Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki płacenia połowy zasądzonych alimentów

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 25.10.2010

Mieszkam na stałe za granicą. Pół roku temu zostały zasądzone bardzo wysokie alimenty na dziecko z pierwszego małżeństwa. Mogę płacić tylko połowę orzeczonej sumy, ponieważ utrzymuję także drugą żonę i nasze dzieci. Co mi grozi, gdy przyjadę do Polski na święta? Czy mogę zostać aresztowany, utracić paszport lub prawo jazdy albo samochód?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność karną za przestępstwo niealimentacji określa art. 209 Kodeksu karnego. Mówi on w § 1, że „kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

 

Na podstawie językowej interpretacji art. 209 oraz w oparciu o doktrynę i orzecznictwo sądowe należy stwierdzić, iż do jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej może mieć miejsce dopiero po zaistnieniu trzech przesłanek, które opiszę poniżej.

 

Po pierwsze – zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od obowiązku, a więc nie płaci alimentów, albo robi to w niewystarczającej wysokości. Ale by zobowiązany poniósł odpowiedzialność, należy wykazać, że nie wykonuje obowiązku w złej wierze, tzn. posiadając środki finansowe, nie pokrywa kosztów alimentów. Z udzielonej informacji wynika, że płaci Pan tylko połowę alimentów, gdyż musi Pan utrzymać swoja druga rodzinę. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 09.05.1995 r. podkreślił, że przestępstwa niealimentacji „dopuszcza się tylko ten, kto mógł wykonać ciążący na nim obowiązek, ale nie uczynił tego, mimo realnych ku temu możliwości” (sygn. akt III KRN 29/95).

 

Trudno więc w Pańskim przypadku mówić o spełnieniu przesłanki złej wiary.

 

Ponadto osoba zobowiązana do alimentacji uchyla się od swojego obowiązku w sposób uporczywy. Ustawa nie wskazuje definicji przesłanki uporczywości, nie wskazuje, jak długo zobowiązany do alimentów musi nie płacić, by można powiedzieć, że robi to w sposób uporczywy. W orzecznictwie Sądu Najwyższego mowa o co najmniej trzech miesiącach niepłacenia alimentów.

 

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 18.01.2001 r. dobitnie stwierdził, że „przestępstwo z art. 209 § 1 kk zachodzi między innymi wtedy, gdy uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego jest uporczywe, tzn. trwa dłuższy czas, a ponadto sprawca mając możliwość łożenia na utrzymanie osoby najbliższej nie czyni tego, wykazując tym samym złą wolę. Nie wystarczy więc ustalenie, że oskarżony w okresie dziewięciu miesięcy nie płacił alimentów (do czego się przyznał), choć w tym czasie zarabiał 300–400 zł miesięcznie, zbierając złom. Należałoby natomiast wykazać oskarżonemu, że z powyższych dochodów mógł chociaż część (po odliczeniu kosztów własnego utrzymania) przeznaczyć na spłatę alimentów albo też miał możliwość osiągania wyższych dochodów, czego z przyczyn od siebie zależnych nie czynił”.

 

Ostatnią przesłanką warunkującą odpowiedzialność karną jest wykazanie, że brak alimentów naraża osobę uprawnioną do alimentów (Pańskie dziecko) na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Oznacza to, iż Pańskie dziecko musiałoby znaleźć się w sytuacji niedostatku, a niedostatek pozostawałby w z związku przyczynowym z zaniechaniem łożenia pełnych alimentów.

 

Jeśli chodzi o możliwość odebrania paszportu, to taka sytuacja może mieć ma miejsce w przypadku zastosowania środka zapobiegawczego z art. 277 Kodeksu postępowania karnego w postaci zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu. Taki środek karny nożna zastosować dopiero w stosunku do oskarżonego. Wcześniej jednak prokurator musiałby przedstawić Panu zarzuty i Pana przesłuchać. Biorąc jednak pod uwagę, że płaci Pan w miarę możliwości alimenty, nie sądzę, by prokurator uznał spełnienie przesłanek przestępstwa niealimentacji. Przestępstwo niealimentacjie nie jest również podstawą do zatrzymania prawa jazdy.

 

Konsekwentnie więc, przyjmując brak spełnienia przesłanek przestępstwa niealimentacji, brak jest podstaw do zastosowania aresztu, który również musiałby być poprzedzony przedstawieniem Panu zarzutów przez prokuratora.

 

Występek niealimentacji jest przestępstwem ściganym na wniosek. Mogło się oczywiści zdarzyć, że Pańska żona złożyła wniosek o Pana ściganie. Jeżeli w związku z tym prowadzone jest dochodzenie, może Pan zostać wezwany na policję w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wtedy będzie mógł Pan przedstawić posiadane dowody braku popełnienia przestępstwa, takie jak np. dowody wpłaty. Warto być może również w tym celu przedstawić dowody na potwierdzenie Pana dochodów, na posiadanie drugiej rodziny oraz na wydatki z tym związane (np. umowa najmu mieszkania, comiesięczne rachunki) w celu wykazania, że płaci Pan połowę alimentów, bo tylko na tyle pozwalają Panu warunki finansowe.

 

Brak jest podstawy prawnej, by policja mogła zarekwirować Panu samochód. Możliwość zarekwirowania samochodu istnieje w przypadku, gdy samochód jest narzędziem przestępstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - I =

»Podobne materiały

Kolejny kontrakt dla żołnierza zawodowego

Jestem żołnierzem zawodowym szeregowym. Za kilka tygodni kończy mi się kontrakt. Wcześniej wystąpiłem o kolejny, na co uzyskałem zgodę. Obecnie jednak nie chcę go podpisywać. Czy mogę się wycofać z tej decyzji i odejść z wojska? Czy muszę się liczyć z jakimiś konsekwencjami?

 

Czy planowanie urlopu na cały rok z góry jest obowiązkowe?

Pracuję w szpitalu. Pracodawca zobowiązuje nas do planowania na cały rok urlopu z góry. Czy to jest obowiązkowe i zgodne z prawem? Trudno mi określić, kiedy będę potrzebowała wolnego. Czy pracodawca słusznie twierdzi, że nie może dać urlopu wypoczynkowego 5 osobom z oddziału w tym samym miesiącu? Ja

 

Nie jestem ojcem dziecka, na które płacę alimenty, co robić?

Od 19 lat płacę alimenty na dziecko. Nie utrzymuję z nim ani z jego matką żadnych kontaktów. Jak sformułować pismo do komornika z zapytaniem o sytuację edukacyjną tego dziecka? Co w przypadku, gdy okaże się, że nie powinienem płacić alimentów od momentu uzyskania przez nie pełnoletności? Jest jeszcz

 

Umieszczenie osoby starej i chorej w DPS bez jego zgody

Sprawa dotyczy umieszczenia chorego w DPS bez jego zgody. Kilkanaście lat temu otrzymałam darowiznę od wujostwa, mieli oni w akcie notarialnym zapisane dożywotnie użytkowanie. Wuj zmarł, a od pewnego czasu ja mam poważny problem z ciocią. Ona jest osobą starszą, chora, między innymi ma głębokie otęp

 

Czy figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym?

Mój pracodawca zawiadomił mnie, że będzie chciał upewnić się, czy nie figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym. Niestety, mam sprzed roku prawomocny wyrok 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę 5000 zł, którą zapłaciłem. Czy pracodawca znajdzie mnie w rejestrze skazanych?

 

Posiadanie narkotyków, zatrzymanie i dozór policyjny

Mam pytanie m.in. o dozór policyjny. Otóż policja przeszukała mój dom, znalazła 4 woreczki ze śladowymi ilościami marihuany, a ja zostałem zatrzymany. Sprawa dotyczy „zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających, substancji psyc

 

Zamknięcie firmy męża i otwarcie działalności gospodarczej przez żonę

Prowadzę małą firmę handlową – jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Płacę podatek ryczałtowy i VAT. Ostatniego dnia miesiąca zamierzam zlikwidować działalność, a od pierwszego działalność prowadziłaby moja żona. W zawiązku z tym chciałbym przekazać żonie (wspólność majątkowa) towary h

 

Czy należy mi się renta z powodu uszczerbku na zdrowiu?

Orzeczono mi jako nauczycielowi akademickiemu 15% stałego uszczerbku na zdrowiu (problemy fonacyjne). Napisano, iż jestem częściowo niezdolna do pracy do przez rok. Z powodu niemożności prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) sama zrezygnowałam z pracy po 43 latach pracy w zawodzie. Je

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »