.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zaproszenie dla cudzoziemca

Chciałbym wystawić zaproszenie dla cudzoziemca (Algierczyka), lecz mieszkam w wynajętym mieszkaniu. Czy muszę mieć zgodę na piśmie od jego właściciela? Jak wygląda procedura? Czy jest jakaś instytucja, która pomaga załatwiać takie sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zaproszenie dla cudzoziemca

Kto może wystawić zaproszenie dla cudzoziemca?

Zaproszenie dla cudzoziemca – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach – mogą wystawić:

 1. Obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;
 2. Cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
 3. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co powinno zawierać zaproszenie dla cudzoziemca?

W zaproszeniu zamieszcza się:

 • dane zapraszającego;
 • imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym;
 • imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci zapraszanego cudzoziemca, o ile są zapraszani;
 • zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca;
 • określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca;
 • określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca;
 • nazwę organu, który dokonał wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
 • datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
 • podpis zapraszającego.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Gdzie złożyć wniosek o wpisanie zaproszenia dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń?

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (czyli wydanie zaproszenia dla cudzoziemca) składa się na specjalnym formularzu do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego. Zaproszenie jest ważne przez okres jednego roku.

Zapraszający jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające możliwość wywiązania się z zobowiązania do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, a w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania.

Mówi o tym art. 17 ust. 2 przywołanej ustawy:

 

„2. Zapraszający ubiegający się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa:

1) wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;

2) dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego lub dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu”.

Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń podlega opłacie skarbowej w wysokości 27 zł.

 

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, mająca swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy dodatkowo załączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

We wniosku należy określić czas, na jaki osoba zapraszająca zaprasza cudzoziemca do Polski. Dokonując wpisu do ewidencji zaproszeń, wojewoda może wystawić zaproszenie na czas, który został określony przez wnioskodawcę, lub (w zależności od merytorycznej oceny załączonych do wniosku dokumentów i okoliczności przedstawionych przez wnioskodawcę) na okres krótszy od wnioskowanego.

 

Po przyjeździe cudzoziemca do Polski na podstawie zaproszenia osoba zapraszająca zobowiązana jest do zameldowania cudzoziemca we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale ewidencji ludności urzędu gminy lub urzędu miasta.

 

Ubiegając się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, musiałby Pan zatem złożyć umowę najmu oraz zgodę właściciela. Pozostaje więc uzyskać tę zgodę lub skorzystać z możliwości, jakie daje art. 16 ust. 1 pkt 3, według którego zaproszenie może wystawić osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W Internecie znajdzie Pan sporo firm, które zajmują się załatwianiem wiz i zaproszeń dla cudzoziemców.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu