Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieletni udziałowiec spółki

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.02.2020

Czy mój nieletni (13-letni) syn może być udziałowcem w spółce i założyć spółkę z opiekunem prawnym (mamą), oraz wnieść do tej spółki majątek odziedziczony po zmarłym ojcu, tj. mieszkania pod wynajem krótkoterminowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieletni udziałowiec spółki

Fot. Fotolia

Z treści Pani pytania wynika, że Pani zastanawia się Pani, czy Pani 13 letni syn może założyć spółkę, w której wspólnikiem miałby być jego opiekun prawny w osobie Pani (mamy), a wkładem do spółki miałby być odziedziczony po zmarłym ojcu majątek w postaci mieszkania. Mieszkanie miałby być wynajmowane krótkoterminowo.

Zgoda sądu rodzinnego na utworzenie spółki z nieletnim

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przepisy K.s.h. nie wymagają od wspólnika, udziałowca pełnej zdolności do czynności prawnych, co powoduje, że dziecko może zostać udziałowcem/wspólnikiem w spółce. Jednakże, czym innym jest odziedziczenie, względnie otrzymanie w darowiźnie udziałów w spółce, a czym innym jest jej utworzenie. W przypadku tworzenia spółki opiekun prawny małoletniego dziecka winien wystąpić do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i opiekuńczego z żądaniem uzyskania zezwolenia na zawarcie umowy spółki. Małoletni nie ma bowiem pełnej zdolności do czynności prawnych, co powoduje, że w trakcie jej podpisywania będzie musiał działać przez opiekuna prawnego – przedstawiciela. Wniosek o wyrażenie zezwolenia na powyższe działanie podlega opłacie w wysokości 40 zł. Jednocześnie w tym wniosku można domagać się wyrażania przez sąd opiekuńczy zgody na wniesienie udziału w prawie własności do nieruchomości, uzyskanego w drodze spadku, jako majątku spółki.

Konieczność przekonania sądu do wyrażenia zgody

Osobiście uważam, że zarówno jedna, jak i druga zgoda może być uzyskana, jednakże konieczne będzie przedłożenie treści umowy spółki, na którą sąd ma wyrazić zgody – wymóg konieczny, bowiem sąd nie wyraża zgody hipotetycznej, lecz na dane zapisy, a po drugie zasadne będzie wyliczenie dochodów spółki i przedstawienie celu jej powołania. Musi mieć Pani świadomość, że sąd rodzinny będzie pytał, jakie korzyści leżą u podstaw założenia spółki w celu tzw. wynajmu krótkoterminowego.

 

Jak pokazuje moja praktyka, w tego rodzaju sprawach sądy są bardzo rygorystyczne, gdyż zgoda jest wyraża na konkretne zapisy i konkretne warunki. Proszę pamiętać, że rolą sądu jest dbałość o interesy dziecka. Sąd nie zakłada z góry, że rodzic chce dla dziecka dobrze (jakkolwiek to absurdalnie brzmi). Sąd rodzinny wychodzi z założenia, że trzeba go przekonać do swojego stanowiska.

Zgoda sądu na ważne sprawy dotyczące majątku dziecka

Uzyskanie zgody wynika z treści art. 156 K.r.io., zgodnie z którym opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Brak takiej zgody z kolei skutkuje nieważnością postępowania – co wynika z treści art. 58 K.c., zgodnie z którym „czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy”. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

 

W takim przypadku nie można jednak mówić o nieważności częściowej, lecz całkowitej.

 

Reasumując, by syn był wspólnikiem w spółce, a jego własność w postaci udziału w majątku spadkowym mogła stanowić majątek spółki, konieczne jest uzyskanie zgody sądu. Wyraźnie jednak podkreślam, że zanim wystąpi Pani o zgodę, zasadne było przygotowanie treści umowy spółki, na którą sąd miałby wyrazić zgodę. Sąd bowiem zgody in blanco, bez wiedzy o treści umowy, jak mniemam, nie udzieli.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 5 =

»Podobne materiały

Odwiedziny ojca biologicznego i dziadków u adoptowanego dziecka

Dziecko zostało adoptowane, ojciec zrzekł się praw rodzicielskich. Dziecko wcześniej przez pewien czas mieszkało u dziadków. Czy ojciec biologiczny lub dziadkowie mają prawo widywać się z dzieckiem, jeśli matka nie wyraża na to zgody?

 

Wpisanie nieprawdziwego ojca do aktu urodzenia dziecka

Czy kobieta, która przed urzędnikiem stanu cywilnego podała fałszywe dane dotyczące biologicznego ojca dziecka, może ponieść jakąś karę? Pytanie dotyczy również mężczyzny podającego się za ojca dziecka, który był świadomy, że nim nie jest, a mimo to potwierdził nieprawdę w akcie urodzenia dziecka.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »