.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja leczenia stomatologicznego

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 10.07.2019

6 tygodni temu stomatolog założył mi mostek protetyczny. Było wiele poprawek, na ostatniej lekarz dał mi do podpisania kartę odbioru, którą podpisałam (że nie mam zastrzeżeń). Niestety w domu podczas jedzenia okazało się, że proteza jest niedopasowana w zgryzie, a także jest ciasna i wymaga korekty.Czy lekarz ma obowiązek poprawić źle wykonany mostek mimo mojego podpisu? Obawiam się problemów. Czy słusznie? Czy mogę złożyć reklamację tego leczenia stomatologicznego i oczekiwać pomocy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklamacja leczenia stomatologicznego

Fot. Fotolia

Co do zasady dostawca usługi zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych wad polegających na niezgodności z umową. Uprawnienie to realizuje się w ramach instytucji rękojmi określonej w art. 556 i nast. ustawy Kodeks cywilny.

 

Oświadczenie, które opatrzyła Pani swoim podpisem w chwili odbioru mostu protetycznego ,odpowiada co do zasady porozumieniu w sprawie wyłączenia rękojmi, którego skutkiem jest wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego (dostawcy usługi stomatologicznej) za wady. W tym stanie rzeczy wymaga zatem oceny, czy oświadczenie takie mogło zostać złożone skutecznie.

 

Stosownie do art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego ograniczenie lub wyłączenie rękojmi w odniesieniu do konsumenta może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Przez pojęcie konsumenta rozumieć należy osobę fizyczną, która nabywa towar lub usługę poza działalnością gospodarczą.

 

Istniejący między Panią a przedsiębiorcą wykonującym usługi stomatologiczne odpowiada umowie o dzieło, na podstawie której wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na Pani rzecz określonej usługi. Co do zasady w przypadku wadliwie wykonanej usługi wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do osiągnięcia pożądanego rezultatu. W przypadku, gdy nie jest możliwe usunięcie wady, usługobiorca (którym w omawianej sytuacji jest Pani) może – w przypadku wady istotnej – odstąpić od umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia.

 

Co istotne, w przepisach szczególnych brak jest wyraźnej dyspozycji umożliwiającej wyłączenie rękojmi za wady w przypadku usługi stomatologicznej. Pogląd ten znajduje oparcie m.in. w stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z którym do usług dentystycznych stosuje się przepisy określające szczególne zasady sprzedaży konsumenckiej. W obowiązującym stanie prawnym aktem tym jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn .zm.).

 

Podsumowując, w stanie faktycznym ustalonym na podstawie udzielonych przez Panią wyjaśnień brak jest normatywnych podstaw do wyłączenia rękojmi za wady usługi stomatologicznej obejmującej założenie mostu protetycznego. Nie istnieją bowiem przepisy szczególne dopuszczające możliwość ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy usługi dentystycznej. W konsekwencji w omawianym przypadku zastosowanie znajdować będą ogólne zasady udzielania rękojmi za wady, określone w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

W przypadku stwierdzenia przez Panią obiektywnej niezgodności dostarczonej usługi stomatologicznej z umową będzie Pani przysługiwać prawo do wystąpienia do sprzedającego (przedsiębiorcy świadczącego usługę stomatologiczną) o usunięcie wad. Prawo to może Pani zgodnie z art. 568 § 2 Kodeksu cywilnego realizować w ciągu roku od daty stwierdzenia wady.

 

W tym stanie rzeczy złożone przez Panią oświadczenie w zakresie, w jakim mogłoby być rozumiane jako wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi, należy uznać za bezskuteczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »