Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwy lokator zakłócający spokój

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 03.03.2010

W naszym bloku, bezpośrednio nad mieszkaniem, które wynajmuję, mieszka uciążliwy lokator. Jego zachowanie zakłóca spokój i uniemożliwia mi i mojej rodzinie normalne funkcjonowanie. Jest to urzędnik państwowy i pewnie dlatego wspólnota mieszkaniowa nie chce nic zrobić z tym problemem, a właściciel mieszkania umywa ręce. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zakłócanie spokoju sąsiadom, a także naruszanie ich prawa do spokoju i wypoczynku, stanowi wykroczenie. Zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

 

W każdym przypadku zakłócenia spokoju może więc Pan wezwać policję. Proszę pamiętać, iż po zgłoszeniu wykroczenia polegającego na zakłócaniu spokoju jest ono ścigane z urzędu, a policja obowiązana jest podjąć niezwłoczną i skuteczną interwencję.

 

Innym prawnym sposobem powstrzymania sąsiada przed zakłócaniem spokoju jest skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego. Zastosowanie tutaj będą miały przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) odnoszące się do stosunków sąsiedzkich, a także do ochrony dóbr osobistych.

 

Zgodnie z art. 144 K.c. „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

 

Natomiast zgodnie z art. 222 § 2 K.c. „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

 

Jeśli więc Pana sąsiad hałasuje, zakłóca spokój, przez co narusza Pana prawo do spokojnego zamieszkiwania, może Pan wnieść do sądu cywilnego pozew o zaniechanie tych działań.

 

Ponadto należy zauważyć, iż wspólnota mieszkaniowa również ma możliwość reakcji na zachowanie Pana sąsiada.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali wspólnota może wystąpić do sądu z pozwem o sprzedaż lokalu albo ze względu na rażące lub uporczywe wykraczanie przez Pańskiego sąsiada przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo ze względu na jego niewłaściwe zachowanie, które uniemożliwia korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej.

 

Z tym pozwem wspólnota może wystąpić przeciwko właścicielowi mieszkania niezależnie od tego, czy to właśnie zachowanie tego właściciela uniemożliwia korzystanie z innych lokali, czy też jest to zachowanie osób, którym właściciel np. wynajmuje mieszkanie albo członków rodziny właściciela.

 

Tu należy wskazać, że ustawodawca w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali posługuje się pojęciami nieostrymi: rażące, uporczywe i niewłaściwe. Oceny, czy zachowanie sąsiadów ma taki charakter, dokona sąd orzekający w postępowaniu o przymusową sprzedaż lokalu.

 

Warto dodać, że w razie powstania ewentualnej szkody związanej z zakłócaniem ciszy nocnej, osoba poszkodowana może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w prawie cywilnym. Zgodnie bowiem z art. 415 K.c. „kto z własnej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »