.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód LKW czyli ciężarowy – czy należy opłacić akcyzę?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.01.2011

Kupiłem samochód od Niemca za pośrednictwem pewnego człowieka. Ów człowiek przyjechał do mnie samochodem, dałem mu ustaloną kwotę pieniędzy, dopełniliśmy wszystkich formalności. Pośrednik zapewnił mnie, że nie zapłacę akcyzy, gdyż jest to samochód ciężarowy (LKW – co jest odnotowane w dokumentach wozu). Pojechałem zarejestrować samochód i w urzędzie komunikacyjnym usłyszałem, że jednak jest akcyza i że muszę sprawę załatwiać w urzędzie celnym. Zadzwoniłem do pośrednika, ale on upiera się przy swoim – że się nie płaci, jak jest LKW. Widzę teraz, że to taka jego gierka. Zostałem więc przez niego zwyczajnie oszukany. Jak można to udowodnić, że zataił przede mną informację o konieczności zapłaty akcyzy, skoro nie mam z nim umowy? A może to jednak on ma rację...


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samochód LKW czyli ciężarowy – czy należy opłacić akcyzę?

Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych a podatek akcyzowy

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Na potrzeby wymienionej ustawy wprowadzona została definicja nabycia wewnątrzwspólnotowego, którym jest przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
    1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
    2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Czy nabycie samochodu ciężarowego z Niemiec powoduje obowiązek zapłaty akcyzy?

Zatem prawdą jest, że nabycie samochodu ciężarowego nie powoduje powstania obowiązku zapłaty akcyzy.

Proszę jednak zauważyć, że chodzi o samochód ciężarowy w sensie negatywnym, tzn. o nabycie samochodu, który nie jest samochodem osobowym. Niestety w Polsce inną definicję samochodu osobowego i ciężarowego zawiera ustawa o podatku od towarów i usług, inną ustawa o podatku dochodowym, inną ustawa o podatku akcyzowym. Zgodnie z tą ostatnią, akcyzę płaci się od samochodów osobowych, a samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Definicja samochodów osobowych dla celów akcyzy 

Analizę tego uregulowania przeprowadza m.in. Szymon Parulski, który wskazuje, że „definicja samochodów osobowych dla celów akcyzy obejmuje swoim zakresem również samochody osobowo-towarowe typu kombi oraz samochody wyścigowe. (...) W sytuacji, gdy konstrukcja oraz wyposażenie pojazdu wskazuje, iż dany pojazd jest w głównej mierze przeznaczony do przewozu osób, a przewóz towarów stanowi jego uboczną funkcję, wtedy taki pojazd należy zaklasyfikować do samochodów osobowych CN 8703 podlegających akcyzie. Jednakże, jeżeli głównym przeznaczeniem danego towaru jest przewóz towarów, a przewóz osób stanowi tylko uzupełnienie funkcjonalności pojazdu, wtedy taki pojazd należy klasyfikować do samochodów ciężarowych CN 8704 niepodlegających opodatkowaniu akcyzą” [Parulski Szymon, komentarz, LEX 2010, Komentarz do art. 100 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.09.3.11), [w:] S. Parulski, Akcyza. Komentarz, LEX, 2010, wyd. II.]

 

Reasumując, samochód musi być ciężarowy zgodnie z powyższymi wytycznymi ustawy o podatku akcyzowym. To, że otrzymał w Niemczech świadectwo homologacji i odpowiedni wpis do niemieckiego dowodu rejestracyjnego, jest bez znaczenia.

Pyta Pan: „Jak można to udowodnić, że zataił przede mną informację o konieczności zapłaty akcyzy, skoro nie mam z nim umowy?”.

 

Moim zdaniem nie można tego udowodnić, bowiem ustawa o podatku akcyzowym jest obowiązującym prawem i Pana obowiązkiem jest, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, znać konsekwencje swoich działań na gruncie podatkowym. Nie widzę sposobu, by podatek akcyzowy przerzucić na pośrednika bądź w jakikolwiek sposób uzyskać od niego zwrot tego podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus siedem =

04.07.2012

W tej chwili jest ogromna nagonka na importerów SUVów i PICKupów zza granicy. Wszystkim organy celne wszczynają postępowanie. Sam mam kilka spraw. Póki nie będzie orzeczenia Sądu Najwyższego lub ETS-u może być ciężko. [moderowany – usunięta reklama]

lukas

09.01.2012

Na początku chciałbym zaznaczyć, że nie pochwalam oszustwa, jakiego dopuścił się w tym przypadku „pośrednik” (jeżeli rzeczywiście nie poinformował o obowiązku zapłaty podatku akcyzowego), jak również wielu innych, których owi „pseudopośrednicy” się dopuszczają, np. sprzedaży auta na zwykłą umowę „Kaufvertrag” z pominięciem podatku VAT, co ma niestety bardzo często miejsce, zwłaszcza przy samochodach poleasingowych z UE, i wielu innych równie poważnych.
Niestety, muszę stwierdzić, że kupujący jest sam sobie winien i taka nauczka przyda się każdemu, kto kupuje auto w kraju, sprowadzone z zagranicy bez żadnego potwierdzenia uczestnictwa w transakcji owego „pośrednika”, to znaczy – w praktyce fałszując własnym podpisem umowę sporządzaną w kraju, kiedy na owej umowie stoi miejsce sprzedaży za granicą, widnieje na niej osoba sprzedająca, której faktycznie przy transakcji nie ma, nawet nie ma upoważnienia sprzedającego do zawarcia transakcji sprzedaży w jego imieniu przez „pośrednika”.
Już sam fakt podpisania takiej umowy z racji na miejsce jej zawarcia to sfałszowanie dokumentu, a jeżeli do tego dodać, że jako strona sprzedająca najczęściej wpisywane są dane osoby wymyślonej przez „pośrednika”, to zarówno „pośrednik”, który rutynowo takie dokumenty podstawia do podpisania, jak i osoba kupująca, owe dokumenty podpisując, dopuszczają się przestępstwa karnego.
Niestety, taki proceder będzie miał tak długo miejsce, jak długo ludzie kupujący swój upragniony samochód nie będą kierować się rozsądkiem podczas zawierania transakcji i nawet nie spytają „pośrednika” o dokumenty potwierdzające upoważnienie do sprzedaży auta niebędącego jego własnością (bo przecież na umowie jest ktoś inny jako sprzedawca), załączając kopię dowodu osobistego sprzedającego i pośrednika do dokumentów zakupu podpisanych przez „pośrednika” jego imieniem i nazwiskiem jako osoby upoważnionej w imieniu sprzedającego.
W praktyce jest często tak, że ów „pośrednik” kupił sam auto za granicą, przywiózł je do kraju i chcąc ominąć podatki wpisuje podczas sprzedaży na umowie kogoś innego i właśnie w tym momencie kupujący, podpisując takie dokumenty, dopuszcza się po pierwsze przestępstwa, a po drugie pozwala „pośrednikowi” na takie bezkarne działanie, bo jego dane nie istnieją na żadnym dokumencie, a tym samym nie ma z ową transakcją nic wspólnego.
Ludzie! Przestańcie kierować się emocjami, wydając ciężko zarobione pieniądze i zacznijcie interesować się legalnością zawieranych transakcji! Myślę, że w dobie internetu nie jest trudno o poradę, nawet jeśli nie ma się z takimi sytuacjami często do czynienia.

Robert

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl