.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Udostępnianie wynajmowanego mieszkania osobom trzecim

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 19.11.2021 • Zaktualizowane: 19.11.2021

Wynajmuję mieszkanie osobie, która moim zdaniem złamała regulamin umowy, i chciałam się upewnić, czy mogę wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Lokator przyprowadza osobę, która bardzo często nocowała, korzystała z łazienki oraz kuchni (w weekendy, ale również w tygodniu). Jednak niedawno doszło do sytuacji, kiedy to inna osoba po powrocie do mieszkania zastała tę osobę (nie lokatora) w lokalu samą. Nie wiemy jak się dostał do mieszkania, czy może lokator otworzył mu drzwi, czy może dorobił mu klucze. Chciałam się upewnić, że jest to pogwałcenie zapisu o zakazie udostępniania lokalu osobom trzecim i na tej podstawię mogę wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udostępnianie wynajmowanego mieszkania osobom trzecim

Złamanie zasad umowy najmu

Niestety nie widzę na powyższym fragmencie umowy wyszczególnionego zakazu udostępniania pokoju osobom trzecim, jednak w przypadku chęci rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym proponuję powołać się na zapis umowy § 7 pkt 4 oraz § 8 pkt 3. Oprócz tego może się Pani powołać także na regulację ustawową.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 685 Kodeksu cywilnego „jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia”.

 

Nie każde naruszenie porządku domowego przez najemcę uzasadnia wypowiedzenie najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Musi być ono rażące (tzn. ciężkie, poważne i zawinione) lub uporczywe (tzn. powtarzalne lub trwałe, przy czym też wymagać należy w tym przypadku zawinionych zachowań najemcy; podobnie – ale bez wymogu przesłanki winy – G. Kozieł, w: Kidyba, Komentarz, 2014, art. 685 KC, Nb 3, s. 534).

Powtarzalność udostępniania mieszkania osobom trzecim

Zachowanie, które czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym, ma być „niewłaściwe”, a więc zawinione, nieuzasadnione okolicznościami, bezprawne (np. niezgodne z udzieloną zgodą na prace remontowe) lub niezgodne ze zwyczajami, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego (por. J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz, 2016, art. 685 KC, Nb 3, s. 1326). Mimo że ustawodawca nie wprowadza takiego wymogu wprost w odniesieniu do niewłaściwego zachowania, powinno ono być również długotrwałe lub powtarzające się, co wywieść można z istoty uciążliwości (tak H. Ciepła, w: Gudowski, Komentarz, 2013, Ks. III, cz. 2, art. 685 KC, Nb 3, s. 441, oraz G. Kozieł, w: Kidyba, Komentarz, 2014,).

 

Czynienie korzystania z innych lokali uciążliwym z reguły wiąże się z nieuprawnionym naruszaniem ciszy nocnej, prowadzeniem działalności, która nie daje się pogodzić z przeznaczeniem lokali (np. posiadanie hodowli psów w lokalu mieszkalnym, co wiąże się nie tylko z hałasem, ale obawą napaści ze strony psa; urządzeniem pracowni kserograficznej, w której działające urządzenia powodują drgania ścian; prowadzenie nieformalnej agencji towarzyskiej), naruszaniem zasad higieny, co skutkować może rozwinięciem się insektów czy drobnoustrojów zagrażających mieszkańcom innych lokali, emitowanie uciążliwych zapachów (np. palenie tytoniu na balkonie, urządzanie grilla), zatykaniem pionów kanalizacyjnych na niższych kondygnacjach, blokowaniem zsypów, wyrzucaniem nieczystości przez okna co powoduje zabrudzenie okien lokali sąsiednich, itd. Uciążliwości mogą też być związane z działalnością najemcy poza lokalem, np. na klatkach schodowych (zaśmiecanie, niszczenie urządzeń wspólnych). Nawet składanie nieprawdziwych i szkalujących skarg na sąsiadów może uzasadniać, zdaniem SN, zastosowanie komentowanego artykułu (zob. wyrok SN z 6.3.1980 r., sygn. akt III CRN 12/80).

 

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, powyższe zwroty są niedookreślone i można w tym przypadku zastosować bardzo wiele zachowań najemcy. Jeżeli ustalone było, iż najemca nie może udostępniać lokalu osobom trzecim, jak najbardziej może powołać się Pani na powyższe naruszenie postanowień umowy oraz unormowania ustawowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl