.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niesłuszne zawieszenie konta na Allegro

• Autor: Jakub Bonowicz

Jestem sprzedawcą na Allegro (prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą), mieszkam w Anglii. Parę dni temu Allegro nagle zablokowało mi konto (podobno bardzo poważnie naruszyłam regulamin). Dziś konto mi odblokowano i zostałam przeproszona. Allegro naraziło mnie jednak na bardzo duże straty (jedyny mój dochód czerpię właśnie z tych aukcji). Czy nie powinnam dostać odszkodowania za zepsucie mi opinii na Allegro? Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niesłuszne zawieszenie konta na Allegro

Warunki prowadzenia sprzedaży w serwisie Allegro

Na początku przedstawię Pani zarys problemu.

1. Umowa o świadczenie usług z Allegro

 

Podstawą prowadzenia przez Pani sprzedaży w serwisie Allegro jest umowa (czyli inaczej regulamin, wraz ze wszystkimi załącznikami; dalej w skrócie: Reg.), którą zawierała Pani (użytkownik), rejestrując się w serwisie i zakładając konto.

 

Umowa ta podlega prawu polskiemu; wszelkie spore z niej wynikłe są rozstrzygane więc według polskiego prawa (art. 20 Reg.).

 

Wszelkie spory związane wynikłe z tej umowy rozstrzygać mają polskie sądy powszechne (art. 20 Reg.).

 Posiadanie więcej niż jednego konta w serwisie Allegro

2. Konta użytkowników. Sytuacja, kiedy użytkownik ma więcej niż jedno konto.

 

Charakter konta opisany jest w art. 2.13 Reg. Zgodnie z tym przepisem konto jest:

 1. Niezbywalne – nie można go przenieść na inną osobę.
 2. Nie wolno korzystać z kont innych użytkowników.
 3. Nie wolno konta udostępniać innym osobom, z wyjątkiem przypadków, kiedy to konto firmowe (wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej) jest udostępniane osobom umocowanym do działania w imieniu użytkownika. To sytuacja, gdy z konta korzystają np. pracownicy sprzedawcy w celu wysyłki towarów, monitorowania aukcji itp.
 4. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta.

 

Zasadą jest to, że użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, z tym że (art. 2.12 Reg.):

 1. Nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień regulaminu.
 2. W szczególności niedopuszczalne jest:
  1. uczestniczenie w licytacji w ramach jednej aukcji przy użyciu więcej niż jednego konta (podbijanie ofert),
  2. składanie ofert we własnych aukcjach,
  3. dokonywanie kolejnej rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe działania w ramach Allegro,
  4. używanie kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawieszenie konta użytkownika przez administrację Allegro

3. Zawieszenie konta przez Allegro

 

Art. 8.4–8.6 Reg. mówią o zawieszeniu przez Allegro konta użytkownika. Otóż:

 1. Zawieszenie może nastąpić na czas określony albo nieokreślony.
 2. Jedno, kilka bądź wszystkie konta użytkownika mogą być zawieszone.
 3. Przepis mówi, że Allegro może zawiesić konta użytkownika w przypadku, gdy:
  1. działania użytkownika naruszają postanowienia regulaminu lub
  2. negatywnie wpływają na dobre imię Allegro, lub
  3. w inny sposób szkodzą Allegro, lub
  4. w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2 lub 2.3 Reg.

 

Te dane – w przypadku konta osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (tak więc Pani) – to zgodnie z art. 2.2 Reg.:

 • imię i nazwisko,
 • adres kontaktowy wraz z nazwą kraju i regionu,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • nazwa, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Allegro (login),
 • hasło,
 • firma (nazwa), pod którą osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą.

Skutki zawieszenia konta w serwisie Allegro

Skutki zawieszenia konta

 

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą względem Allegro.
 2. Użytkownik posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Allegro i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem konta umowy (art. 8.5 Reg.)
 3. Użytkownik nie może korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Allegro.
 4. Wszystkie aukcje, w których użytkownik wystawił towary, zostają usunięte.
 5. Wynik aukcji, w których użytkownik uczestniczył w chwili zawieszenia konta jako licytant, ustala się zgodnie z art. 6.10 Reg. (tj. oferta taka nie jest brana pod uwagę).
 6. Nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się w Allegro bez uprzedniej zgody serwisu (art. 8.6 Reg.).
 7. Allegro może odmówić użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy konto tego użytkownika było w przeszłości zawieszone (art. 8.6 Reg.).

 

Teraz przechodząc do Pani problemu... Nie bardzo wiadomo, na jakiej podstawie serwis zablokował Pani konto, zwłaszcza że później zostało odblokowane, więc podejrzenia Allegro okazały się nieuzasadnione.

Odpowiedzialność Allegro za bezpodstawne zawieszenie konta użytkownika

Przepisy umowy nie mówią nic o odpowiedzialności Allegro za bezpodstawne zablokowanie konta. Mówią tylko, kiedy Allegro może to zrobić i na jakich warunkach, jakie są skutki (przywoływane wyżej art. 8.4–8.6 Reg.). Zatem do odpowiedzialności Allegro stosujemy w takim wypadku ogólne przepisy polskiego prawa, tj. Kodeksu cywilnego, za nienależyte wykonanie zobowiązania (umowy).

 

Otóż zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Naprawienie szkody powstałej przez zablokowanie konta użytkownika Allegro

Dłużnikiem jest Allegro, osobą, która poniosła szkodę – Pani. Źródłem zobowiązania, o którym mowa w przepisie, jest umowa, którą Pani zawarła z Allegro. Szkoda polega na Pani utraconych zarobkach, utracie klienteli itd. Nienależyte wykonanie zobowiązania polega na tym, że serwis bezpodstawnie zablokował Pani konta. I w wyniku tego poniosła Pani szkodę.

 

Co bardzo ważne, jeśli dojdzie do sporu, to nie Pani musi udowadniać winę Allegro („chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”). To Allegro musi wykazać, że miało podstawy do blokady konta. Jeśli tego nie zrobi, nie przedstawi wystarczających dowodów, to przegra.

 

Ma Pani dwie możliwości.

Postępowanie reklamacyjne użytkownika konta w serwisie Allegro

Po pierwsze, może Pani skorzystać z drogi postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w art. 19 Reg., i wezwać Allegro do zapłaty, powołując się na to, co napisałem wyżej.

 

Reklamację składa Pani w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej (art. 19.2 Reg.). Na rozpatrzenie reklamacji Allegro ma 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeśli 14 dni minie, może Pani zacząć naliczać odsetki. Niezależnie do formy mailowej proponuję wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym, najlepiej priorytetem za potwierdzeniem nadania (dla późniejszych celów dowodowych), na adres serwisu.

 

Adres do korespondencji:

 

Serwis Allegro.pl

QXL Poland Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 90

60-324 Poznań

 

fax +48 61 8602801

 

Po drugie, jeśli chce się Pani procesować w sądzie, to można złożyć pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd prawdopodobnie wyda nakaz i pozwany (Allegro) będzie miało jedynie 14 dni na przedstawienie wszystkich ewentualnych twierdzeń, zarzutów i dowodów. Jeśli mieszka Pani w Anglii, to – ponieważ właściwe są sądy w Polsce – odpowiedni będzie sąd właściwy dla siedziby Allegro, tj. Sąd w Poznaniu (art. 30 Kodeksu postępowania cywilnego).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu