Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 17.01.2015

Dostałem postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na dwoje dzieci od daty wniesienia pozwu o rozwód na kwotę 1400 zł. Moje dochody wynoszą 2800 zł netto, spłacam kredyt hipoteczny, rodzicom daję na opłaty i utrzymanie. Żona przed wniesieniem sprawy o rozwód wystąpiła o alimenty, ale na sali rozpraw się porozumieliśmy co do kwoty 700 zł. Na płacenia zabezpiecznia nie stać mnie, co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów

Fot. Fotolia

Zażalenie na postanowienie o udzielenie zabezpieczenia na poczet alimentów

W tym stanie rzeczy musi Pan złożyć zażalenie na postanowienie o udzielenie zabezpieczenia na poczet alimentów. Zażalenie należy wnieść do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 753 § 1 K.p.c. w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo lub okresowo określonej sumy pieniężnej.

 

W myśl art. 735 K.p.c. wniosek o zabezpieczenie roszczenia sąd rozpatruje na posiedzeniu niejawnym (tj. bez udziału stron). Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu jedynie na podstawie wniosku, w którym wnioskodawca uprawdopodobni istnienie roszczenia o alimenty.

Wniosek o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu na poczet alimentów

W swym zażaleniu winien Pan wnieść albo o uchylenie albo o zmianę zaskarżonego postanowienia.

 

Wniosek o uchylenie wchodziłby w grę, jeśli nie istniałby interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, albo jeśli roszczenie nie zostało by uprawdopodobnione, albo że brak zabezpieczenia nie uniemożliwi ani poważnie nie utrudni osiągnięcia celu postępowania w sprawie.

W przeciwnym razie należy wnieść o zmianę postanowienia o zabezpieczeniu przez jego ograniczenie.

 

Uważam, że w niniejszej sprawie powinien Pan wnieść raczej o zmianę postanowienia, gdyż rodzice są obowiązani do alimentacji dzieci, które samodzielnie utrzymać się nie mogą, chyba że łoży Pan aktualnie na dzieci dobrowolnie lub dzieci posiadają wystarczające dochody ze swoich majątków.

Co jest podstawą obowiązku alimentacyjnego?

Podstawą obowiązku alimentacyjnego jest co do zasady niedostatek uprawnionego, który należy rozumieć jako obiektywną niemożność dostarczenia sobie własnymi siłami podstawowych środków utrzymania. Od powyższej reguły istnieje jeden wyjątek, a mianowicie dziecko jest uprawnione do świadczeń alimentacyjnych od swoich rodziców, jeśli nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Dziecko zatem nie musi pozostawać w niedostatku, by otrzymać środki utrzymania i wychowania od swoich rodziców. Należy się liczyć z tym, że w przypadku dzieci małoletnich sąd zasądzi od rodzica określone alimenty nawet bez względu na to czy posiada on jakiś majątek i źródła dochodów.

 

Nadto należy podkreślić, iż w przepisach dotyczących obowiązków alimentacyjnych fakt osiągnięcia pełnoletności nie przesądza sam przez się o wygaśnięciu spoczywającego na rodzicach obowiązku łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka.

Kiedy rodzic ma możliwość uchylenia się od dostarczania swojemu pełnoletniemu dziecku środków utrzymania?

Ustawodawca dopuścił jednak możliwość uchylenia się rodziców od dostarczania swojemu pełnoletniemu dziecku środków utrzymania w dwóch wypadkach, a mianowicie:

 

  1. Jeśli świadczenia alimentacyjne połączone są z nadmiernym dla rodziców uszczerbkiem, a dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.o.). Pozostawiono więc swoistą furtkę dla rodziców pełnoletniego dziecka. Jeśli więc student nie uczy się, a w efekcie nie zalicza kolejnego roku studiów, to rodzice mogą zostać zwolnieni z obowiązku łożenia na jego dalszą naukę.
    albo
  2. Jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 144¹ K.r.o.).

Uzasadnione potrzeby dziecka a możliwości zarobkowe rodzica płacącego alimenty

Artykuł 135 K.r.o. wskazuje, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sąd, rozstrzygając o wysokości alimentów, winien więc wziąć pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego do alimentów. Jednakże te uzasadnione potrzeby uprawnionego sąd musi odnieść do aktualnych możliwości zarobkowych i majątkowych ojca i odpowiednio je wypośrodkować.

Kwota alimentów a koszty utrzymania i wychowania dzieci

Matka dziecka musi także wykazać, iż żądana przez nią kwota odpowiada kosztom utrzymania i wychowania dzieci.

 

Mając na uwadze powyższe zasady, w swym zażaleniu może Pan posłużyć się następującymi zarzutami:

 

  • zabezpieczona kwota na poczet alimentów spowoduje, iż znajdzie się Pan w niedostatku – uzasadniając ten zarzut proszę przedstawić sądowi swoje dochody oraz miesięczne wydatki by wykazać, iż nie będzie Pan w stanie pokryć swoich bieżących potrzeb i zobowiązań;
  • zabezpieczona kwota na poczet alimentów nie została przez matkę dzieci w żaden sposób wykazana (proszę zapoznać się z argumentami matki dzieci, która powinna wykazać, jakie są potrzeby dzieci i jaki jest koszt tych miesięcznych potrzeb; być może są one wygórowane w stosunku do Państwa aktualnej stopy życiowej);

 

Nadto warto podnieść, iż do alimentowania zobowiązani są oboje rodzice, a nie tylko ojciec. Połowa kwoty niezbędnej na potrzeby dzieci powinna być dołożona przez matkę dzieci.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - VIII =

16.03.2018

Dziękuję za rzeczowy i pomocny artykuł.

Artur

09.10.2017

a matkę musi być stać na utrzymanie dwójki dzieci...

jan

26.01.2017

Skąd wniosek, że należy uprawdopodobnić interes prawny ?

Krzysztof

»Podobne materiały

Decyzja o zabezpieczeniu roszczenia o alimenty w czasie procesu rozwodowego

Czy sąd miał prawo (w trakcie procesu rozwodowego) wydać decyzję o zabezpieczeniu roszczenia o alimenty bez dania mi prawa do obrony (chciałem prosić o zmniejszenie kwoty)?

 

Zwrot nadpłaconych alimentów

Płaciłem alimenty na dziewiętnastoletnią córkę (studentkę) w wysokości 600 zł (zasądzone wyrokiem sądowym). Córka wniosła pozew o podwyższenie alimentów do 1500 zł. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia na czas postępowania na kwotę 800 zł miesięcznie. Sąd II instancji utrzymał dotychc

 

Zasądzą mi alimenty, mimo że łożę na dziecko?

Czy sąd zasądzi mi alimenty, mimo że łożę na dziecko i aktywnie je wychowuję? Dziecko mieszka z matką, ja opiekuję się nim od dnia narodzin w ciągu dnia, zaopatruję w niezbędne artykuły itp. Nie pozostaję w związku z matką dziecka (dziecko uznałem, nosi moje nazwisko), ale wypełniam swoje obowiązki

 

Jak wyegzekwować odsetki za opóźnienie spłaty przy podziale majątku?

Mam prawomocny wyrok sądu o podziale majątku z 2010 r., w którym została mi przyznana kwota 35 tys. zł od byłej małżonki. Czy mogę się domagać od dłużniczki odsetek od tej kwoty? Postraszyłem ją komornikiem i chce mnie wreszcie spłacić. Domyślam się, że będę musiał zwrócić się do sądu

 

Roszczenie regresowe ubezpieczyciela

Wyrządziłem szkodę komunikacyjną, będąc pod wpływem alkoholu w 2010 r. W 2012 r. otrzymałem wezwanie do zapłaty roszczenia regresowego ubezpieczyciela w wysokości 50 000 zł. Prosiłem telefonicznie oraz mailowo o rozłożenie tej kwoty na raty, ale uzyskałem odpowiedź, że jeśli wpła

 

Jakie mogą być skutki nieodebrania pisma z sądu?

Ja i mój mąż mieszkamy i pracujemy za granicą. Właśnie dowiedzieliśmy się, że do męża zostało skierowane pismo z sądu rodzinnego. Brat męża nie odebrał tego pisma. Domyślamy się, że może chodzić o alimenty. Mąż nie ma pewności, czy jest ojcem dziecka, w USC niczego nie podpisywał. W Polsce będziemy

 

Ryzyko unieważnienia umowy dożywocia

Podpisałem umowę dożywocia z mamą i z ojczymem. Po niecałym roku ojczym stwierdził, że nie podoba mu się w Polsce i wyjechał za granicę. Teraz wnosi o separację z mamą i podział majątku, którego jako takiego nie posiada. Ja z kolei nie jestem w stanie opiekować się osobą, która przebywa za granicą.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »