Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku 2 lata po śmierci

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 22.04.2016

Sprawa dotyczy dziedziczenia spadku. Zmarł mój brat (2 lata temu). Ja, brat i mama odrzuciliśmy spadek, ale moja córka nie. Nie wiedziała o śmierci wujka, mieszka za granicą. Dowiedziała się dopiero teraz. Chciałaby odrzucić ten spadek, ale czy to możliwe po takim czasie? Co może zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wskazać należy, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest czynnością prawną nieodwołalną, stąd też oświadczenie spadkobiercy, mające na celu anulowanie skutków wcześniejszej czynności, jest dotknięte nieważnością. Oznacza to, że jeżeli minął już termin na złożenie stosownego oświadczenia, tak jak w przypadku Pani córki, nie da się go już przywrócić, a Pani córka przyjęła spadek wprost, czyli z pełną odpowiedzialnością za wszystkie długi zmarłej osoby.

 

Wiadomo, że Pani córka nie odrzuciła spadku po Pani bracie, a więc nabyła spadek wprost, co jest równoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialności za długi spadkowe całym swoim majątkiem. Spadek to nie tylko aktywa, ale i również pasywa, czyli długi. Pani córka odziedziczyła zatem spadek po zmarłym pod warunkiem że nie miał on dzieci lub żony albo osoby te również odrzuciły spadek.

 

W tej sytuacji jedyną rzeczą, jaką można zrobić, to starać się udowodnić przed sądem, że nie odrzucając spadku w przepisowym terminie działała Pani córka pod wpływem błędu, będąc przekonaną, że spadek po zmarłym nie jest obciążony długami.

 

Na tej podstawie może Pani córka starać się uchylić od skutków braku złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 

„Art. 1019. § 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

 

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

 

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

 

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

 

Art. 1019 dotyczy tylko dwóch wad oświadczenia woli: błędu i groźby. Nakazuje on do tych dwóch wad stosować przepisy o wadach oświadczenia woli (czyli art. 84–88) ze zmianami w tym przepisie przewidzianymi (o czym niżej). Nie znaczy to jednak, by w rozważanym tutaj zakresie pozbawiona była znaczenia wada oświadczenia woli z art. 82 (brak świadomości lub swobody).

 

Do błędu, jako podstawy uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, mają zastosowanie art. 84, 86 i 88 ze zmianami wynikającymi z art. 1019. Spadkobiercy przysługuje przewidziane w art. 88 uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, o które chodzi, jeżeli:

 

składający był w błędzie co do treści czynności prawnej (art. 84 § 1 zdanie 1),

błąd był istotny (art. 84 § 2) zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie.

 

Ograniczenie możności uchylenia się z art. 84 § 1 zdanie 2, obejmujące czynności prawne, przy których oświadczenie woli jest skierowane do oznaczonej osoby, nie ma zastosowania do omawianej czynności prawnej.

 

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z powodu błędu lub groźby może nastąpić jedynie w terminach określonych w art. 88 § 2. Oświadczenie o uchyleniu się powinno być złożone przed sądem spadku (art. 1019 § 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego; zob. też art. 690 tego Kodeksu).

 

Prawo do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wygasa, w przypadku błędu, po upływie roku od jego wykrycia. Nie ma natomiast znaczenia, czy jest ono wykonywane po stwierdzeniu nabycia spadku lub po dziale spadku, czy też przed tymi zdarzeniami.

 

Wskazane jest zatem możliwie jak najszybsze wystąpienie z tym do sądu. Jednocześnie (przed tym samym sądem) powinna Pani córka oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca (art. 1019 § 1 pkt 2). W przypadku braku takiego oświadczenia uchylenie byłoby bezskuteczne. Uchylenie staje się skuteczne dopiero z chwilą zatwierdzenia przez sąd (art. 1019 § 3).

 

Zgodnie z art. 690 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w razie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku sąd przeprowadza rozprawę. Przeprowadzenie rozprawy ma na celu ustalenie, czy w konkretnej sprawie brak złożonego oświadczenia miał miejsce pod wpływem błędu lub groźby. Ciężar dowodu spoczywa na spadkobiercy czyli Pani córce. Jeżeli uda się Pani córce przekonać sąd, że przyjmując spadek po zmarłym działała ona pod wpływem błędu co do faktycznego stanu spadku (nie wiedziała, że jest on obciążony długami), sąd zatwierdzi uchylenie się Pani córki od skutków prawnych złożonego oświadczenia (lub oświadczenia niezłożonego ze skutkami z art. 1015).

 

Reasumując, Pani córka na dzień dzisiejszy musi niezwłocznie złożyć oświadczenie w sądzie (właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego) o tym, że działała Pani córka pod wpływem błędu, nie odrzucając spadku i przyjmując go wprost. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

 

Jeżeli uda się Pani córce odrzucić spadek przed sądem w postępowaniu o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli, wówczas w świetle prawa będzie Pani córka traktowana tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku po zmarłym, a więc nic po nim nie odziedziczy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus zero =

20.12.2018

W pytaniu nie ma żadnej informacji o długach. Córka pytającej po dwóch latach dowiedziała się śmierci a nie długach!!!

asd

»Podobne materiały

Zakaz konkurencji w umowie o współpracy

Współpracuję z firmą, dla której przeprowadzam szkolenia. W umowie jest podpunkt, który brzmi tak: „po wygaśnięciu umowy lub jej przerwaniu zabronione jest przez 12 miesięcy otworzenie nowej marki produktów, które są przedmiotem sprzedaży firmy X (czyli tej, z którą współpracuję). Czy można ja

 

Niepłacenie składek ZUS przez osobę posiadającą firmę a możliwe konsekwencje

Pewna osoba od 12 lat ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, zakładam, że ma REGON. Od dawna nie jest jednak aktywna, ale nie chce wyrejestrować działalności. Jest na utrzymaniu matki, poza tym choruje psychicznie. Osoba ta nie opłaca składek ZUS, jest więc nieubezpieczona. Tłumaczy, że jej

 

Umowa o remont

Mój ojciec postanowił wyremontować mieszkanie. Pan X, wykonawca remontu, miał brać faktury na swoją firmę, aby było taniej. Gdy przyszło do rozliczenia, okazało się, że ceny były niewyobrażalnie wysokie. Pan X nie chciał pokazać faktur, bo jak stwierdził, „są na jego firmę”. Myślę, że os

 

Przywłaszczenie pożyczki

Udzieliłem przelewem koleżeńskiej pożyczki na kwotę 200 zł. Znajomy pieniędzy nie zwrócił. Nie dysponuję jednak mocnymi dowodami, że przywłaszczył sobie pożyczkę. Posiadam jedynie zapis rozmów w archiwum na Facebooku (osoba ta, gdy upomniałem się o zwrot pożyczki, mnie zablokowała) oraz dowód przele

 

Odwołanie od sprawy spadkowej

Dziadek w 1990 r. spisał u notariusza testament, ustanawiając jedynego spadkobiercę – moją mamę. W 1997 r. odbyła się sprawa spadkowa, po śmierci dziadka. Sąd w postanowieniu stwierdził, że spadek otrzymuje w całości siostra mojej mamy (mimo że testament wskazywał mamę). Nikt nie podważał wyro

 

Darowizna samochodu ze spadku

Moja mama po śmierci męża (mojego ojczyma) odziedziczyła 1/3 domu. Spadkodawca miał dwóch synów i oni też odziedziczyli po 1/3 nieruchomości. Poza tym w spadku był samochód. Teraz mama chce darować mi (czyli swojemu synowi) auto. Co musimy zrobić, aby ten samochód ze spadku stał się moją własnością?

 

Podobieństwo przestępstw a odwieszenie kary

Rok temu prawomocnie skazano mnie z art. 224 § 2 Kodeksu karnego i zostałem skazany na pozbawienie wolności i grzywnę. Niestety dwa tygodnie temu oskarżono mnie z art. 190 § 1 Kodeksu karnego. Jeżeli dojdzie do skazania, to czy będzie to podobieństwo przestępstw i kara pozbawienia wolności

 

Stawka przy sprzedaży oprogramowania

Tworzę oprogramowanie, które następnie sprzedaje w formie licencji na korzystanie. Udzielanie licencji do korzystania z dzieła jest opodatkowane na ryczałcie 17% stawką (o ile w ogóle zasadne jest stosowanie ryczałtu, odnosząc się do tej interpretacji). Czy jest jakaś metoda na obniżenie podatku do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »