.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrudnianie kontaktów z dziećmi przez matkę - co zrobić?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 07.04.2021 • Zaktualizowane: 07.04.2021

Mój partner jest po rozwodzie, z byłą żoną ma dwoje dzieci (7 i 5 lat). Sąd uregulował jego kontakty z dziećmi i on chciał tak je realizować, ale była żona utrudnia kontakty z dziećmi. Zmienia terminy spotkać w ostatniej chwili, przekłada, zasłaniając się np. przeziębieniem dziecka. A już następnego dnia informuje, że może dzieci będą mogły pojechać do ojca, ale da znać w danym dniu. Bardzo często matka dzieci nęka go SMS-ami, wypominając jakieś stare sprawy, chociaż partner wielokrotnie powtarzał, aby ich kontakty dotyczyły wyłącznie spraw związanych z dziećmi. Z wypowiedzi dzieci wynika, że matka bardzo źle wypowiada się na jego temat w ich obecności. Partner do tej pory we wszystkich sprawach szedł jej na rękę, obawiając się, że jeszcze bardziej będzie utrudniała mu kontakt z dziećmi, ale ma już tego dość. Co możemy zrobić w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utrudnianie kontaktów z dziećmi przez matkę - co zrobić?

Przymuszenie do wykonania kontaktów z dziećmi

W przypadku utrudniania kontaktów z dziećmi jedynym rozwiązaniem jest procedura tzw. przymuszenia do wykonania kontaktów. Zgodnie z treścią art. 59815 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.): „Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku”.

 

W wypadku przewidzianym w § 1 sąd w nowym postępowaniu (po zagrożeniu określonym w art. 59815 § 1 i 2, bez potrzeby ponownego zagrożenia) nakłada na konkretną osobę, objętą uprzednim zagrożeniem, od razu obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej. Wysokość tej sumy jest zależna od liczby naruszeń obowiązków wynikających z orzeczenia sądu lub ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

 

Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Zgodnie natomiast z treścią art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

 

„§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.”

 

Kary pieniężne za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem

Jak zatem widać, postępowanie o naruszenie obowiązku kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowe – w pierwszej kolejności sąd zagrozi uczestnikowi, a więc byłej żonie, nałożeniem kary pieniężnej w przypadku braku zastosowania się do polecenia sądu. Następnie, w przypadku dalszego niestosowania się – sąd nałoży określoną karę pieniężną. Kara pieniężna powinna być zazwyczaj dotkliwa – sąd określa ją więc na podstawie zarobków zobowiązanego.

 

Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dzieci. Wniosek należy zatytułować „Wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem”. Wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego określone w art. 187 K.p.c., a oprócz tego wskazanie, jaką sumę pieniężną należy nałożyć na uczestnika, a więc na matkę dzieci, w przypadku dalszego niestosowania się do wykonywania kontaktów przez drugiego rodzica. Suma ta powinna być określona na podstawie zarobków matki i jej możliwości finansowych – zazwyczaj jest to kwota od 300 zł do nawet 2000 zł za uchybienie kontaktowi. Proszę także wskazać okresy, za które partner domaga się zagrożenia, a wiec daty, w których ojciec miał mieć kontakt z dziećmi, a nie miał lub kontakt był utrudniony. Proszę także wskazać orzeczenie regulujące kontakty, a także załączyć niniejsze do sprawy. W uzasadnieniu proszę opisać także obecną sytuację. Po wpływie wniosku do sądu, sąd wyznaczy w tym celu rozprawę i wezwie Państwa w celu przesłuchania.

 

Po zakończeniu postępowania sąd wyda postanowienie, w którym zagrozi matce dziecka nałożeniem kary pieniężnej. W przypadku dalszego niestosowania się do kontaktów, sąd orzeknie już o nałożeniu kary, co stanowić będzie dla partnera tytuł wykonawczy – a więc w celu egzekucji pieniędzy będzie mógł skierować sprawę do komornika. Zazwyczaj takie postępowanie jest bardzo skuteczne, albowiem realna konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów jest dla zobowiązanego dotkliwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl