.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pełnomocnik procesowy w sprawie o podział majątku

Jestem marynarzem, wczoraj wyjechałem na statek, na którym pracuję już od kilku lat. Również wczoraj otrzymałem wezwanie do sądu na rozprawę w sprawie o podział majątku wyznaczoną na następny miesiąc. Mój powrót do kraju w tym terminie jest niemożliwy. Co napisać do sądu, żeby usprawiedliwić moją nieobecność? Nie mam jeszcze rozwodu, ponieważ dopiero na dzień przed rozprawą zostałem powiadomiony przez mojego adwokata, że mam sprawę (na którą się nie stawiłem, ponieważ byłem w tym dniu na statku).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pełnomocnik procesowy w sprawie o podział majątku

Ustanowienie pełnomocnika na sprawę o podział majątku

Na samym początku pozwolę sobie zaznaczyć, iż podział majątku wspólnego między małżonkami jest możliwy dopiero po prawomocnym orzeczeniu rozwodu (lub innym orzeczeniu sądowym lub czynności notarialnej, na podstawie których ustaje wspólność majątkowa np. ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa). Wspomniał Pan, iż nie ma Pan jeszcze prawomocnego orzeczenia o rozwodzie, dlatego sprawa o podział majątku nie może zostać przeprowadzona.

 

Trudno wypowiadać mi się na temat Pana pełnomocnika procesowego, gdyż nie znam okoliczności sprawy oraz w praktyce nie oceniam pracy innych prawników.

 

Jednak zgodnie z art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego – strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

Natomiast stosownie do art. 87 K.p.c. – pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

 

Pełnomocnictwo może być albo procesowe – bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw – albo do niektórych tylko czynności procesowych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pełnomocnictwo procesowe

Natomiast według art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego – pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

 

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;

2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;

3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;

4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;

5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

 

Oczywiście Pan jako mocodawca, gdy stawi się w sądzie razem ze swoim pełnomocnikiem, może niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika.

 

Jak wynika z powyższego, to Pana pełnomocnik procesowy powinien Pana poinformować o dacie wyznaczenia posiedzenia i wtedy gdy Pana udział jest konieczny (sąd w piśmie zaznacza, czy Pana uczestnictwo jest obowiązkowe bądź nie) zapewnić Panu udział w tej sprawie. Z Pana sytuacji jasno wynika, iż nie może się Pan obecnie stawić w Polsce z przyczyn od siebie niezależnych, więc mając pełnomocnika to przez niego powinno być oświadczone Pana usprawiedliwienie i wskazanie sądowi, kiedy na pewno będzie Pan przebywał w Polsce.

Wezwanie strony na przesłuchanie

Sąd w sprawie o podział majątku na początku będzie chciał Pana przesłuchać informacyjnie, a jeżeli zajdzie taka konieczność w dalszej części postępowania wezwie Pana na przesłuchanie w charakterze strony. Na skutek tych okoliczności sąd najpierw przesłucha osoby „dostępne” i wstrzyma się z przesłuchaniem Pana.

 

W sprawie rozwodowej, gdy składał już Pan wyjaśnienia, Pana udział może być już niepotrzebny, a wydanie wyroku może przedłużać się z innych przyczyn niedotyczących Pana osoby.

 

Jeżeli nie ma Pan pełnomocnika w sprawie o podział majątku to może oczywiście samodzielnie skierować pismo do sądu polskiego, w którym sprawa ta ma się toczyć.

Złożenie pisma procesowego przez członka załogi polskiego statku morskiego

Jeżeli ma Pan wyznaczony określony termin i nie ma Pan możliwości skorzystania z poczty to zgodnie z art. 165 Kodeksu postępowania cywilnego – terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

 

Jak wynika z powyższego, w stosunku do osób, które są członkami załogi polskiego statku morskiego, równoznaczne ze złożeniem pisma procesowego w sądzie będzie złożenie go dla zachowania terminu u kapitana statku. W tych wypadkach fakt zachowania terminu może być udowadniany wszelkimi środkami dowodowymi (wyrok Sądu Najwyższego z 7 lipca 1967 r., II CR 248/67, LexPolonica nr 298996).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu