.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyprowadzka żony z dziećmi i zapisanie dzieci do innej szkoły bez zgody męża

• Opublikowano: 21-02-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Żona chce się przeprowadzić do innego miasta z dwójką naszych dzieci (8 i 10 lat), które uczęszczają do szkoły podstawowej. Powodem są ciągłe podejrzenia mnie o zdrady, romanse, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Żona nie chce podać nowego adresu zamieszkania. Planuje wypisać dzieci ze szkoły bez mojej zgody i zapisać je w nowym mieście. Chce również zabrać rzeczy ze wspólnego gospodarstwa domowego. Zaznaczę, że działkę, na której powstał dom, otrzymałem w darowiźnie w trakcie trwania związku. Ja spłacam kredyt hipoteczny. Co zrobić, aby nie doszło do samowolnych decyzji żony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyprowadzka żony z dziećmi i zapisanie dzieci do innej szkoły bez zgody męża

Jak zapobiec działaniom żony?

Nie może Pan zapobiec działaniom żony. Może Pan natomiast reagować. Na tę chwilę powinien Pan złożyć w sądzie wniosek o orzeczenie w sprawach istotnych dotyczących dzieci w zakresie ustalenia ich miejsca zamieszkania. We wniosku może Pan opisać, że żona chce się wyprowadzić z dziećmi i zmienić im szkołę. Może Pan wnieść o zabezpieczenie roszczenia poprzez ustalenie, że w czasie trwania postępowania dzieci będą mieszkać pod obecnym adresem i chodzić do aktualnej szkoły. Do szkoły może Pan zanieść pismo z informacją o tym, że w sądzie toczy się sprawa w tym zakresie, aby szkoła wiedziała, że matka dzieci nie powinna sama ich ze szkoły wypisać.

Władza rodzicielska obojga rodziców

Zgodnie z treścią art. 97 § 1 i § 2 K.r.io „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

„We wszystkich ważnych sprawach dotyczących dzieci należy przede wszystkim kierować się ich dobrem. Bez wątpienia decyzja o zmianie miejsca zamieszkania należy do kwestii najistotniejszych, wymagających zgody obojga rodziców. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa zgoda na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka” (uchwała SN z dnia 10 listopada 1971 r., sygn. akt III CZP 69/71).

 

Zgodnie z art. 95 § 3 K.r.io. „władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny”. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, o czym stanowi art. 96 § 1 K.r.io.

 

„Przy ocenie dobra dziecka nie można pomijać ani uwarunkowań obiektywnych (takich jak: wiek dziecka, jego płeć, cechy charakterologiczne rodziców, stosunek rodziców do siebie, do dziecka oraz do krewnych rodzica), ani subiektywnych (wrażliwości dziecka, wzajemnych relacji oraz więzi rodziców i dzieci, poczucia bezpieczeństwa dziecka). Właściwie rozumiane dobro dziecka wymaga starań o zapewnienie dziecku zdrowia fizycznego i psychicznego, polegających na właściwym ukształtowaniu jego charakteru i przygotowaniu do życia społecznego” (postanowienie SR w Warszawie z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt VI Nsm 1680/18).

 

„Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala oraz w uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia” (art. 95 § 4 K.r.io.). „Sąd opiekuńczy orzekający o miejscu zamieszkania dziecka musi mieć na względzie przede wszystkim dobro dziecka. Niepożądane jest uwzględnianie dobra rodziców, czy jednego z nich, kosztem małoletniego. Powyższa zasada dobra dziecka musi również uwzględniać wolę dziecka, zwłaszcza w sytuacji, gdy dziecko osiągnęło wiek, który umożliwia wzięcie pod uwagę jego opinii” (postanowienie SR w Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt VI Nsm 899/18).

 

Zasadniczo bez Pana zgody – jeśli przysługuje Panu władza rodzicielska – matka dziecka nie może zmienić miejsca zamieszkania dziecka. Powinna uzyskać albo Pana zgodę, albo zgodę sądu rodzinnego. Jeśli jednak sąd rodzinny wyrazi zgodę – nie będzie Pan mógł się skutecznie przeciwstawić.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu