.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ojciec z ograniczonymi prawami rodzicielskimi a przekazywanie informacji o dziecku przez szkołę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.01.2021 • Zaktualizowane: 19.01.2021

Sąd rozwiązał moje małżeństwo prawomocnym wyrokiem, a władzę rodzicielską nad naszymi dziećmi powierzył mi, ograniczając ją ojcu do współdecydowania w istotnych kwestiach. Niestety w szkole dzieci mąż podpisuje zgody na wycieczki, formularze z wywiadówek, szkoła wydaje na jego prośbę dokumentację szkolną dzieci, opinie itd. bez mojej wiedzy i zgody. Absurd tej sytuacji osiągnął apogeum, gdy wraz z dziećmi pojechałam odebrać ich świadectwa na zakończenie roku i okazało się, że zostały wydane ojcu – z ograniczoną władzą. Po paru miesiącach udało mi się uzyskać duplikaty. Szkoła przekazuję ojcu dzieci informację z mojej korespondencji w e-dzienniku, podaje na piśmie informacje co do mojej aktywności w e-dzienniku itd., powołując się na prawo do wiedzy na tematy edukacyjne obojga rodziców. Czy dyrektor placówki ma prawo do takich własnych „regulacji”? Dodam, że jest prywatnym operatorem publicznej placówki. Gdzie zwrócić się po pomoc w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ojciec z ograniczonymi prawami rodzicielskimi a przekazywanie informacji o dziecku przez szkołę

Rodzice dziecka po rozwodzie

Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że szkoła została powiadomiona o rozwodzie i zna treść wyroku rozwodowego, choćby w zakresie rozstrzygnięcia co do władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Istotne znaczenie ma także to przy kim ustalono miejsce zamieszkania dzieci. W Pani przypadku zatem, o ile ojciec ma prawo do uzyskiwania informacji o postępach w nauce dzieci, o tyle już wydawanie mu dokumentów, które co do zasady wydaje się w jednym egzemplarzu, wydaje się być łamaniem przepisów prawa.

Prawa rodzica z ograniczonymi prawami rodzicielskimi

Ojciec ma także prawo uzyskiwać od szkoły zaświadczenia o tym, gdzie dane dziecko chodzi, na jakie przedmioty i jak się uczy. Tego Pani zabronić ojcu nie może. Może Pani jednak wymagać od dyrektora respektowania Pani praw, a zatem wymóc na nim brak wyjazdu dziecka na wycieczki przy braku Pani zgody. O ile bowiem wyjazd jest jednodniowy, o tyle uważam, że ojciec w ogóle nie ma prawa do współdecydowania. Takie prawo pojawia się dopiero w przypadku wyjazdu kilkudniowego, a i to wydaje się do podważenia. Jako przykład można podać choćby wyjazd wakacyjne: „Za istotną sprawę rodziny należy uznać wyjazd za granicę małoletniego, i to zarówno na pobyt czasowy (np. na wakacje), jak i na pobyt stały. W chwili wyjazdu często nie można zresztą określić charakteru pobytu” (por. uchwała SN z 11.10.1963 r., sygn. akt III CO 23/63).

Skarga na działania szkoły

Zasadne jest zatem złożenie skargi do podmiotu prowadzącego szkołę na zachowanie tak dyrektora, jak i wychowawcy w zakresie opisanym wyżej, tj. wyjazdów bez Pani zgody oraz wydania świadectwa ukończenia szkoły. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton