.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 13.09.2013

Jestem po rozwodzie, mam córkę. Ja i moja była żona mamy ograniczone prawa rodzicielskie. Przez pewien czas byłem w więzieniu, moja eksmałżonka również. Wtedy opiekę nad dzieckiem przejęła matka mojej byłej. Ma się odbyć sprawa o pozbawienie mnie i eksmałżonki praw rodzicielskich. Na tę sprawę czekam od dwóch lat, ale nic się nie dzieje. Nie wiem, jakie mam prawa. Po opuszczeniu zakładu karnego wyjechałem za granicę. Znalazłem pracę i moja sytuacja ustabilizowała się. Kocham córkę i tęsknię za nią. Gdy przyjeżdżam do Polski, widuję córkę, ale głównie w obecności byłej teściowej. Czasem wychodzę gdzieś z córką, ale cały czas jestem sprawdzany. Oczywiście regularnie przesyłam pieniądze na utrzymanie dziecka. Chciałbym wyjechać z córką na wakacje (bez teściowej). Co robić? Czy mogę złożyć wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisywanej przez Pana sytuacji ma Pan kilka możliwych kroków do podjęcia.

 

Toczące się postępowanie o pozbawienie Pana praw rodzicielskich jest niezwykle przewlekłe. W związku z tym winien Pan wystąpić na piśmie do sądu o jak najszybsze wyznaczenie terminu rozprawy. Może Pan również wystąpić do prezesa sądu ze skargą na przewlekłość postępowania, wskazując szczegółowo, jak wygląda kalendarz rozpraw i jakie czynności są podejmowane przez sąd pomiędzy nimi, np. skierowanie na badania do RODK dziecka i Państwa.

 

Po drugie, powinien Pan złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem w trybie postępowania zabezpieczającego, na cały czas trwania głównego postępowania o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Sądem właściwym do orzekania w sprawach o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich. Podstawę wniosku stanowi w takiej sytuacji art. 755 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) w zw. z art. 4451 K.p.c. Wniosek taki podlega opłacie 40 zł uiszczanej w chwili złożenia tego wniosku. W pozwie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem winien Pan wskazać, jak często mają mieć miejsce spotkania, a także w jakim miejscu i formie mają się te spotkania odbywać.

 

Kolejną możliwością, z której winien Pan skorzystać, jest złożenie pozwu o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem wraz ze wskazaniem, iż miejsce zamieszkania dziecka ma być u Pana (jeśli taka jest Pana wola). Wniosek należy złożyć na piśmie, jednocześnie dokonując opłaty w wysokości 40 zł. Opłatę może Pan uiścić w znakach sądowych (do zakupienia w kasie sądu), które przykleja się na pierwszej stronie wniosku lub też dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy sądu i załączyć kopię przelewu do wniosku (numery rachunków bankowych znajdzie Pan na stronie internetowej właściwego sądu). We wniosku musi Pan także wskazać, kto jest wnioskodawcą – podając swoje dane, łącznie z adresem – oraz uczestników, tj. dziecko ze wskazaniem jego aktualnych opiekunów prawnych. Do wniosku załącza Pan także odpis swojego wniosku.

 

Składając wniosek, musi Pan wskazać, iż wnosi o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem – proszę podać dokładne dane dziecka (imię, nazwisko, datę urodzenia, może także być PESEL) – ograniczonej prawomocnym postanowieniem sądu (wskazać datę postanowienia, sąd właściwy oraz sygnaturę sprawy). Następnie wniosek taki należy obszernie uzasadnić.

 

W uzasadnieniu należy opisać swoją aktualną sytuację życiową, tj. gdzie Pan mieszka, czy pozostaje Pan w związku, gdzie pracuje i ile zarabia, jaki jest Pana stan zdrowia, w jakich warunkach Pan zamieszkuje, gdzie dziecko będzie mieszkać, czy utrzymuje Pan z nim kontakt i jaki ma on charakter, a także częstotliwość. Dodatkowo do wniosku dobrze byłoby załączyć dokumenty potwierdzające wysokość zarobków oraz miejsce pracy. Może Pan także wnioskować o powołanie świadków, którzy potwierdzą, w jakich warunkach Pan mieszka, jaki tryb życia obecnie Pan prowadzi, może to być np. siostra, mama. Ponieważ dziecko miałoby ewentualnie zamieszkać z Panem za granicą, dobrze byłoby, gdyby zorientował się Pan, gdzie dziecko będzie mogło kontynuować naukę i poinformować o tym sąd.

 

We wniosku musi Pan także wykazać, iż ustały okoliczności, w związku z którymi ograniczono Panu władzę rodzicielską i że odbył Pan karę oraz zmienił swoje życie, np. poprzez znalezienie mieszkania oraz stałej pracy. Jeżeli ma Pan opinię kuratora lub wychowawcy z więzienia, to warto je przedłożyć sądowi.

 

Okoliczność, iż mieszka Pan za granicą, nie jest faktem ograniczającym możliwość odzyskania władzy rodzicielskiej.

 

Aby przyspieszyć tok postępowania, proponuję, by we wniosku wnosił Pan jednocześnie o skierowanie Pana i dziecka na badania do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Zmusi to Pana do dodatkowej wizyty w kraju, jednak pozwoli, aby sąd skierował Pana i dziecko na badania (rozmowa z psychologiem oraz pedagogiem), nie czekając na pierwszą rozprawę, co znacznie skróci czas postępowania. Badanie takie ma wykazać istnienie więzi pomiędzy dzieckiem i Panem oraz stwierdzić, iż przywrócenie Panu pełnej władzy rodzicielskiej będzie dobre i właściwe dla rozwoju dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »