Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odbiór budynku – czy jest potrzebny?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.03.2012

Pewien budynek gospodarczy został wybudowany w 1980 r. Posiadam jego plan, zezwolenie z urzędu oraz pismo geodety powiatowego stanowiące, że budynek jest zgodny z wytyczoną granicą. Podczas pomiarów geodezyjnych całej wsi wspomniany budynek został naniesiony na mapy geodezyjne zgodnie z granicą. Czy potrzebny jest odbiór tego budynku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z Pana opisu, budynek gospodarczy został wybudowany, kiedy obowiązywała ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane.

 

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) ograniczają zakres określenia „samowola budowlana” do budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia, zgłoszenia lub mimo zgłoszenia przez organ sprzeciwu.

 

Natomiast według art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229) orzekanie o rozbiórce obiektów budowlanych wzniesionych bez pozwolenia na budowę było obowiązkowe tylko wtedy, gdy samowola powodowała niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź prowadziła do niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia.

 

Zgodnie z tą ustawą w przypadku obiektu budowlanego – wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę – którego budowa została zakończona do dnia 31 grudnia 1994 r. lub do tego dnia wszczęto w stosunku do owego obiektu postępowanie administracyjne, w zależności od wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego właściwy organ nadzoru budowlanego może nakazać wykonanie określonych czynności niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami lub wydać decyzję o jego rozbiórce.

 

Jeśli w wyniku postępowania przeprowadzonego przez właściwy organ nadzoru budowlanego zostanie ustalone, że dany obiekt został wybudowany niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie jego budowy oraz znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, powoduje niebezpieczeństwo dla ludzi bądź mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych czy użytkowych dla otoczenia, wydaje się decyzję o nakazie rozbiórki.

 

Jeżeli zaś zostanie wydana decyzja, a następnie nałożone nią obowiązki zostaną wykonane i zostanie to potwierdzone przez organ nadzoru budowlanego, wówczas należy wystąpić do organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

 

W opisanym przez Pana przypadku nie jest potrzebny odbiór budynku, ale wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami związanymi z legalizacją.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus osiem =

»Podobne materiały

Oględziny domu przez nadzór budowlany

Dwa tygodnie temu złożyłam zawiadomienie do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu. Kierownik budowy zapewniał, że dokumentacja jest w porządku i chodzi tylko o formalność. Ciesząc się, że nic już się nie stanie i odebranie papierów jest tylko kwestią dni, pomału zaczęłam się wprowadzać: zwoz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »