Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód bezwypadkowy – odstąpienie od umowy

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 06.10.2010

Dwa tygodnie temu sprzedałem 12-letni samochód jako bezwypadkowy. Kupujący chce mi zwrócić pojazd, bo zauważył, że auto miało wymieniony błotnik. Był to efekt kolizji parkingowej i skorodowania. Kupujący twierdzi więc, że samochód jest powypadkowy. Czy ma rację?  


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie sprzedaż została dokonana pomiędzy równorzędnymi podmiotami (a nie przedsiębiorcą i konsumentem), znajdą tu zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) dotyczące rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.

 

Zawarcie umowy sprzedaży powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie kupującego i sprzedającego. Jednym z takich obowiązków sprzedającego jest odpowiedzialność za wady fizyczne sprzedanej rzeczy (tzw. rękojmia za wady).

 

Zgodnie z art. 556 § 1 K.c. „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne)″.

 

Zgodnie z art. 557 § 1 K.c. „sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy″. W myśl art. 557 K.c. aby nastąpiło zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności z rękojmi, kupujący musi wiedzieć o wadzie i nie podlega badaniu kwestia, czy powinien był wiedzieć np. dlatego, że wada rzeczy była jawna. Wynika stąd, że na gruncie Kodeksu cywilnego nie ma znaczenia podział na wady jawne i ukryte (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.06.2000 r., sygn. akt V CKN 66/00).

 

Zgodnie natomiast z art. 563 K.c. „kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. (…) Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego″.

 

Ponadto zgodnie z art. 586 § 1 i § 2 K.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, jednakże upływ tego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

Należy więc pamiętać, że utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach (zgodnie z art. 563 K.c.), jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją. Nie da się jednak ustalić jakiegoś kryterium dla pojęcia zatajenia wady, sąd każdorazowo na podstawie zebranego materiału dowodowego oceni, czy w danym przypadku doszło do zatajenia wady. Zgodnie jednak z wyrokiem Sądu Najwyższego podstępne zatajenie wady w rozumieniu art. 568 § 2 K.c. to takie umyślne działanie sprzedawcy, które ma na celu utrudnienie wykrycia wady przez kupującego. Będzie to zatem np. ukrycie lub zamaskowanie wadliwości, a co najmniej sytuacja, w której sprzedawca, wiedząc o istnieniu wady, nie poinformował o niej kupującego (wyrok SN z dnia 01.04.2003 r., sygn. akt II CKN 1382/00).

 

Uprawnienia kupującego w przypadku ujawnienia wady rzeczy określa art.560 K.c. Zgodnie z nim „jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej”.

 

W przedmiotowej sprawie kupujący chce odstąpić od umowy sprzedaży, powołując się na argument, że samochód jest powypadkowy.

 

Żeby odpowiedzieć na Pańskie pytanie, należy najpierw spróbować zdefiniować pojęcie samochodu powypadkowego. Moim zdaniem mianem powypadkowego określa się samochód, który został uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego, czyli taki, w którym podczas wypadku lub kolizji doszło do uszkodzenia elementów karoserii.

 

Z pytania wynika, że sprzedany przez Pana pojazd miał wymieniony błotnik wskutek kolizji parkingowej i skorodowania.

 

Należy więc zastanowić się, czy szkodę parkingową można nazwać wypadkiem. Odpowiadając na to pytanie, trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. Jeśli konieczność naprawy nie była spowodowana wypadkiem czy kolizją drogową, a naprawa polegała wyłącznie na lakierowaniu czy założeniu nowego błotnika, to auto nie jest powypadkowe.

 

Moim zdaniem Pan jako sprzedawca nie powinien jednak zatajać faktu, że błotnik był wymieniany. Lepiej się od razu do tego przyznać, co pozwoli uniknąć nieporozumień w przyszłości i wątpliwości ze strony kupującego.

 

Reasumując, moim zdaniem kupujący nie może odstąpić od umowy, powołując się na powypadkowość auta.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + dziewięć =

»Podobne materiały

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu

Dwa tygodnie temu kupiłem samochód używany. Poza kilkoma usterkami (przetarcia na fotelach, rysa na szybie itp.) nie miał żadnych wad na moje oko, sprzedawca mówił, że pojazd jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Wczoraj wybrałem się w pierwszą dalszą trasę (200 km). Samochód po 100 km zaczął dym

 

Zakup produktu niezgodnego z opisem od osoby fizycznej

Kupiłem produkt - towar niezgodny z opisem (miała być inna szabla) od osoby fizycznej. Osoba nie chce przyjąć reklamacji. Czy mogę zgłosić oszustwo na policję?

 

Anulowanie rezerwacji na booking.com

Wczoraj dokonałem rezerwacji hotelu za pośrednictwem popularnego serwisu turystycznego online. Wybrałem tzw. opcję „kaucja bezzwrotna”, czyli w przypadku rezerwacji ponoszę 100% kosztów. Jednakże po zatwierdzeniu zauważyłem, że posiadam inną lokalizację apartamentu niż na pierwotnej stro

 

Zerwany pasek rozrządu na gwarancji - kto pokrywa koszty naprawy?

W 2016 roku zakupiłem w salonie nowy samochód. Otrzymałem wówczas dwuletnią gwarancję na silnik. W 2019 roku jesienią pękł pasek rozrządu. Producent deklaruje wytrzymałość danej części do przebiegu 150 tys. kilometrów. Pasek pękł przy przebiegu 96 tys. Serwis uznał, iż należy wymienić cały silnik i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »