Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja leczenia stomatologicznego

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 10.07.2019

6 tygodni temu stomatolog założył mi mostek protetyczny. Było wiele poprawek, na ostatniej lekarz dał mi do podpisania kartę odbioru, którą podpisałam (że nie mam zastrzeżeń). Niestety w domu podczas jedzenia okazało się, że proteza jest niedopasowana w zgryzie, a także jest ciasna i wymaga korekty.Czy lekarz ma obowiązek poprawić źle wykonany mostek mimo mojego podpisu? Obawiam się problemów. Czy słusznie? Czy mogę złożyć reklamację tego leczenia stomatologicznego i oczekiwać pomocy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklamacja leczenia stomatologicznego

Fot. Fotolia

Co do zasady dostawca usługi zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych wad polegających na niezgodności z umową. Uprawnienie to realizuje się w ramach instytucji rękojmi określonej w art. 556 i nast. ustawy Kodeks cywilny.

 

Oświadczenie, które opatrzyła Pani swoim podpisem w chwili odbioru mostu protetycznego ,odpowiada co do zasady porozumieniu w sprawie wyłączenia rękojmi, którego skutkiem jest wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego (dostawcy usługi stomatologicznej) za wady. W tym stanie rzeczy wymaga zatem oceny, czy oświadczenie takie mogło zostać złożone skutecznie.

 

Stosownie do art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego ograniczenie lub wyłączenie rękojmi w odniesieniu do konsumenta może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Przez pojęcie konsumenta rozumieć należy osobę fizyczną, która nabywa towar lub usługę poza działalnością gospodarczą.

 

Istniejący między Panią a przedsiębiorcą wykonującym usługi stomatologiczne odpowiada umowie o dzieło, na podstawie której wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na Pani rzecz określonej usługi. Co do zasady w przypadku wadliwie wykonanej usługi wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do osiągnięcia pożądanego rezultatu. W przypadku, gdy nie jest możliwe usunięcie wady, usługobiorca (którym w omawianej sytuacji jest Pani) może – w przypadku wady istotnej – odstąpić od umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia.

 

Co istotne, w przepisach szczególnych brak jest wyraźnej dyspozycji umożliwiającej wyłączenie rękojmi za wady w przypadku usługi stomatologicznej. Pogląd ten znajduje oparcie m.in. w stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z którym do usług dentystycznych stosuje się przepisy określające szczególne zasady sprzedaży konsumenckiej. W obowiązującym stanie prawnym aktem tym jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn .zm.).

 

Podsumowując, w stanie faktycznym ustalonym na podstawie udzielonych przez Panią wyjaśnień brak jest normatywnych podstaw do wyłączenia rękojmi za wady usługi stomatologicznej obejmującej założenie mostu protetycznego. Nie istnieją bowiem przepisy szczególne dopuszczające możliwość ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy usługi dentystycznej. W konsekwencji w omawianym przypadku zastosowanie znajdować będą ogólne zasady udzielania rękojmi za wady, określone w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

W przypadku stwierdzenia przez Panią obiektywnej niezgodności dostarczonej usługi stomatologicznej z umową będzie Pani przysługiwać prawo do wystąpienia do sprzedającego (przedsiębiorcy świadczącego usługę stomatologiczną) o usunięcie wad. Prawo to może Pani zgodnie z art. 568 § 2 Kodeksu cywilnego realizować w ciągu roku od daty stwierdzenia wady.

 

W tym stanie rzeczy złożone przez Panią oświadczenie w zakresie, w jakim mogłoby być rozumiane jako wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi, należy uznać za bezskuteczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - VII =

»Podobne materiały

Instalacja GPS w samochodzie służbowym

Czy instalacja GPS w samochodzie służbowym jest zgodna z przepisami? Czy pracownik musi wyrazić na nią zgodę?

 

Odmowa czynności i wyjaśnień przez adwokata - gdzie złożyć skargę na adwokata?

Zawierając umowę-zlecenie z adwokatem, dostałem dwie propozycje cenowe. Jedna niższa za prowadzenie sprawy przed I instancją i druga 5000 zł za całość sprawy z ewentualną apelacją i nadzorem nad wykonaniem wyroku. Do podpisania dostałem umowę-zlecenie, gdzie było napisane tylko prowadzenie sprawy pr

 

Roszczenia względem mieszkania mimo rozdzielności majątkowej

Jesteśmy od kilku lat z żoną w separacji (ale nie jest ustanowiona przez sąd), mamy rozdzielność majątkową. Zobowiązałem się do spłaty wszystkich długów. Czy spłacając cały kredyt za mieszkanie, stanę się automatycznie jego właścicielem? A może żona może mieć roszczenia względem mieszkania mimo rozd

 

Ustalenie widzeń z wnuczką

Mieszkam za granicą. W Polsce mieszka moja była synowa z moją wnuczka 8-letnią. Była synowa jest po rozwodzie, ma nowego partnera i małe dziecko. Od 2 lat mam problem z widzeniem się z wnuczka. Gdy jestem w Polsce, mogę spotykać się z wnuczką tylko u niej w domu pod okiem matki, co jest dla mnie nie

 

Szkoda wyrządzona przez psa

Mój pies ugryzł sąsiada. Doszło do tego przez moją nieuwagę. Od razu zaznaczę, że pies jest szczepiony. Zawiozłem sąsiada do przychodni, gdzie założono mu szwy. Wykupiłem też potrzebne leki. Sąsiad domaga się odszkodowania. Jestem świadomy swojej winy i chcę zapłacić. Jak polubownie załatwić tę

 

Wypisanie dziecka ze szpitala wbrew woli rodziców

Nasz ośmioletni syn od czterech lat przebywa w szpitalu. Ordynator oddziału, na którym leży, naciska, abyśmy przenieśli dziecko do hospicjum – twierdzi, że szpital nie może już nic więcej dla niego zrobić, a zajmuje łóżko. Nie chcemy się na to zgodzić, bo chociaż syn jest rzeczywiście nieulecz

 

Obserwacja psychiatryczna bez zgody pacjenta

Moja córka została zabrana przez pogotowie ratunkowe, gdyż zachowywała się bardzo agresywnie (choć była trzeźwa). Umieszczono ją na przymusowej obserwacji psychiatrycznej. Po kilku dniach córka jednak uciekła. Szpital powiadomił o zdarzeniu policję. Jakie czynności podejmie teraz szpital, jakie upra

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »