.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie na policję w charakterze świadka a pobyt w Anglii

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.04.2017

Otrzymałem wezwanie na policję w charakterze świadka. Obecnie przebywam w Anglii i nie jestem w stanie stawić się na komendę w Polsce w wyznaczonym terminie. Co muszę zrobić, aby uniknąć problemów? Prawdopodobnie nie wrócę już do Polski, gdyż mam tu pracę i zamierzam zostać na stałe.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

 

Z treści Pana pytania wynika, że został Pan wezwany w charakterze świadka na komendę policji. Na dzień dzisiejszy przebywa Pan na stałe poza granicami kraju, gdzie zamieszkuje i pracuje. Nie zamierza Pan wracać do Polski.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż stronami postępowania karnego w fazie postępowania przygotowawczego jest pokrzywdzony i podejrzany (osoba, której przedstawiono zarzuty).

 

Świadek w procesie karnym jest osobowym źródłem dowodowym, a jego zeznania są środkiem dowodowym. Od czasu wezwania osoby w charakterze świadka lub zgłoszenia się bez wezwania ciążą na niej określone obowiązki. Do obowiązków tych należą:

1) obowiązek stawiennictwa na wezwanie organu procesowego; nie dotyczy osoby, która sama zgłosiła się do organu procesowego;

2) obowiązek pozostawania do dyspozycji organu procesowego;

3) obowiązek zeznawania;

4) obowiązek złożenie przyrzeczenia;

5) obowiązek zeznawania prawdy.

 

Formalnie zatem winien Pan stawić się na wezwanie organu procesowego. By nie narażać się na konsekwencję niestawiennictwa jako niestawiennictwa nieusprawiedliwionego należy skierować do komendy policji pismo (oficjalne) z podaniem numeru sprawy, który zapewne widnieje na wezwaniu do stawiennictwa z wnioskiem o przesłuchanie Pana przed konsulem w Londynie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu w Wielkiej Brytanii, umowę o pracę oraz umowę najmu lokalu. Nadto należy dokładnie opisać swoją sytuację rodziną i majątkową jako powód niestawiennictwa na wezwanie. Zasadnym jest wskazanie, iż Pana wynagrodzenie nie pozwala na wykupienie biletów z „dnia na dzień”, albowiem „ledwo Pan wiąże koniec z końcem”, a poza tym nikt Panu nie zwróci kosztów przyjazdu na wezwanie.

 

Nadto może Pan wnioskować o przesłuchanie z wykorzystaniem urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość. Zgodnie z art. 177 § 1a K.p.k. przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa.

 

Najczęstszym jednak w tego rodzaju okolicznościach przypadkiem jest przesłuchanie w konsulacie lub ambasadzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton