.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy trzeba zameldować się w darowanym mieszkaniu?

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 01.12.2020

Babcia chce przepisać na mnie mieszkanie w akcie darowizny. Jesteśmy umówione do notariusza w celu sporządzania aktu darowizny. Jako wnuczka jestem zwolniona z podatku, ale czy ta ulga przepadnie, jeżeli nie zamelduję się w darowanym mieszkaniu? Nie chciałabym się tam meldować, a tym bardziej mieszkać. Na co dzień żyję i pracuję 300 km od miejsca, gdzie znajduje się darowane mieszkanie, babcia mieszka ze mną, opiekujemy się nią. Darowane mieszkanie znajduje się na 2. piętrze, a z racji tego, że ja poruszam się na wózku, odpada sytuacja, że miałabym tam zamieszkać. Będę wdzięczna za odpowiedź czy muszę się zameldować w tym mieszkaniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy trzeba zameldować się w darowanym mieszkaniu?

Darowane mieszkanie a podatek od darowizny

Dla potrzeb podatku od darowizny znaczenie ma stosunek obdarowanego do darczyńcy. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

 

Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

Pani jako wnuczka nazywana jest zstępnym. W zasadzie jest Pani dalszym zstępnym, albowiem pierwszymi zstępnymi są dzieci darczyńcy.

 

Zstępny – pojęcie używane w prawie, oznaczające każdego kolejnego potomka tej samej osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka, praprawnuka itd. Stosunek faktyczny pomiędzy czyimś zstępnym a daną osobą polega na tym, że ten pierwszy pochodzi od tej drugiej. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej.

 

Zstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej (dzieci, wnuki, prawnuki). Zstępni są zbiorczym określeniem i należy go używać do wszystkich potomków (chyba, że ponownie, ustawa ogranicza to do określonej grupy zstępnych).

Zamieszkanie i zameldowanie w darowanym mieszkaniu a podatek

Zamieszkanie i zameldowanie związane jest z ulga podatkową, a nie zwolnieniem. A Pani ma prawo do całkowitego zwolnienia z podatku od darowizny.

 

Według ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz 2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. 1a. Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4”.

Całkowite zwolnienie z podatku po darowiźnie

Jeśli dostaje się darowiznę od najbliższej rodziny (małżonka; zstępnych: dzieci, wnuków, prawnuków; wstępnych: rodziców, dziadków, pradziadków; pasierba; rodzeństwa; ojczyma lub macochy) o wartości, która przekracza kwotę wolną, można skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny zgłasza się ją (na formularzu SD-Z2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Formalnie w przypadku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości pomiędzy babcią (darczyńcą) a wnuczką (obdarowaną) dla skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn wynikającego z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie istnieje konieczność złożenia zgłoszenia SD-Z2.

 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. od spadków i darowizn, w przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron, nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia SD-Z2.

 

Ale w praktyce lepiej to zrobić. I nie będzie Pani płaciła podatku ani musiała się meldować lub zamieszkać w darowanej nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton