.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Darowizny na budowę domu do majątku osobistego, jak rozliczyć przy podziale majątku?

• Opublikowano: 04-05-2023 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Działkę pod dom otrzymaliśmy od moich rodziców po ślubie, a darowizna była do majątku wspólnego, aby mąż się nie poczuł urażony. Także po ślubie otrzymywałam darowizny gotówkowe od rodziców (już tylko do majątku osobistego) – zgłoszone do US na łączną kwotę 500 tys. zł. Całą kwotę przeznaczyłam na budowę domu. Posiadam na większość wydatków faktury wystawione na mnie, ale oczywiście nie na wszystko. Później wzięliśmy kredyt na 500 tys. zł, aby dokończyć budowę. Przy założeniu, że nieruchomość jest warta 1 mln zł, czy w przypadku rozwodu i podziału majątku muszę spłacić męża w połowie, czyli 500 tys., czy jednak liczy się mój wkład z darowizny gotówkowej i powinnam spłacić go tylko w wysokości 250 tys. zł, bo reszta była moim wkładem? Dodam że darowizny gotówkowe były darowane mi do majątku osobistego i także zgłoszone do US.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Darowizny na budowę domu do majątku osobistego, jak rozliczyć przy podziale majątku?

Podział majątku i zwrot nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie z treścią art. 45 § 1 K.r.o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

Roszczenia współwłaścicieli z tytułu dokonanych nakładów na rzecz wspólną sąd rozstrzyga wyłącznie na żądanie, nigdy z urzędu. Roszczenie to powinno zostać zgłoszone w toku postępowania w sposób sformalizowany, a mianowicie należy określić, jakie konkretnie nakłady mają zostać rozliczone. Na współwłaścicielu zgłaszającym to roszczenie spoczywa także ciężar dowodu faktu, że nakłady zostały poczynione na rzeczy wspólnej oraz to współwłaściciel zgłaszający wniosek o rozliczenie nakładów powinien wykazać ich wartość.

 

W doktrynie i w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że sąd orzeka o zwrocie wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny tylko na wniosek (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1997 r., II CKN 395/97, LEX nr 50532), a domagający się ich zwrotu zobowiązany jest dokładnie określić te żądania, zgodnie z art. 187 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. Stosownie zaś do art. 321 § 1 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. – żądaniami tymi sąd jest związany (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2012 r., I CSK 323/11, LEX nr 1164719).

 

Orzekanie w przedmiocie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny odbiega od istoty postępowania nieprocesowego, gdyż podlega rygorowi art. 6 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym to strona, która z danego faktu wywodzi skutki prawne, ma przedstawić dowody na ich poparcie.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustanie wspólności ustawowej i wspólność w częściach ułamkowych

Należy zauważyć, że po ustaniu wspólności ustawowej między małżonkami istnieje wspólność w częściach ułamkowych, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności ułamkowej, w tym art. 207 K.c. określający m.in. zakres ponoszenia przez współwłaścicieli wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną według wielkości udziałów, jeżeli współwłaściciele w tym przedmiocie nie dokonają odmiennych ustaleń.

 

Wartość Pani nakładu oblicza się w ten sposób, iż wycenie podlega nieruchomość wraz z domem i wylicza się, jaki procent wartości stanowi Pani nakład. Pozwala to na utrzymanie wartości nakładu stosownie do zmian wynikających ze wzrostu inflacji. Jeżeli dom zostanie przyznany Pani, będzie Pani mogła dochodzić zwrotu połowy wartości nakładu z majątku osobistego na majątek wspólny.

 

Postępowanie o podział majątku małżonków

W toku postępowania o podział majątku sąd dokonuje wyceny wartości całego majątku według cen aktualnych a stanu na dzień ustania wspólności ustawowej. Dom oczywiście stanowi składnik majątku wspólnego zgodnie z zasadą – wszystko, co trwale jest związane z gruntem, stanowi własność właściciela gruntu. Pani musi wykazać nie tylko fakt otrzymania darowizny, ale także fakt wydatkowania środków z darowizny na majątek wspólny. Tutaj zapewne zaistnieje potrzeba powołania dowodu z zeznań świadków, faktur, przelewów bankowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu