Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup produktu niezgodnego z opisem od osoby fizycznej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.04.2020

Kupiłem produkt - towar niezgodny z opisem (miała być inna szabla) od osoby fizycznej. Osoba nie chce przyjąć reklamacji. Czy mogę zgłosić oszustwo na policję?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup produktu niezgodnego z opisem od osoby fizycznej

Produkt niezgodny z opisem kupiony od osoby fizycznej a roszczenie cywilne

W mojej ocenie ma Pan dwie drogi: pierwsza cywilna, która jednak wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty i dowodzenia twierdzeń na poparcie własnego stanowiska, oraz druga to możliwość złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 K.k. i w ramach postępowania karnego dochodzić naprawienia szkody.

Dochodzenie swoich praw na drodze karnej

Przestępstwem przewidzianym przez polski Kodeks karny, którego znamiona w mojej ocenie może wypełniać zachowanie sprzedającego jest oszustwo (art. 286 § 1 K.k.): „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Głównym motywem działania sprawcy tego rodzaju przestępstwa jest uzyskanie korzyści majątkowej w drodze doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Istota tego przestępstwa polega więc na posłużeniu się fałszem, który w literaturze określa się mianem czynnika sprawczego, który ma doprowadzić pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej. Mniemam, że gdyby wiedział Pan, szabla będzie inna, nigdy nie zdecydowałby się Pan na tego rodzaju inwestycję.

Wprowadzenie kupującego w błąd

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wprowadzenie kupującego w błąd polega na tym, że sprawca tegoż czynu własnym podstępnymi, zachowaniem, zabiegami doprowadza pokrzywdzonego do mylnego wyobrażenia o określonym stanie rzeczy (np. co do wartości przedmiotu, cech sprzedawanego lub nabywanego towaru, możliwości uzyskania korzyści z zawartej transakcji, zwrotu dotychczas wpłaconych zaliczek, w razie zapłaty przez bank całości kwoty itp.).

 

Jak wynika z treści Pana pytania przedmiotem oszustwa w tym przypadku jest mienie w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

Przestępstwo oszustwa ma charakter materialny, przy czym skutkiem jest niekorzystne rozporządzenie mieniem własnym lub cudzym przez osobę wprowadzoną w błąd lub której błąd został przez sprawcę wyzyskany. W opisanym przez Pana przypadku mowa może być jedynie o wprowadzeniu Pana w błąd.

 

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2000 r., sygn. V KKN 207/00, „niekorzystne rozporządzenie mieniem, jako skutek oszustwa, ogólnie rzecz ujmując, oznacza pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, chociaż nie musi polegać na spowodowaniu efektywnej szkody. Termin »mienie« używany jest w znamionach przestępstwa oszustwa jako synonim majątku, a więc całokształtu sytuacji majątkowej danego podmiotu”.

Wniosek o naprawienie szkody przez sprzedającego

W mojej ocenie najkorzystniejsza z punktu widzenia Państwa interesu jest instytucja, o której mowa w art. 46 K.k., tj. wniosek o naprawienie szkody. Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego. Nadto wyraźnie podkreślić należy, iż w przypadku złożenia takiego wniosku Sąd jest zobowiązany do orzeczenia obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przy braku wniosku sąd może takie obowiązek orzec, ale nie musi. Nadto wskazać należy, iż niewykonanie środka karnego skutkować będzie niezatarciem skazania.

 

Reasumując, ma Pan możliwość wyboru drogi dochodzenia należności – cywilna, odpłatna – której niespełnienie powoduje jedynie naliczanie odsetek, a druga karna – nieodpłatna, która niejako wywiera presję na skazanym, bowiem nie dojdzie do zatarcia skazania, jeżeli szkoda nie zostanie naprawiona.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 10 =

»Podobne materiały

Źle wykonany remont tarasu

Rok temu remontowałem taras w domu. Wykonawca dał nową wylewkę, niestety – wadliwie. Taras jest do skucia i do roboty od nowa w całości, bo woda dostaje się pod płytki i penetruje podłoże, co m.in. powoduje, że podłoże odchodzi wraz z płytkami. Moje pytania: 1) Czy wina wykonawcy jest oczywist

 

Wprowadzenie w błąd przez dewelopera

Kupiliśmy mieszkanie od dewelopera, za miesiąc mamy podpisać akt notarialny. Zgodnie z ofertą sprzedającego jedno z mieszkań na naszym piętrze miało tylko mały balkonik. Niedawno jednak jego balustrady zostały usunięte, a przyszli sąsiedzi zyskali dostęp do tarasu, który przylega do naszego mieszkan

 

Odzyskanie pieniędzy za niewykonane zlecenie

W lutym zamówiłem w salonie sprzedaży glazurę. Jako wartość dodaną sprzedawca zaproponował sporządzenie projektu wykonania oraz dostawę. Zaakceptowałem warunki i wpłaciłem zaliczkę. W maju glazura miała być dostarczona (dopłaciłem resztę kwoty), jednak mimo wielokrotnego zmieniania terminu dost

 

Sprzedaż nieruchomości a egzekucja komornicza

W zeszłym roku kupiliśmy nieruchomość komercyjną we Wrocławiu. Nieświadomie nabyliśmy tę nieruchomość razem z długiem – niezapłaconym do spółdzielni czynszem (18 tys. zł). Spółdzielnia założyła w sądzie sprawę i komornik wszczął egzekucję. Po trzech miesiącach udało nam się sprzedać nieruchomo

 

Bezpodstawne oskarżenia rodziców pod adresem nauczyciela

Jestem pedagogiem szkolnym, pracuję w szkole podstawowej. W ostatnim czasie bezpodstawnie jestem oskarżana przez rodziców jednego z uczniów o udzielanie informacji na jego temat babci, z którą rodzice są w konflikcie. Sprawa jest dość skomplikowana i trwa już prawie rok. Proszę o pomoc! Mam już dosy

 

Czy pozwolenie wodnoprawne i na budowę są koniecznie przy remoncie slipu?

Planuję remont slipu do wodowania łodzi. Pochylnia slipu jest zupełnie zniszczona i wymaga odbudowy. Czy wystarczy samo zgłoszenie prac, czy potrzebuję pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę?

 

Zaległe czesne a odzyskanie dokumentów

Cztery lata temu rozpoczęłam studia na prywatnej uczelni; podczas rekrutacji złożyłam oryginały świadectwa ukończenia liceum oraz matury. Po kilku miesiącach zrezygnowałam ze studiów, jednak nie rozwiązałam umowy z uczelnią. Teraz chciałabym odzyskać dokumenty, jednak uczelnia odmawia ich wydania, t

 

Testament wujka z Niemiec

Od wujka dowiedziałem się, że po jego śmierci dostanę jakieś pieniądze. Polecił założenie konta walutowego. Minęły trzy miesiące od jego śmierci, dalej czekam. W sądzie rejonowym w Norymberdze (kontakt telefoniczny) powiedzieli, że jeśli chcę się czegokolwiek dowiedzieć, mam do nich napisać. Jak się

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »