.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Konsekwencje podpisania przez dzieci oświadczenia o zakończeniu alimentów

• Autor: Adam Dąbrowski

Mój były mąż zwrócił się do dzieci o podpisanie u notariusza oświadczenia o zakończeniu alimentów, gdyż ukończyły one 26 lat. Na dzień dzisiejszy jego zadłużenie wynosi ok. 330 tys. zł zaległych alimentów wraz z odsetkami. Poinformował dzieci, że jeżeli nie podpiszą rezygnacji, to skieruje sprawę do sądu. Proszę o wyjaśnienie mi, jakie to stworzy konsekwencje, gdyby się zgodzili podpisać. Czy zadłużenie wynikające z unikania płatności (również u komornika) nie ulegnie przedawnieniu i czy powinny to w ogóle podpisywać, czy jeżeli jedno z nich podpisze, to coś zmieni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje podpisania przez dzieci oświadczenia o zakończeniu alimentów

Alimenty na dzieci

Wskazuje Pani na „zakończenie alimentów”. Alimenty są przyznane na każde dziecko oddzielnie. Działania jednego z nich w zakresie jego uprawień do alimentów nie wpływają na alimenty innych dzieci.

 

Zamiary ojca wskazują na to, że chodzi o sytuację odpowiadającą treści artykułu 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.): „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przedstawionym przepisie ustawowym jednoznacznie wskazano, że formalizacja obowiązku alimentacyjnego może nastąpić w orzeczeniu sądowym lub w umowie (a umowę taką dobrze jest przedstawić sądowi do zatwierdzenia)”.

 

To pozwala nam wyciągnąć wniosek, że również formalizacja zakończenia obowiązku alimentacyjnego może odbyć się takimi samymi sposobami.

Powództwo o zakończenie alimentów

Ze strony ojca możliwe jest wytoczenie powództwa (z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego- wypłacania alimentów w przyszłości). W razie wyroku ustalającego wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego ma on skutek na przyszłość nie dotyczy alimentów zaległych, należnych do daty wskazanej w orzeczeniu jako data wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

 

Dzieci jako wierzyciele są uprawnione do zwolnienia ojca jako dłużnika z długu – do zwolnienia z długu dochodzi, jeżeli dłużnik zwolnienie przyjmuje. Artykuł 508 Kodeksu cywilnego stanowi: „zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje”. Ewentualna ugoda między Panami – w tym pozasądowa (np. zawarta w formie aktu notarialnego, ale lepiej wcześniej omówić wysokość taksy notarialnej) – powinna być odpowiednio precyzyjna. Zwłaszcza chodzi o podjęcie i wyrażenie na piśmie decyzji co do następujących okoliczności: rezygnacja z domagania się alimentów na przyszłość, ewentualne zwolnienie z długu co do świadczeń dotychczas należnych (w tym zaległych), określenie osoby ponoszącej koszty (w tym związane z zawarciem ugody oraz dotyczących ewentualnej egzekucji alimentów).

 

Dotyczyłoby to alimentów zaległych i nieściągniętych.

 

Dorosłe dziecko może dobrowolnie zgodzić się na to, że jest w stanie otrzymać się samodzielnie i obowiązek alimentacyjny ojca wygasa; z tego powodu niejako rezygnuje ze świadczeń na przyszłość, jeżeli jego sytuacja materialno-bytowa pozwala mu samodzielnie się utrzymać lub jeśli przemawia za tym sytuacja materialno-bytowa ojca jako zobowiązanego do alimentacji. Przyuczyłoby to alimentów na przyszłość.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa alimentacyjna

Umowa alimentacyjna powinna zostać zawarta na piśmie z datą pewną i zawierać oświadczenia i podpisy obu stron. Dla potwierdzenia ważności umowy o ustaniu obowiązku alimentacji warto złożyć do sądu wniosek o jej zatwierdzenie, w przeciwnym razie nie będzie ona stanowiła pełnowartościowego dokumentu prawnego.

 

Zatwierdzeniu przez sąd podlega również ugoda zawarta przed mediatorem i notariuszem. Postanowienie o zatwierdzeniu ugody, sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.

Skutki oświadczenia o zakończeniu alimentów

Skutki zależne byłyby od przyjętego rozwiązania. W razie rezygnacji tylko z alimentów na przyszłość – zaległe alimenty będą mogły być nadal egzekwowane. Ustanie obowiązek alimentacyjny na przyszłość, ale nie wygaśnie obowiązek zapłacenia alimentów zaległych. Możliwa jest dalsza egzekucja alimentów zaległych, a w razie ewentualnego umorzenia konieczne byłoby wszczęcie ponownie ich egzekucji w ciągu 10 lat od umorzenia poprzedniej( aby zapobiec przedawnieniu).

 

Wskażę, iż prawo dochodzenia niezapłaconej kwoty z tytułu alimentów zasądzonych wyrokiem sądowym przedawnia się dopiero po upływie dziesięciu lat. Uprawniony (czyli dziecko) ma jednak prawo nigdy nie dochodzić zasądzonych dla niego alimentów.

 

W razie rezygnacji z alimentów na przyszłości zwolnienia z alimentów zaległych- ojciec stanie się w całości wolny od obowiązku ich uregulowania. Postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Zamknięta zostaje droga do egzekucji alimentów zaległych.

 

Gdy dzieci nie zgodzą się, ojciec zapewne wystąpi do sądu o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu