Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez małżonków przebywających w Anglii

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 27.10.2010

Obecnie wraz z mężem przebywamy w Wielkiej Brytanii. Chciałabym jak najszybciej doprowadzić do rozdzielności majątkowej, ponieważ planuję starać się o kredyt na mieszkanie. Co powinniśmy zrobić? Dodam, że pobraliśmy się w Polsce.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić w drodze umowy oraz w postępowaniu sądowym. Jeśli chodzi o umowę, to musi być ona sporządzona w formie aktu notarialnego. Stawka maksymalna notariusza za tego rodzaju czynności to 400 zł. Z oczywistych względów, jako że umowa jest zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron, ustanowienie rozdzielności w tym trybie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie są zgodni co do tego, że intercyzę trzeba podpisać, i odnośnie treści takiej umowy.

 

Rozpatrując kwestię ustanawiania rozdzielności pod kątem niewłaściwego postępowania współmałżonka, z reguły trzeba będzie sięgnąć do środków sądowych (trudno bowiem przyjąć, że taki współmałżonek dobrowolnie zgodzi się na zniesienie wspólności majątkowej). Problematyka ta uregulowana jest w art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tak ustanowiona rozdzielność określana jest mianem ustroju przymusowego. Zgodnie z tym przepisem z ważnych powodów każde z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. W takiej sytuacji, jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy pozew, rozdzielność powstanie z chwilą wskazaną w wyroku (która, co do zasady, nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia pozwu w sądzie). Jednak w wyjątkowych przypadkach sąd może wskazać w orzeczeniu jako początek obowiązywania rozdzielności termin wcześniejszy niż dzień wytoczenia powództwa. Taką wyjątkową okolicznością jest przede wszystkim fakt życia małżonków w rozłączeniu (separacji faktycznej). Należy pamiętać, że pozew musi być należycie uzasadniony, tj. muszą zostać wskazane przez powoda zarówno fakty mające znaczenie dla sprawy (trwonienie majątku wspólnego, nieprzyczynianie się do jego powstawania itp.), jak i dowody na ich poparcie.

 

Pozew o ustanowienie rozdzielności należy złożyć do sądu rejonowego, wydziału cywilnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Od takiego pozwu należy uiścić wpis sądowy w wysokości od 30 do 600 zł (jest to tzw. wpis tymczasowy). Po zakończeniu sprawy sąd określi wpis ostateczny – jeśli będzie on wyższy od wpisu tymczasowego, strona będzie musiała dopłacić różnicę; jeśli będzie niższy, różnicę zwróci sąd. Jego wysokość ustalona zostanie przez sąd w zależności od wartości przedmiotu rozstrzygnięcia ustalonego w czasie sprawy.

 

Należy pamiętać, że podstawowym skutkiem wprowadzenia rozdzielności majątkowej jest to, że przestaje istnieć wspólność majątkowa oraz majątek wspólny. Każde z małżonków będzie od tej chwili posiadać po 50% udziału w tych przedmiotach, które kiedyś były objęte wspólnością. Ten udział będzie wchodzić już do prywatnego majątku każdego z małżonków. Od chwili ustanowienia rozdzielności każde z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem, a wszystko co nabędzie w przyszłości, także wynagrodzenie, dochody ze swojej działalności gospodarczej, będą zasilać tylko jego majątek. Nie dojdzie również do sytuacji, w której jedno z małżonków będzie odpowiadać, choćby niewielką częścią wypracowanego przez siebie majątku, za długi drugiego z nich (chyba że np. udzielił współmałżonkowi poręczenia). Przede wszystkim współmałżonek, który do tej pory nie przyczyniał się do powstawania wspólnego majątku bądź który trwonił taki majątek, teraz nie będzie mieć takiej możliwości, gdyż formalnie nie będą mu przysługiwać żadne prawa do majątku jego małżonka.

 

Reasumując, w Pani przypadku najszybszym załatwieniem sprawy będzie podpisanie umowy o rozdzielności majątkowej. Rozdzielność spowoduje, że Pani będzie właścicielką nabytej nieruchomości, ale też dług Pani w banku będzie obciążał wyłącznie Panią.

 

Jeżeli Pani mąż nie podpisze z Panią umowy o rozdzielności majątkowej, może Pani do tej rozdzielności majątkowej doprowadzić, na przykład wnosząc sprawę do sądu.

 

Proponujemy Pani skorzystanie z naszych usług w zakresie sporządzenia umowy o rozdzielności majątkowej albo pozwu o ustalenie rozdzielności majątkowej.

 

W dniu 14 sierpnia 2005 roku w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie Konwencja sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji konsularnej zagranicznych dokumentów urzędowych. Za dokumenty urzędowe uważa się: dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne oraz zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych, sporządzonych na terytorium Wielkiej Brytanii, a przedkładanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W miejsce legalizacji dokumentów przez konsulat Konwencja wprowadza jednolite poświadczenie zwane apostille, które jest dołączane do dokumentu przez biuro legalizacyjne Foreign & Commonwealth Office, adres: The Legalisation Office, Foreign & Commonwealth Office, Norfolk House (West) 237 Silbury Boulevard, Milton Keynes, MK9 2AH, tel: 03700002244, fax: 01908295122. Dokumenty do urzędu mogą być dostarczane osobiście bądź drogą pocztową.

 

Wydany w Wielkiej Brytanii dokument urzędowy zaopatrzony w apostille może być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom w Polsce.

 

Notariusz w Londynie również nie poświadczy między Państwem umowy.

 

Zostaje tylko jako wariant sporządzenia umowy i przyjazd Państwa do Polski, żeby poświadczyć umowę u notariusza w Polsce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - I =

»Podobne materiały

Odstąpienie od listu intencyjnego

Podpisałem list intencyjny z przyszłym pracodawcą, w którym znalazły się informacje o chęci zatrudnienia mnie, stanowisko, wynagrodzenie oraz został wskazany termin do którego muszę rozpocząć pracę. Dodatkowo została dopisana klauzura, że w przypadku niepodjęcia przeze mnie pracy w wymienionym termi

 

Remont dzierżawionej nieruchomości i zwrot nakładów inwestycyjnych

Zamierzamy wynająć kamienicę, która jest do kapitalnego remontu. Chcemy zainwestować kilka milionów złotych, wyremontować kamienicę i przeznaczyć ją na hotel. Kamienica jest własnością spółki, której właścicielem jest miasto. Miasto oczekuje od nas oferty wynajmu oraz propozycji rozliczenia części p

 

Dziedziczenie jednego udziału w spółce z o.o. przez dwóch wspólników

W spółce z o.o. jest dwóch wspólników – jeden ma 99 udziałów, drugi 1. Obaj są członami zarządu. Wspólnik posiadający 1 udział zmarł i będzie sprawa spadkowa. Udział będzie do podziału między dwoje dzieci. Czy da się go podzielić na pół? Czy jeden spadkobierca musi się go zrzec na rzecz drugie

 

Zamknięcie firmy męża i otwarcie działalności gospodarczej przez żonę

Prowadzę małą firmę handlową – jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Płacę podatek ryczałtowy i VAT. Ostatniego dnia miesiąca zamierzam zlikwidować działalność, a od pierwszego działalność prowadziłaby moja żona. W zawiązku z tym chciałbym przekazać żonie (wspólność majątkowa) towary h

 

Kiedy inwestycja staje się kosztem?

Prowadzę działalność handlową, ale w kodach PKD mam również uwzględnione inwestycje na własny rachunek (64.99.Z). Chciałbym zainwestować w surowce takie jak złoto, srebro. Założenie jest, by taka inwestycja przyniosła zysk w dłuższym horyzoncie czasowym. Z uwagi, że ma to być okres dłuższy niż rok,

 

Jak zostać najemcę mieszkania gminnego w miejsce osoby, która się wyprowadziła?

Od prawie 4 lat mieszkam i jestem zameldowana w małej kawalerce komunalnej. Od tego czasu główny najemca tego mieszkania, który jest dla mnie zupełnie obcą osobą, nie przebywa w mieszkaniu. Czynsz płacę na swoje nazwisko i załatwiam osobiście wszystkie sprawy w administracji. Mieszkam w lokalu sama,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »