.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wysokie alimenty na dzieci - apelacja od wyroku

Sprawa dotyczy apelacji od wyroku zasądzającego wysokie alimenty na dzieci, które pozostawiają mnie bez środków do życia. Pół roku temu wyprowadziłem się od żony do obecnej partnerki. Mam dwoje dzieci, które pozostają pod opieką matki (brak rozwodu, brak ustalonej sądowo opieki nad dziećmi). Żona pozwała mnie o alimenty, a sąd zasądził je w kwocie 1800 zł po 900 zł na każde dziecko. Zarabiam 3600 zł na rękę plus ewentualne premie kwartalne. Moje koszty utrzymania oscylują wokół 2600 zł (wynajem mieszkania, kredyty, codziennie wydatki). Nie jestem w stanie płacić tak wysokich alimentów. Z wykształcenia jestem technikiem farmacji, co było główną przesłanką sądu o moich możliwościach zarobkowych. Naukę skończyłem kilkanaście lat temu i nie szkoliłem się dalej w zawodzie. Niestety, stres związany z rozprawą sprawił, że nie przedstawiłem tej sytuacji w zeznaniach. Dodatkowo sąd w uzasadnieniu nadmienił, że matka spełnia swój obowiązek alimentacyjny poprzez opiekę nad dziećmi. Tymczasem widuję się z dziećmi dwa razy w tygodniu po 3 godziny oraz co drugi weekend w miesiącu, ponieważ matka nie pozwala mi widywać się z nimi częściej. Zamierzam się odwołać do II instancji. Proszę o podpowiedź, jakie argumenty będą skuteczne w apelacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysokie alimenty na dzieci - apelacja od wyroku

Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec małoletniego dziecka

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Najsilniejszym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców względem małoletniego dziecka. W świetle orzecznictwa dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. Sąd Najwyższy podkreśla, że rodzice zobowiązani są dzielić się z małoletnimi dziećmi nawet bardzo skromnymi dochodami. Zaspokojenie potrzeb dziecka może wymagać naruszenia przez rodziców substancji ich majątku.

 

Obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka obejmuje dostarczanie nie tylko środków utrzymania, lecz także wychowania do czasu usamodzielnienia się dzieci. Nie wiem, w jakim wieku są Pana dzieci, jednak ma to wpływ na obowiązek alimentacyjny, albowiem im młodsze dziecko, tym obowiązek alimentacyjny jest co do zasady niższy. Inne są bowiem potrzeby dzieci starszych, a inne dzieci młodszych. Potrzeby utrzymania mają charakter konsumpcyjny, ich zaspokojenie bowiem polega na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, wyżywienia, odzieży, leczenia, pielęgnacji w chorobie itp. Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie.

 

Argumenty przemawiające za zmniejszeniem alimentów na dzieci

Jeżeli więc często widuje Pan dzieci, oprócz alimentów łoży Pan na ich utrzymanie, a więc dokonuje zakupu odzieży, zabawek, przyborów, zapewnia im w czasie kontaktów rozrywkę i wyżywienie – to również ma wpływ na obniżenie alimentów. Proszę jednak na tę okoliczność przedłożyć dowody. Warto zwrócić uwagę także na orzeczenie, w którym czytamy, że „(...) osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a zwłaszcza obowiązek alimentacyjny względem swych nieletnich dzieci, powinna w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dążyć do pełnego i właściwego wykorzystania swych sił, kwalifikacji i zdolności zarobkowej, jeśli istnieją ku temu realne możliwości. Zatem zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił, zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie” (orz. SN z 09.01.1959 r., III CR 212/58, OSNCK 1960, Nr 2, poz. 48, wydane na gruncie KR).

 

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

W wyroku z 05.05.1998 r. (I CKN 284/98, Legalis) SN podkreślił, że „zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka była taka sama jak stopa życiowa rodziców. (...) Słusznie jednak zauważa się przy tym, że nie chodzi tu o mechaniczny podział osiąganych przez rodziców dochodów, ale o zbliżone z rodzicami zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia oraz innych indywidualnych okoliczności (...)”.

 

Usprawiedliwione potrzeby powinny być oceniane „nie tylko na podstawie wieku”, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku (tak wyrok SN z 10.10.1969 r., III CRN 350/69, OSNPG 1970, Nr 2, poz. 15).

 

Uzasadnienie apelacji – obniżenie zasądzonych alimentów na dzieci

Z uwagi na powyższe, w ewentualnej apelacji proszę wskazać na Pana zarobki, wydatki – przedkładając dowody w sprawie, a także częste kontakty z dziećmi oraz dokonywanie na ich rzecz dodatkowych zakupów. To również należy wykazać przedkładając np. potwierdzenia przelewów, faktury i paragony. Te wszystkie fakty będą bowiem miały wpływ na wysokość obowiązku alimentacyjnego i mogą spowodować jego obniżenie. Oprócz tego, jeżeli matka dziecka posiada lepsze możliwości zarobkowe niż Pan i żyje na wyższej stopie życiowej – proszę również wskazać na taki argument.

 

Proszę mieć na uwadze, że wszystkie okoliczności oraz dowody winien Pan podnosić przed sądem I Instancji. Sąd II instancji może uznać nowe fakty i dowody jako spóźnione, jeżeli nie podnosił Pan ich wcześniej.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl