Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobyt w szpitalu a pobyt na zwolnieniu lekarskim

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 17.10.2011

Przebywając w zeszłym roku w szpitalu, podpisałem deklarację ubezpieczeniową, w której zaznaczyłem, że nie przebywam na „ponad 14-dniowym zwolnieniu lekarskim w dniu podpisania deklaracji”. Agent widział wszystkie moje odpowiedzi, nie miał zastrzeżeń. Obecnie skręciłem kostkę, ale towarzystwo odmówiło mi wypłaty odszkodowania z powodu podania fałszywych danych w ankiecie. Czy faktycznie pobyt w szpitalu to to samo, co zwolnienie lekarskie? Dodam, że mam zaświadczenie ze szpitala, że nie wydano zwolnienia, a ponadto ankietę podpisałem 2. dnia hospitalizacji.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pobyt w szpitalu jest zdarzeniem faktycznym. Zwolnienie lekarskie jest to zaś dokument stwierdzający niezdolność pracownika do pracy.

 

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwolnienie lekarskie wystawiane jest w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy pracownika, w przypadku stwierdzenia, że jest on niezdolny do pracy. „Zwolnienie lekarskie wydaje lekarz, który podpisał umowę z ZUS-em upoważniającą go do wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub w celu konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny. Jest ono podstawą roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych” (stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 marca 2006 r.)

 

Pracownik musi dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie; jeśli tego nie zrobi, nie dostanie zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby. Może także ponieść konsekwencje, ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie, za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

 

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń chorobowych są uregulowane w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (Dz. U. Nr 65, poz. 741 z późn. zm.), a ponadto w art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pacy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm).

 

Nie są to więc pojęcia tożsame – będąc w szpitalu, pracownik otrzyma po zakończeniu tego pobytu zwolnienie lekarskie za ten okres. Ale jeżeli ktoś nie jest pracownikiem, nie otrzyma zwolnienia lekarskiego, gdyż nie będzie mu ono potrzebne. Zwolnienie lekarskie po zakończeniu pobytu w szpitalu jest wystawiane na prośbę pacjenta, w sytuacji gdy jest on pracownikiem.

 

Okres zwolnienia lekarskiego nie musi się pokrywać z okresem pobytu w szpitalu – może być od niego dłuższy (obejmować czas zarówno przed, jak i pobycie w szpitalu).

 

W Pańskim przypadku zapisy ogólnych warunków umowy należy interpretować literalnie – Pan nie przebywał na zwolnieniu lekarskim (nieważne z jakich przyczyn). Nawet jakby Pan później otrzymał zwolnienie za okres pobytu w szpitalu, to w dniu podpisania umowy byłby to dopiero 2. dzień.

 

Ubezpieczyciel każdym sposobem będzie chciał znaleźć powody do niewypłacenia odszkodowania, lecz uważam, że w tym przypadku, choć pobyt w szpitalu, podobnie jak bycie na zwolnieniu lekarskim, stwierdza, że ktoś był chory, to jednak nie są to pojęcia tożsame i Pan nie podał nieprawdy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki