.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wprowadzenie do spółki jawnej samochodu przez wspólnika

• Autor: Adam Dąbrowski

Wspólnik spółki jawnej zamierza wprowadzić do spółki prywatny samochód jako środek trwały na podstawie uchwały. Czy taka czynność powoduje zmianę kapitału spółki i, co za tym idzie, konieczność zgłoszenia w KRS zmiany w umowie spółki? Jakie są koszty takiego zgłoszenia? Czy wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wprowadzenie do spółki jawnej samochodu przez wspólnika

Przeniesienie na spółkę jawną własności samochodu

W spółce jawnej majątek spółki jest odrębny od majątku jej wspólników. Samochód jako środek trwały podlegać może amortyzacji, ale zasadniczym warunkiem jest to, aby dokonujący odpisów był jego właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadał go na mocy umowy dającej mu prawo do amortyzacji. Skoro samochód ma być ujęty w ewidencji środków trwałych, to powinien być własnością spółki, a to oznacza przeniesienie na spółkę prawa własności. Zmiana właściciela może nastąpić poprzez:

 

 1. sprzedaż samochodu do spółki lub
 2. wniesienie go do spółki aportem.

 

Wniesienie wkładu lub jego podwyższenie w spółce jawnej a PCC

Pan wskazuje, że ma być podjęta uchwała o tym, że wspólnik wnosi samochód (domyślnie do spółki). W mojej ocenie takie działanie należy traktować jako zwiększenie wkładu wspólnika w spółce.

 

Kwestie opodatkowania czynności podwyższenia wartości wkładów w spółce jawnej (osobowej) reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), oraz Dyrektywa Rady 2008/7 WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Stosownie do ustawy – podatkowi PCC podlegają zmiany umów spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności siedziba tej spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmianą umowy w spółce osobowej jest:

 

 • wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,
 • pożyczka udzielona spółce przez wspólnika lub akcjonariusza,
 • dopłata,
 • oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

 

Niewątpliwie stanie się przez spółkę właścicielem samochodu (w wyniku nieodpłatnej czynności) spowoduje zwiększenie się jej majątku. Zwiększenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie w księgach poprzez zarachowanie jako dodatkowy wkład wspólnika.

 

Czynność zmiany umowy spółki podlega opodatkowaniu. Obowiązek ten powstaje wraz z momentem dokonania czynności cywilnoprawnej (zmiany umowy). W opisywanej sytuacji podstawą opodatkowania jest wartość wkładów, które powiększają majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Z drugiej strony będzie można dokonywać jego amortyzacji.

 

W ciągu 14 dni od zmiany umowy konieczne jest złożenie stosownej deklaracji oraz uiszczenie podatku od wartości samochodu.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana umowy spółki i jej zgłoszenie w sądzie rejestrowym

Nadto wskażę, że według Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) umowa spółki jawnej powinna zawierać: określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość (art. 25). Ten wymóg powoduje, że konieczne byłoby dokonanie zmiany umowy spółki oraz ustalenie jej aktualnego tekstu jednolitego. Zmiana musiałaby wskazywać m.in. dodatkowy wkład wspólnika oraz jego wartość. Zmiana jej postanowień wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej (art. 9). W tym celu wspólnicy mogą np. sporządzić aneks do umowy. Następnie zmiany należy zgłosić sądowi rejestrowemu.

 

Przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych nie określają, co prawda, formy, jakiej należy dochować przy zmianie umowy spółki. Stanowią, że umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Jednak z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 77 K.c.) wynika, że wymagane jest zachowanie formy pisemnej. Jeśli umowa spółki jawnej została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, to w tej samej formie trzeba dokonać zmiany umowy spółki. Jeżeli umowa spółki została zawarta w innej formie, to przy zmianie tej umowy trzeba będzie dochować tej zastrzeżonej przez strony formy (jeśli umowę spółki zawarto w formie aktu notarialnego, to przy jej zmianie również należy dochować tej formy prawnej).

 

Zmiana postanowień umowy spółki (jaką jest również zmiana udziału kapitałowego wspólników) wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (wprowadza określoną większość niezbędną do powzięcia uchwały).

 

Procedura zmiany umowy spółki i opłaty w KRS

Zmiana umowy spółki musi być zgłoszona do KRS. Opłata wynosi łącznie 350 zł. Procedura przedstawia się następująco:

 

 1. Podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki.
 2. Sporządzenie i podpisanie tekstu jednolitego umowy spółki jawnej.
 3. Zgłoszenie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały na urzędowym formularzu – KRS-Z1 wraz z odpowiednimi załącznikami.
 4. Do wniosku trzeba dołączyć również uchwałę o zmianie umowy spółki, tekst jednolity umowy spółki, dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 250 zł oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG w wysokości 100 zł (przy przelewie oraz wpłacie w kasie sądu).

 

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze można zapłacić:

 

 • przelewem (wnioski papierowe) – kopia do wniosku,
 • gotówką w kasie sądu (wnioski papierowe) – kopia do wniosku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu