.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zaliczenie zasadniczej służby wojskowej do emerytury policyjnej

• Opublikowano: 29-01-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Przepracowałem w Policji 14 lat i 6 miesięcy. Odbyłem zasadniczą służbę wojskową w żandarmerii wojskowej w wymiarze 12 miesięcy (służba pełniona po 1 stycznia 1999 r.) Czy mogę otrzymać emeryturę przed uzyskaniem 15 lat wysługi w Policji? Chciałbym złożyć raport o zwolnienie ze służby z końcem miesiąca, wyznaczając w raporcie datę odejścia po 3 miesiącach. W tym okresie będę przebywał na zwolnieniu lekarskim, bo odchodzę właśnie z powodów zdrowotnych. Czy mogę zostać zwolniony przed datą wyznaczoną w raporcie? W stosunku do mojej osoby nie są prowadzone żadne czynności dyscyplinarne, jak również nie mam spraw karnych, które mogłyby skutkować decyzją o wydaleniu ze służby. Może to ważne, więc dodam, że pomiędzy zasadniczą służbą wojskową a rozpoczęciem służby w Policji miałem kilkuletnią przerwę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zaliczenie zasadniczej służby wojskowej do emerytury policyjnej

Staż pracy w Policji – emerytura policyjna

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin –emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych. Za okresy równorzędne art. 13 ust. 1 pkt. 2 uznaje okresy służby wojskowej uwzględnianej przy ustalaniu emerytury wojskowej. Zgodnie z art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin – emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Doliczenie zasadniczej służby wojskowej do okresu służby w Policji

W świetle powyższego rok zasadniczej służby wojskowej powinien zostać wliczony do okresu służby w Policji. Przy czym przepis nie stanowi o ciągłej służbie ani o przedziale czasowym. Nie pojawia się żadne zastrzeżenie, który wskazywałoby, że przerwa w służbie powoduje, iż danego okresu wliczyć już nie można. Stąd uważam, że w Pańskim przypadku roczna służba w wojsku (1999) powinna jak najbardziej zostać zaliczona.

 

Dla potwierdzenia możliwości wliczenia zasadniczej służby wojskowej do okresów służby w Policji posłużę się cytatem z odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2012 r. na zapytanie poselskie nr 1896:

 

„Stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy jako okresy równorzędne ze służbą zalicza się do wysługi emerytalnej funkcjonariusza okresy służby wojskowej uwzględnianej przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej, a więc m.in. zasadniczą służbę wojskową. Należy wskazać w tym miejscu, że w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) zasadnicza służba wojskowa nie jest zawodową służbą wojskową.

Wspomniane okresy równorzędne zalicza się do wysługi emerytalnej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.), zgodnie z którymi okres zasadniczej służby wojskowej zaliczany jest do wysługi emerytalnej.”

 

Podsumowując: zasadnicza służba wojskowa powinna zostać doliczona do stażu pracy, a ustawa nie wymaga ciągłości, wobec czego służby emerytalne powinny zaliczyć Panu ponad 15 lat służby. Oczywiście organy emerytalne powinny mieć informację o odbytej służbie i warto to sobie ustalić wcześniej.

 

Zwolnienie ze służby w Policji podczas zwolnienia chorobowego

Odnosząc się do pytania o zwolnienie ze służby w czasie przebywania na zwolnieniu chorobowym, sięgnąć należy do art. 43 ustawy o Policji. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 4 i 6 nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby, chyba że policjant zgłosi pisemnie wystąpienie ze służby. Wskazane przyczyny wyłączające możliwość zwolnienia w czasie choroby to:

 

  • sytuacja, gdy policjant nie wyraził zgody na przeniesienie na niższe stanowisko z przyczyn określonych w art. 38 ust. 2,
  • orzeczenie trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską,
  • nieprzydatność do służby, stwierdzona w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej,
  • niewywiązywanie się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej lub służby kontraktowej, stwierdzone w 2 kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy,
  • nabycie prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej,
  • likwidacja jednostki Policji lub jej reorganizacja połączona ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie policjanta do innej jednostki lub na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe.

 

We wszystkich pozostałych przypadkach dopuszczających zwolnienie ze służby uczynienie tego jest możliwe pomimo przebywania na L4.

 

Tak więc ustawa o Policji wskazuje wyraźnie na zestaw okoliczności, które umożliwiają zwolnienie ze służby jednostronne, zazwyczaj są to okoliczności związane z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków. Spośród tych, tylko w kilku przypadkach nie można dokonać zwolnienia w okresie chorobowego. Natomiast skorzystanie z opcji samodzielnego zgłoszenia zwolnienia w określonym terminie nie blokuje zwolnienia przez przełożonych w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności. Podobnie, żeby to jasno przedstawić, jeśli pracownik składa wypowiedzenie z okresem trzymiesięcznym, pracodawca ma pełne prawo w okresie tych trzech miesięcy go zwolnić, jeśli zajdzie przesłanka do zwolnienia dyscyplinarnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu