Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brat nie wpuszcza nas do mieszkania rodziców - co zrobić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 30.08.2019

Moi rodzice są po rozwodzie, lecz nie przeprowadzili dotąd podziału majątku. Oboje są właścicielami mieszkania, w którym jestem na stałe zameldowany. Ojciec mieszka w domu na wsi, a matka w mieszkaniu po swej matce. Kilka lat mieszkałem za granicą, obecnie pracuję w Polsce, ale w większość jestem w delegacjach. Rodzice życzyliby sobie, abym nadal mieszkał w ich mieszkaniu, ale mój brat robi problemy. Zajmuje to mieszkanie i nie chce mnie i matki do niego wpuścić. Wyrzucił i zniszczył moje meble i rzeczy osobiste. Zwróciłem się do dzielnicowego, ale mi nie pomógł. Co mam zrobić? Podkreślam: brat ma tylko meldunek, tak jak ja, nie jest właścicielem mieszkania. Ponadto ma na koncie kilka wyroków karnych, jest w konflikcie z rodzicami i nie dokłada się do opłat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu karnego (K.k.).

 

W mojej ocenie, w opisanym przypadku mamy do czynienia z naruszeniem miru domowego. Zgodnie z art. 193 K.k. – kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

„Jednym z zasadniczych jego elementów jest zagadnienie »wdarcia« się do obiektu, który w stosunku do sprawcy ma stanowić mienie »cudze«. Podkreślić trzeba, że tak opisane znamiona przestępstwa z art. 193 K.k. może zrealizować jedynie sprawca, któremu nie przysługuje – na mocy obowiązujących przepisów lub istniejących między stronami relacji bądź umów – prawo dostępu do obiektu będącego formalnie mieniem »cudzym« w stosunku do niego. Natomiast osoba, która z mocy prawa lub w wyniku czynności cywilno-prawnych uzyskuje dostęp do takiego obiektu, staje się osobą uprawnioną w rozumieniu art. 193 K.k. – również w stosunku do właściciela obiektu z ograniczeniami wynikającymi z prawa cywilnego. Nie ma natomiast żadnych podstaw do tego, aby do oceny wypełnienia znamion przestępstwa, przeprowadzanej w ramach procesu karnego, stosować dyrektywy zawarte w art. 5 k.c.” (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt V KK 415/10).

 

W ocenie Sądu Najwyższego „wdarcie w rozumieniu przepisu art.193 k.k. to wejście połączone z pokonaniem przeszkody, lecz nie chodzi tu o przeszkodę o charakterze fizycznym, ale o przełamanie woli osoby uprawnionej, która dla wdzierającego się stanowi barierę do pokonania. Sposób naruszenia woli osoby uprawnionej może być różny, jest on przy tym okolicznością drugorzędną, nieistotną z punktu widzenia bytu samego przestępstwa” (wyrok SN z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt II AKa 384/10).

 

Przedmiotem ochrony na gruncie przepisu art. 193 K.k. nie jest własność ani zakres uprawnień właściciela, ale wolność podmiotu i związane z nią prawo do spokojnego, niczym niezakłóconego zamieszkiwania w swoim centrum życia, gwarantujące nienaruszalność mieszkania jednostki oraz poszanowanie jej prywatności. Z tego faktu należy zatem wyprowadzić wniosek, że źródłem ochrony miru domowego nie jest jedynie tytuł własności przysługujący danemu podmiotowi w stosunku do określonej nieruchomości.

 

W mojej ocenie można próbować skutecznie wywodzić, iż zachowanie brata wypełniało i wypełnia znamiona czynu, o którym mowa w art. 193 K.k. Pana mama i ojciec powinni zatem złożyć na policji zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zupełnie nie zrozumiałe jest dla mnie zachowania dzielnicowego, albowiem z Pana opisu można wywodzić, że zachowanie brata wypełnia znamiona czynu opisanego powyżej, a zatem policja powinna podjąć czynności zmierzające do usunięcia sprawcy czynu z mieszkania oraz pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Proszę zatem udać się z rodzicami na policję, by złożyli zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Liczne skazania brata za ekscesy z przeszłości mogą w tym przypadku pomóc, a nie zaszkodzić, albowiem nie można wykluczyć, że mamy do czynienia z okresem próby (w razie skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania), co z kolei spowoduje, że bratu nie będzie zależało na skazaniu, lecz na wyprowadzce.

 

Jak pokazuje moja praktyka, w tego rodzaju przypadkach osoby naruszające mir domowy nie spodziewają się, że osoby najbliższe, częstokroć właściciele nieruchomości, będą zawiadamiać policję o popełnieniu czynu zabronionego z art. 193 K.k.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus 3 =

»Podobne materiały

Przeprowadzenie inwentaryzacji

Miałam podpisaną umowę o odpowiedzialności materialnej. Umowę wypowiedziałam 5.07.2012 r. W jakim terminie powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja?  

 

Uniemożliwienie wejścia do wspólnego domu przez byłego męża

Wraz z byłym mężem jesteśmy właścicielami domu (nie odbył się jeszcze podział majątku). W zeszłym miesiącu się z niego wyprowadziłam z powodu fizycznej i psychicznej agresji męża. W domu zostały wszystkie sprzęty oraz moje rzeczy osobiste. Teraz mąż zameldował w nim teściów, którzy zaczęli

 

Czy poniesienie kosztów pogrzebu może obniżyć zachowek dla krewnych?

Mój tata przed śmiercią sporządził spadek, przekazując cały swój majątek mnie. Mama zrzekła się prawa do spadku w całości. Mój jedyny brat nie żyje, ale ma dwoje dzieci. Bratowa w ich imieniu wystąpiła do mnie o zachowek. Dodam, że po śmierci brata mama przekazała jego żonie książeczkę mieszkaniową

 

Umorzenie odwieszonego wyroku pozbawienia wolności

Kolega cztery lata temu otrzymał wyrok za posiadanie narkotyków (był wtedy w wojsku) – dwa lata w zawieszeniu na pięć. Niedługo potem wyjechał za granicę, ale w międzyczasie kara została odwieszona. Czy gdy wróci do Polski, zostanie od razu zatrzymany i przewieziony do więzienia? Czy może star

 

Jak sprawdzić, czy szuka mnie prokuratura i czy prowadzona jest sprawa karna?

Przebywam za granicą dość długo, chcę wrócić do kraju, ale nie wiem, czy wobec mnie nie ma prowadzonej sprawy karnej. Boję się zatrzymania. Jak mam to sprawdzić?

 

Zaświadczenie o odbywaniu kary pozbawienia wolności

Mój chłopak przebywa w więzieniu w Polsce. Wcześniej pracował i mieszkał w Londynie, tam został zatrzymany za jazdę nie swoim autem. Na nasz londyński adres zamieszkania przychodzą mandaty do zapłacenia, tutejszy sąd może je anulować, ale potrzebuję zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolnośc

 

Zatrzymane prawo jazdy w Austrii a odzyskanie prawa jazdy w Polsce

Tydzień temu zostało zatrzymane moje prawo jazdy w Austrii na pół roku za przekroczenie prędkości oraz wykazano mi 0,8 promila w wydychanym powietrzu. Zdarzyło mi się to pierwszy raz, mam prawo jazdy około 25 lat, nigdy nie byłem karany. Po prostu moja głupota. Czy mam jakąkolwiek możliwość odzyskać

 

Organizacja non-profit rozpoczynająca działalność gospodarczą

Jakie warunki powinna spełnić fundacja non-profit, by zachować swój status i rozpocząć działalność gospodarczą?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »