.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Długi męża w rozdzielności majątkowej

• Opublikowano: 03-01-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Mam z mężem rozdzielność majątkową, którą podpisaliśmy przed zawarciem małżeństwa. W moim władaniu jest mieszkanie, samochód i wiele rzeczy w mieszkaniu. Mój mąż ma długi w wyniku problemów w firmie, którą prowadzi i nie ma płynności finansowej. Musi również płacić alimenty, ale nie płaci, bo nie ma pieniędzy, więc otrzymał wezwanie komornicze na wniosek byłej żony. Czy komornik może wejść do mojego mieszkania i zabrać mi rzeczy z mieszkania lub mój samochód? Dodam, że mój mąż mieszka ze mną i nie na innego adresu. Czy ja będę ponosić jakieś koszty związane z długami męża mając z nim rozdzielność majątkową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Długi męża w rozdzielności majątkowej

Odpowiedzialność małżonków za swoje długi

Zacznę od tego, że małżonkowie co do zasady nie odpowiadają za swoje zobowiązania. Artykuł 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. W każdym innym wypadku każdy małżonek odpowiada za swoje zobowiązania i to, co do zasady, tylko własnym majątkiem”. Tu także z wyjaśnieniami przychodzi Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z jego art. 41 „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa”.

Egzekucja komornicza

Jeśli już wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny, to ma prawo skierować sprawę do komornika i wskazać mu sposób, w jaki winna być prowadzona egzekucja. Komornik ma prawo zająć rzeczy ruchome należące do dłużnika i wszystkie te, które są w jego posiadaniu. W tym celu ma prawo wejść na teren nieruchomości, na której takie ruchomości się znajdują. Może zatem, wiedząc, gdzie mieszka mąż, wejść do mieszkania, które stanowi wyłączną Pani własność, i sprawdzić, co należy do męża. Zgodnie z art. 845 Kodeksu postępowania cywilnego „zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w przypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej”. Jednak, co istotne w Pani sprawie, w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością. Komornik umarza postępowanie w niezbędnym zakresie, jeżeli przedstawiono niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika. Nie dotyczy to sytuacji, w której sam dłużnik dokonał zbycia ruchomości na rzecz osoby trzeciej. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia ruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Jeżeli zajęta ruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.

 

Państwo nie pozostają we wspólności małżeńskiej, więc komornik nie może zająć rzeczy, które należą tylko do Pani. Oczywiście w przypadku, gdyby doszło do próby zajęcia czegokolwiek, należy komornikowi okazać dowód na rozdzielność oraz dowody zakupu poszczególnych rzeczy. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe na szybko, nie zawsze ma się dowód własności. Komornik może wówczas zająć taką rzecz, ale właścicielowi przysługuje prawo do złożenia powództwa do sądu właściwego dla miejsca działania komornika o wyjęcie danej ruchomości spod egzekucji. Tu jednak także trzeba udowodnić w jakikolwiek sposób swoją własność.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu