważam, że sąsiad mógłby mieć trochę więcej empatii, tym bardziej że jest żużlowcem, trenuje syna i chyba powinien zabierać go w miejsca do tego przeznaczone. Wielokrotnie prosiłam go o zaprzestanie jazd, ale twierdzi, że ma do tego prawo, skoro nie zakłóca ciszy nocnej. Proszę o pomoc, co można w tej sprawie zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie znajdzie Pani ochrony innej niż proces cywilny. Ochrony należy szukać w oparciu o art. 144, w związku z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Wedle art. 144 K.c. – właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze:

 

  • społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości,  
  • stosunków miejscowych.

 

Takie elastyczne sformułowanie ma umożliwić sprawiedliwe dostosowanie rozstrzygnięcia do konkretnej sprawy.

 

Pojęcie „przeciętnej miary” jest wyznaczane przez czynniki obiektywne, wolne od subiektywnych odczuć sąsiadów (np. jeśli sąsiednią nieruchomością jest lokalna kotłownia, to możemy w większym stopniu dopuścić się emisji dymu niż jeśli sąsiednią nieruchomością byłoby sanatorium dla chorych na astmę). Tak np. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna i Administracyjna w wyroku z dnia 22 listopada 1985 r. (II CR 149/85; OSNCP 1986 r. nr 10 poz. 162), gdzie sąd stwierdził, że ocena „przeciętnej miary”, w rozumieniu art. 144 Kodeksu cywilnego, powinna być dokonywana na podstawie obiektywnych warunków panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć osób, których przestrzeń w miejscu zamieszkania w następstwie realizacji dalszych inwestycji (budowania dalszego budynku mieszkalnego) uległaby ograniczeniu. Z kolei w wyroku z dnia 28 grudnia 1979 r. (III CRN 249/79; OSNCP 1980 r. nr 7-8 poz. 144) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna przyjął, że pojęcie „przeciętna miara” zakłada obowiązek biernego znoszenia oddziaływania we wszelkiej postaci w określonym stopniu, jeżeli to oddziaływanie nie ma charakteru szykany. Elementem konkretnie współokreślającym przeciętną miarę jest społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości.

 

Działka budowlana, w otoczeniu innych działek budowlanych nie powinna być wykorzystywana jako tor motocrossowy.

 

Przy ustalaniu społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości należy brać pod uwagę obydwie nieruchomości, tzn. nieruchomość dotkniętą zakłóceniami, jak i nieruchomość, z której zakłócenia są emitowane. Kryterium społeczno-gospodarcze należy rozumieć w ten sposób, że dozwolone są takie zakłócenia, które:

 

  • wynikają z normalnej eksploatacji nieruchomości, z której zakłócenia są emitowane,
  • nie naruszają normalnej eksploatacji nieruchomości dotkniętej zakłóceniami.

 

Trzeba pamiętać, że dopuszczalny poziom emisji niektórych zakłóceń określany jest w wielu przepisach szczególnych (np. art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118; art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627) – np. w zakresie hałasu. W większości mają one na celu ochronę określonego interesu publicznego, niezwiązanego bezpośrednio z sąsiedztwem nieruchomości. Przepisy te mają istotne znaczenie przy ustalaniu, czy właściciel nieruchomości dokonuje niedozwolonych emisji na gruncie art. 144 K.c.

 

Immisje niematerialne polegają na oddziaływaniu tylko na sferę psychiki właściciela sąsiedniej nieruchomości, na jego poczucie bezpieczeństwa czy estetyki.

 

Proszę skierować oficjalne wezwanie sąsiada do zaprzestania naruszeń, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Niestety innej opcji nie ma.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »