Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy spółka wodna dysponuje rowem na mojej posesji?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 22.09.2014

Przy pomiarach geodezyjnych mojej działki okazało się, że rów melioracyjny, który jest przed nią, a znajduje się przy drodze, należy do mnie, czyli jest na mojej ziemi. Postanowiłem go więc orurować i przysypać ziemią, żeby nie przeszkadzał. A tymczasem przed tygodniem otrzymałem z urzędu gminy nakaz natychmiastowej rozbiórki tego orurowania, ponieważ rów należy do spółki wodnej i bez ich zgody nie wolno go przebudowywać. Jestem zbulwersowany, przecież to moja ziemia, dlaczego spółka wodna miałaby dysponować rowem na mojej posesji? Proszę mi wyjaśnić: czy gmina albo ta spółka wodna mają rzeczywiście prawo nakazać mi rozbiórkę tego orurowanego odcinka rowu melioracyjnego, skoro znajduje się on na mojej ziemi? Czy mam prawo do jakiegoś odszkodowania od spółki wodnej za to, że rów jest na mojej działce i że o niego nigdy nie dbali?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność spółek wodnych reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 115 poz. 1229 – w skrócie P.w.).

 

Nadzór nad działalnością spółek wodnych został powierzony staroście. Jest on sprawowany od momentu organizowania spółki wodnej, bowiem przesłanką jej powstania jest zawarcie umowy przez założycieli i uchwalenie przez nich statutu spółki podlegającego zatwierdzeniu przez starostę w drodze decyzji. Zatwierdzając statut, starosta bada jego zgodność z obowiązującym prawem i przez zatwierdzenie go spółka nabywa osobowość prawną.

 

Starosta wykonuje nadzór nad spółkami wodnymi na podstawie umocowania ustawowego i działa jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Nadzór sprawowany przez starostę szeroko wkracza w merytoryczną działalność spółek, nie wyłączając możliwości rozwiązania spółki w drodze decyzji. Starosta kontroluje także przebieg likwidacji spółki.

 

Spółka może być rozwiązana przez starostę w drodze decyzji i do jej podjęcia – inaczej niż to ma miejsce przy rozwiązaniu spółki uchwałą walnego zgromadzenia – konieczne jest zaistnienie stanu faktycznego ustawowo określającego przyczyny rozwiązania spółki, wymienione w art. 181 ust. 2. Pierwszą z przyczyn jest bezprawność działania spółki jako osoby prawnej, polegająca na prowadzeniu działalności z naruszeniem prawa lub postanowień statutu. Zachodzi w tym wypadku ta sama przyczyna, jaka powoduje rozwiązanie zarządu (art. 180 ust. 1).

 

Nie znam statutu spółki wodnej, o której Pan pisze, ale może warto złożyć skargę na spółkę do starosty w temacie niewykonywania przez nich żadnych czynności w zakresie gospodarki wodnej na Pana działce i działkach sąsiednich.

 

Art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) wskazuje obiekty i roboty budowlane, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Należy więc przyjąć, że budowa obiektów i wykonywanie robót budowlanych nieujętych w tym wyliczeniu wymaga takiego zezwolenia.

 

Zgodnie z Prawem budowlanym pozwolenia na budowę nie wymagają generalnie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, do których zgodnie z art. 73 ust. 1: zalicza się rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych jednakże pod warunkiem, że służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami.

 

Jeżeli rów przed Pana posesją nie służy tym celom, wymagane jest pozwolenie na budowę, a przede wszystkim zgoda wodnoprawna.

 

O zgodę należy wystąpić do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Z wnioskiem należy złożyć operat wodnoprawny (2 egz.), opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 6 =

»Podobne materiały

Sprawa w sądzie pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy

Mam sprawę w toku w sądzie pracy – o ustalenie istnienia stosunku pracy. Na razie było jedno posiedzenie sądu. Będąc emerytką, podjęłam pracę w stowarzyszeniu. Była to praca biurowa. Przez ponad pięć lat dostawałam co miesiąc nową umowę–zlecenie, jedną po drugiej, bez żadnej przerwy. Mia

 

Bezpośrednie przekazywanie alimentów pełnoletniemu dziecku

Ciąży na mnie obowiązek płacenia alimentów na dziecko, orzeczony przy wyroku rozwodowym. Syn ma 19 lat i do tej pory alimenty przekazywałem na konto matki. Co zrobić, by alimenty trafiały bezpośrednio do syna (na jego konto)? Czy potrzebna jest na to zgoda sądu lub matki dziecka? Czy mogę się kierow

 

Rozwód z winy obu stron a alimenty dla żony

Sąd orzekł winę obu stron przy rozwodzie. Czy należą mi się alimenty na mnie i jak długo, ponieważ nie pracuję, bo opiekuję się niepełnosprawnym dorosłym synem, który ma znaczny stopień niepełnosprawności na okres trwały. Otrzymuję świadczenie pielęgnacyjne 1300 zł. Mam 51 lat i 30 lat pożycia małże

 

Odpłatna służebność przesyłu linii światłowodowej

Przyszedł do mnie niedawno przedstawiciel KGHM Polska Miedź SA i oświadczył, że chce ze mną podpisać porozumienie o odpłatnej służebności przesyłu linii światłowodowej, która przebiega przez moją działkę. Przedstawiciel KGHM zaproponował odszkodowanie łączne w wysokości 200 zł, a ja podpisałam

 

Spółka wodna – niesłuszne wezwanie do zapłaty składki

Jestem właścicielką działki i domu na niej wybudowanego. W zeszłym roku otrzymałam nakaz zapłaty składki konserwacyjnej na rzecz spółki wodnej. Co mam zrobić, gdy nakaz znów przyjdzie, skoro kilka lat temu zlikwidowano rowy melioracyjne i odtąd moja działka jest regularnie zalewana? Zwracałam się w

 

Zmiana klasyfikacji gruntów

Jestem właścicielką niezabudowanej nieruchomości położonej w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Niedawno starosta dokonał zmiany klasyfikacji gruntów na mojej działce (poprzednio były one określone jako grunty orne, teraz – jako użytki leśne). Czy urząd miał prawo to zrobić? Jak powi

 

Czy osoba bezrobotna może dorabiać na umowie zlecenie?

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku wykonała drobną pracę remontową. Czy dla takich prac lepsza jest umowa zlecenia, czy o dzieło? Czy osoba bezrobotna może tak dorabiać?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »