.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Likwidacja rowu przez sąsiada i problem zalewania drogi

Sąsiad zlikwidował rów, a wodę skierował do drogi gminnej. Wójt wydał decyzję o przywróceniu stanu pierwotnego. W efekcie dość długiego postępowania starosta założył księgę wieczystą na problematyczną działkę. Na moją prośbę wszczęcia postępowania przez starostę otrzymałem decyzję odmowną z powodu braku funduszy. Jak zmusić starostę do działania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Likwidacja rowu przez sąsiada i problem zalewania drogi

Do kogo należy konserwacja rowu przydrożnego i utrzymanie przepustu?

Na podstawie opisanego przez Pana problemu wnioskuję, że droga, której dotyczy zalewanie, jest drogą powiatową. Jest to niezwykle istotne, rzutuje bowiem na właściwość organów, które powinny się sprawą zająć.

 

Początkowo (jak Pan wspomniał) sprawę wszczął wójt.

 

Bieżąca konserwacja rowu przydrożnego, podobnie jak utrzymanie przepustu, należy do obowiązków zarządcy drogi.

 

Dodatkowo kwestia rowów przydrożnych regulowana jest przez ustawę Prawo wodne.

 

Postępowanie w sprawie np. zasypania rowu przydrożnego jest wszczynane na żądanie poszkodowanego przed organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Organem tym może być zarówno starosta, jak i wojewoda – starosta wówczas, gdy szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego (art. 140 ust. 1), a wojewoda – gdy pozwolenie wodnoprawne było wydane przy uwzględnieniu znacznego oddziaływania na środowisko (art. 140 ust. 2) oraz gdy powstała szkoda nie ma związku przyczynowego z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Zmiana kierunku odpływu wody opadowej na gruncie przez działania sąsiada

W Pańskim przypadku – o ile na zasypanie rowu nie została wydana decyzja na podstawie ustawy Prawo wodne – organem tym jest wojewoda. Wobec tego, zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa wodnego, może Pan domagać się nakazania właścicielowi w drodze decyzji przywrócenia stanu poprzedniego albo wykonania urządzeń, które zapobiegałyby szkodom.

 

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) „o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla nieruchomości sąsiedniej

Do naruszenia stosunków wodnych na gruncie może dojść, przykładowo, gdy właściciel nieruchomości dokona na niej pewnych czynności (np. zasypanie rowu) albo też, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, pewnych działań nie dokona (nie usunie zwalonego drzewa czy nie zabezpieczy osuwającej się ziemi, zobacz art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy).

 

Gdy wskutek tego działania lub zaniechania naruszone zostały stosunki wodne na gruncie ze szkodą dla nieruchomości sąsiedniej (tj. zmienił się poziom wód gruntowych, nastąpiło jej podtopienie, zmiana kierunku odpływu wody deszczowej itd.), wówczas art. 29 ust. 3 ustawy przewiduje drogę postępowania administracyjnego dla rozstrzygnięcia sporu. Stosownie do art. 29 ust. 3 „jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”.

 

Proszę złożyć oficjalny wniosek o wszczęcie postępowania. W przypadku gdyby organ nie podjął żadnego działania w terminie 30 dni, służy Panu skarga na bezczynność organu administracji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu