.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga mieszkaniowa przy zakupie działki rolno-budowlanej

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 22.06.2021 • Zaktualizowane: 22.06.2021

Żona sprzedała odziedziczoną nieruchomość. Zamierzamy teraz kupić działkę i skorzystać z ulgi mieszkaniowej zwalniającej z podatku. Wiem, że działka powinna być budowlana bądź przekształcona w budowlaną w terminie do 3 lat od daty sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Co w przypadku zakupu działki rolno-budowlaną, jeśli część rolna NIE zostanie przekształcona w budowlaną? Jak wydatek zostanie zinterpretowany przez urząd skarbowy? Czy cała kwota zakupu będzie podstawą do odliczenia podatku, czy tylko część budowlana? Jeśli to drugie, w jaki sposób zostanie obliczona wartość części budowlanej w stosunku do całości? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulga mieszkaniowa przy zakupie działki rolno-budowlanej

Działka rolno-budowlana

Nie ma czegoś takiego jak działka rolno-budowlana. Działka, jak rozumiem, objęta byłaby miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który obowiązywałby w dacie nabycia działki. Zgodnie z planem zagospodarowania przeznaczenie podstawowe terenów, na których położona byłaby działka, stanowiłyby „tereny rolnicze z zabudową zagrodową (budynek mieszkalny jednorodzinny, budynki gospodarcze związane z produkcją rolniczą), z zachowanymi pojedynczymi budynkami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zadrzewieniami śródpolnymi i stawem”. W rejestrze gruntów działka oznaczona jest jako grunty orne.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „gruntu pod budowę” ani nie zawiera wyjaśnienia, co stanowi podstawę do określenia przeznaczenia gruntu.

Ulga mieszkaniowa – wydatek na własny cel mieszkaniowy

Według ustawy wydatek na własny cel mieszkaniowy to m.in. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

 

Zbudowanie w ramach siedliska budynku mieszkalnego na gruncie rolnym nie jest równoznaczne ze zmianą charakteru i przeznaczenia tego gruntu na grunt budowlany.

Grunt na cele mieszkaniowe

Przeznaczenie gruntu na cele mieszkaniowe nie może wynikać wyłącznie z zamiarów nabywającego ten grunt podatnika. Charakter ten musi być oceniany nie tylko w kontekście rzeczywistej i realnej jego zabudowy, ale również w oparciu o formalne przeznaczenie tego gruntu.

 

Nabyty grunt musi spełniać warunki formalne do wykorzystania go tylko na cele mieszkaniowe, a nie na cele mieszkaniowe oraz inne (np. produkcja rolna).

 

W takim przypadku fiskus co do zasady uznaje, że wydatek poniesiony na zakup gruntu rolnego pod budowę siedliska nie spełnia przesłanek określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o PDOF, a tym samym nie jest objęty ulgą mieszkaniową.

 

Jednakże wydatkowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na budowę budynku mieszkalnego położonego na terenie gospodarstwa rolnego uprawnia do zwolnienia od opodatkowania, na zasadach przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Zakup działki byłby w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, tj. wybudowania na niej budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zamieszkania w nim na stałe. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie działki możliwość wybudowania na niej budynku mieszkalnego byłaby kwestią priorytetową.

 

W tym miejscu przytoczę stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 3 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 1706/07, w którym Sąd stwierdził, iż „jest oczywiste, że jeżeli grunt klasyfikowany jako grunt rolny, zostanie przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego, wydatek na jego nabycie spełni warunki zwolnienia od podatku”.

 

Fiskus zakwestionuje prawo do ulgi, jeśli przeznaczą Państwo zysk ze sprzedaży nieruchomości na zakup działki, której część jako grunt rolny nie zmieni przeznaczenia w określonym czasie (3 lata ustawowe). Dla fiskusa – jako wydatek na własny cel mieszkaniowy do przyjęcia będzie wydatek na grunt niezbędny do wybudowania domu oraz infrastruktury towarzyszącej domowi.

 

Co do zasady fiskus kieruje się powierzchnią działki całej oraz powierzchnią przeznaczoną pod zabudowę i infrastrukturę (odrolnioną).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl